Kategoriarkiv: Generalforsamling

Generalforsamling 28.10.2017

Referat af GF den 29.10

Ref: Iben

Dirigent:  Lotte

Dagsorden:

 1. Velkommen/bestyrelsens beretning
 2. Valg til bestyrelsen
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fremlæggelse af budget
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af revisorer
 7. Årets Knag for både børn og voksne

Ad 1

Rie bød velkommen og fortalte om BD’s historie og baggrund.

Vi er en frivillig og lettere autonom forening, der drives af passionen for dyrene. Vi er ikke ’Holte Rideskole’. Man kommer for at være en del af fællesskabet, men med styring. Der er ingen private heste, det skal være fællesskabet der har første prioritet. Børnene må få 2 parter men ikke mere end det, og voksne kan kun have 1 part.

Sydhavnsånden er vigtig. De voksne har det overordnede ansvar men børnene må meget gerne hjælpe til.

BD er blevet en lokal spiller i området, hvor alle kan føle ejerskab – vi har alpakaer og får på tippen  og besøger plejehjemmet til stor glæde for de ældre og vi får besøg af flygtninge og mange, mange børneinstitutioner, som får glæde af BD. Andre reklamerer med BD – vi er med andre ord blevet et lokalt brand.

Året:

 1. hold lam: navnene med b

Roundpen er færdig  – Tak til CAB

Hestene kommer på græs på vindmøllefolden, og som en del af ridelejren hentes hestene hjem.

Der er afholdt mange forskellige arrangementer – også fællesspisning

Cilias have

Vi har fået ny hest: Zafiro og sagt farvel til Fly

Projekter:

6 moderfår får lov til at få lam (9 forventes)

Materiale til dyreskueplads ved plejehjemmet er hjemme men vejret driller.

Læhegn på jordfolden er færdigt

BD var ud for en shitstorm, som blev taget meget alvorligt. Bl.a. blev både SEGES og egen dyrlægge (Landbohøjskolen) kontaktet,og alt var lovligt, men  man kan altid gøre tingene bedre.  BD kontaktede også Nyt Hesteliv som havde fået en klage over os, og de skrev en meget fin anbefaling om hvor høj standarden var her. Manglerne var læhegn på foldene og pop-up-foldene var alt for intermistiske. Der er nu læhegn på Jordfolden (Tak Klaus og Lukas) og der er købt støddims til pop-up-folden.

Det ar forslag til en officiel fane på hjemmesiden (ikke FB), hvor man kan skrive opdatere med dyrevelfærden generelt. Der var bred tilslutning til at vi ikke på noget plan skal gøre plads til at eskalere problematikken. God håndtering af bestyrelsen.

BD vil gerne være en del af skybrudsplanen i lokalområdet, som kan være med til at dræne vores meget våde og sumpede BD. Det hele bliver gravet op inden for det  næste halvandet år, og derfor bliver der ikke gjort tiltag til større indtag pt.

Nye projekter:

Græs på tagene – herunder tagterrasse til kaninerne. Der er plads til flere kaninbure, og så bruge strukturen til at bygge store bure, vi vil gerne have luksusbure. Dem der allerede har kaniner får førsteret til de nye bure.

Fårefold rundt om ridebanen med hjælp fra CAB.

CAB skal også hjælpe med at sætte lys op ved Round Pen og en usynlig låge ind til ridebanen. Der er også en plan om at lave en tribune der hvor containerne nu står.

Viola foreslog at man evt. kun udvide ridebanen. Lukas nævnte tag over ridebanen (det er dyrt).

KOMMUNIKATION

Vi har ingen ansat til denne funktion, og det vil BD helst ikke have fordi det kan give skævt ejerskab,  og fordi løn til en ansat ville vælte økonomien.

Der er mange grupper, og al kommunikation foregår på FB

Listen over opgaver er lang:

Fjerne hestepærer i Troldeskoven,

Fjerne hestepærer på Rampen broen, og nedkørslen til tippen

Fjerne hestepærer på stien ved Højsletten og stierne op til rundkørslen ved Valbyparken

Skrubbe Vandtrug på foldene 1 x mdr.

Jævne mødding 2 x mdr.

Gøre rent på toilettet/køkken

Oprydning/støvsugning rytterstuen

(etc. Kan I selv fylde ind fra listen)

Introduktionsrunde af de tilstedeværende.

Ad 2

På valg:

Misha, Mathilde, Anja, Carina

Alle modtager gerne genvalg.

Carina og Klaus er suppleanter.

Man kan deltage i alle undergrupper eller tage ansvar for arbejdsområder uden at være i bestyrelse.

De bliver alle genvalgt.

Børnebestyrelsen:

Noa, Viola, Frida, Iman, Elvira, Lukas, Josephine, Caroline, Christine, Filippa, Dina og Mira D. Børnebestyrelsen bliver inviteret med til møder hver 2. eller 3. gang i den 1. time.
Ad 3 og 4

Regnskab og budget bliver eftersendt, da regnskabsansvarlig blev presset. MEN økonomien ser god og sund ud. Så der er plads til mindre investeringer.

Lulu foreslår at BD får MobilePay-konti (5 forskellige numre) til indbetalinger. Der laves et fast opslag med betalingsinformation til FB-siden.

Ad 5

Bente: Vil gerne have et årshjul, så man kan planlægge længere frem. Det lavede vi sidste år så det skal findes frem.

Bente efterlyser også en oversigt over hvem man skal kontakte ved behov for smed, dyrlæge, hø og halm, mødding etc. Laminerede opslag relevante steder.

Bente efterlyser også at kontakt e-mailadresser opdateres.

Lotte foreslår genfødsel af kommunikationsudvalg – for det kræver noget arbejde at opdatere info om vores heste.

Ghizlan foreslår at man som ny på BD får noget samlet info, så nye bl.a. kan få et overblik, hvad man kan byde ind med.

Indkøb af remedier: Man kan altid høre bestyrelsen. Hvis bestyrelsen siger god, kan man selv købe eller høre om andre har det, der er brug for. Man sender

Forslag:

Net til at få ting ud af vandkar. Nye trillebører!!! Klaus gør opmærksom på, at vi har ret meget udstyr og nogle gange behøver vi ikke købe nyt.

Reparationer af udstyr – Misha er ansvarlig.

Oversigt over hvem der er ansvarlig for hvad, som gøres synlige og tilgængelig for nye og alle andre for den sags skyld. Alle er velkomne til at byde ind med egne evner.

Lulu:

Buddy-ordning

Mange af forældrene til de mindre børn mangler måske en indføring i livet på BD – og på hvordan man gør tingene. Bestyrelsen tager det til efterretning.

Mathilde: Vagtansvarlige skal fremgå af FB-siden

Pia: Alle voksne og børn skal have vagtansvar. Børn under 12 har vagt med forældrene. Det skal være en mentorordning, hvor alle får ansvar. Så er der flere mulige vagter. Større børn kan godt have vagtansvar.

Bestyrelsen vil gerne rumme alle, således at børn ikke er afhængige af deres forældre magter at deltage.  Børnebestyrelsen kan være med ind over hvordan man bedst kan få børnene med indover.

Mathilde: Der er årshjul – flere må gerne byde ind på at være med til at afvikle. Det er dog også en prioritering af ressourcer. Bestyrelsen lægger opgaver ud, og den som tager opgaver løser den, som vedkommende synes.

Bente: En kat har dræbt en kanin, så der skal være noget der kan holde dem ude.

Caroline: De store børn vil gerne undervisning – og gratis! Ingen på BD må tage penge for det arbejde de udfører. Indkalde til partsmøder og få lavet hesteoversigterne, og der kan man også introducere de nye til BD som helhed.

Mikala: Der er sen kommunikation om begivenheder. Bestyrelsen vil gerne prøve at optimere kommunikationen.

Hvis man ikke kan tage sin part/pligter skal man give besked i den store gruppe.

Ghizlan: Der er mange ting, som ikke er selvfølgeligt.

Overordnet set skal kommunikationen strammes lidt op og vi gamle skal huske på, at de nye ikke ved, hvordan tingene foregår.

Misha opfordrer til at vi alle tager fat i nye, og forklarer hvordan tingene foregår.

Jose opfordrer til at alle parter skal huske at lægge halm ud i læskurene.

Ad 6

Årets Knag Børn:

Caroline, Frida, Lukas, Viola, Josephine, Norah

Årets Knag Voksne

Carina, Klaus, Misha, Lise, Ghizlan, Mathilde, Lisette

Årets Knag Voksen: Ghizlan

Årets Knag Barn: Lukas

Mathilde vil gerne lave en MGP-workshop med børnene fra Dyremarken inden nytår. Første gang den 25.11.2017

 

 

 

Generalforsamling 2016

 • Rie blev som dirigent. Hanne og Dorthe som stemmetællere. Dorthe E. som referent.
 • Rie fremlagde beretningen.
  Der var kommentarer vedr. hærværk, bruge SSP, lokalavisen, beboerbladet, Godt samarbejde med lokalområdet.
  Pia vil gerne være kontaktperson vedr. f.eks. Lam. Iben kunne godt hjælpe med sager.
 • Godkendt
 • Der var kommentarer om at begynde at bruge crowdfunding.
 • Indkomne forslag:
  Erik havde stillet forslag om nye/større læskure.
  I første omgang skiller vi flokkene lidt anderledes. Der kan også komme mere kommunikation om hesteadfærd og hvad de kan tåle.
  Eksisterende skure trænger til vedligeholdelse. Man kunne gøre noget i den sammenhæng. Klaus foreslå man kunne lave nogen læskærme i første omgang, de kunne flyttes eller pilles ned, når der ikke er brug for dem. Forslaget sendes videre til vedligeholdelsesudvalget.
  Erik havde stillet forslag om at informere om nye tiltag, f.eks. round pen, udvidelse af fold, nye heste. Rie/bestyrelsen foreslår, at medlemmer, der har ideer om skilte laver et forslag og vender det med kommunikationsudvalget. Inez vil gerne lave skilte. Vi vil gerne have at børnene er med til at lave hesteportrætter. Dorthe vil gerne hjælpe med at laminere.
  Informationen trænger til at blive opdateret. Også på hjemmesiden.
  Man kunne holde en dag/eftermiddag, hvor hjemmesiden opdateres.
 • Rie, Lotte og Dorthe er på valg. Klaus vil også gerne stille op. Rie, Dorthe og Klaus blev valgt. Bestyrelsen består nu af Mathilde, Misha, Anja, Carina, Rie, Klaus og Dorthe. Revisorer: Julie Gaugler og Iben.
  Børnebestyrelsesmedlemmer: Der holdes nu 4 møder om året, hvor børnebestyrelsen er med. Caroline, Sonja, Mira, Dina, Jose, Carla, Filippa, Elvira, Emilie.
  Signe vil gerne være med i kommunikationsudvalget. Ellers er Lotte, Julie og Frederikke med.
 • Vedligeholdelsesudvalg: Inez vil gerne være muskelkraft. Sonja, HP, Klaus.
  Mathilde foreslår vi laver en slags årshjul.
  Begivenheder til årshjulet: Nytårskur, fastelavn, forårsloppemarked, fællesspisning oktober, nov., dec., jan, feb. Marts, april. Heste ud/heste ind. Sommergræs. Arbejdsdage september og april , Ridelejr i august. Forårsstævne maj. Halloween. Julestue. Betaling af kontingent i januar. Feriecamp påske, sommerferie, efterårsferie. Juletræsindsamling, 7&8 januar. Høstpicnic. Verdis have, uge 7 og 42. Påskejagt på hesteryg. Flere aktiviteter med børn og dyr. Stald/læskure forårsklargøring.  Infomøde foråret. Læmmeperiode april: Carla, Dorthe, Dina, Julie, Elvira, Sonja, Josefine, Caroline, Fillippa.
  Fortællingen om får og lam.
  Selvstændige initiativer vendes med bestyrelsen, hvis det er større initiativer.
  Årets knag: Indstillede:  Hele bestyrelsen. Mads, Lizette, Dina børneknag, Olivia, Elvira, Caroline, Klaus, Hanne, Julie, Josefine, Sonja, Årets børneknag: Caroline.  (dina runner up )Årtes voksenknag:  Lizette, (julie runner up)
  Førstehjælpskassen skal opdateres.

Førstehjælpskursus afholdes 14-15 januar. Nytårskur den 8. januar.

Nye vedtægter

Vedtægter for Børnenes Dyremark

Vedtaget på Ekstraordinær Generalforsamling i Børnenes Dyremark den 22. november 2009, på loftet i Karens Minde Kulturhus. Revideret på generalforsamlingen den 25 oktober 2015

1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Børnenes Dyremark.
Foreningens hjemsted er: Karens Minde, Wagnersvej 19, 2450 SV§ 2. Foreningens formål.

Stk.1:

Foreningen Børnenes Dyremark’s formål er:

 • at være dannelsesrum, hvor børn kan udvikle interesser og viden om dyr, natur og få lyst til at tage medansvar for og deltage i sociale fællesskaber
 • at udvikle og udvide det til enhver tid til rådighed værende område
 • at skabe rammer for børns dyrehold,
 • at søge at være et trygt fristed for børn og voksne, på tværs af forskelle, f.eks. generationsmæssige, familiemæssige, religiøse og etniske forskelle
 • at være et sted, hvor børn kan møde positive voksne rollemodeller
 • at være en ressource for institutioner, klubber og foreninger, der ikke er i strid med foreningens formål og vedtægter
 • at bidrage til at fremme gensidig respekt og forståelse, gennem relevante aktiviteter
 • at fremme viden om økologi, natur og dyr og medvirke til at børn får et naturligt indblik i en bæredygtig produktion af dyr.
 • at deltage i relevante lokale og globale fora, udviklingsprojekter og samarbejde, der kan bidrage til at fremme foreningens formål

Stk. 2:

Både børn og voksne medlemmer skal til enhver tid overholde de af Generalforsamlingens udstukne regler og retningslinjer for brug af, og færdsel på området.

Stk. 3:

Ingen medlemmer må som privatpersoner profitere på Børnenes Dyremark’s aktiviteter, eller anvende foreningens navn og ejendom til egen vinding.

Stk. 4:

Foreningens overskud skal anvendes til foreningens aktiviteter, til gavn for medlemmerne.

Stk. 5:

De børn, unge og voksne, der yder en aktiv, praktisk indsats i forhold til foreningen, foreningens dyr, de børn der er medlemmer af foreningen, samt foreningens øvrige medlemmer, er til enhver tid bundet af Børnenes Dyremark’s vedtægter. Det pålægges således alle frivillige på Børnenes Dyremark at kende og forholde sig til Børnenes Dyremark’s vedtægter.  Stk. 6:

Voksne på Børnenes Dyremark skal til stadighed opføre sig, som positive forbilleder og rollemodeller for de børn, der anvender området. Hermed forstås bl.a. at man opfører sig respektfuldt overfor dyrene, medlemmerne af Børnenes Dyremark, andre brugere af Karens Minde Laugets rekreative områder og at indtagelse af alkohol på hele området er strengt forbudt . Vi opfordrer voksne til ikke at ryge foran børnene og al rygning i stalden er forbudt.

Undtaget for regler om alkohol, er foreningens evt. salg og voksnes indtagelse af øl/vin ved foreningens arrangementer, hvor det dog stadig gælder, at det skal foregå i god ro og orden. Desuden er de voksne der kommer i Dyremarken forpligtiget til at yde et stykke friviligt arbejde, det kan være en fast vagt, gratis undervisning, fast ansvarsområde (hø, tømme skralde spande mm) og bestræbe sig på at inkludere de børn der kommer i Dyremarken uden voksne.

Stk. 7:

 • 3: – Medlemskab og kontingent:

Stk.1: – Medlemskab.

Alle i Københavns Kommune kan være medlem af Børnenes Dyremark. Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse og periode. Borgere uden for kommunen kan også søge medlemskab, men er ikke garanteret medlemskab

Borgere med bopæl i postnummeret 2450 går forud for øvrige københavnerborgere, i forhold til dyrehold.

Stk. 2 – indmeldelse:

Indmeldelse sker ved at indbetale kontingent til foreningens bankkonto, med tydelig opgivelse af navn, adresse og fødselsår. Ved nyindmeldelse efter halvdelen af en kontingentperiode er gået, gælder kontingentindbetalingen for indeværende kontingentperiode, samt den følgende.

Stk. 3 – udmeldelse:

Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, og gælder fra den dato medlemmet ønsker. Der refunderes ikke allerede indbetalt kontingent. Udmeldelse er bindende – ved ønske om genindmeldelse, gælder reglerne for nyindmeldelse. Ved hestepart betales der ikke for de sidste 2 måneder da dette tages fra indskudet.  Hvis der ikke gives 2 måneders varsel på opsigelse bortfalder indskudet.

Stk. 5 – Børnenes Dyremarks foreningsmæssige medlemskab.

Børnenes Dyremark kan søge optagelse i relevante organisationer og forbund, såfremt det vil styrke foreningens formål.
Generalforsamling.

 • 4. Generalforsamlingen – Foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af oktober måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent / stemmeoptæller.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af kontingent.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af 2 interne revisorer (evt. ekstern revisor). De kritiske revisorer må ikke være medlemmer af bestyrelsen.
 8. Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved almindelig flertal. Der gælder dog særlige bestemmelser for

Vedtægtsændringer (se disse).

Stemmeret ved generalforsamlingen har kun fremmødte medlemmer, der fylder 16 i generalforsamlings året.

Der kan indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, når en generalforsamling eller flertal af bestyrelsens medlemmer eller 20 af medlemmerne af foreningen forlanger det med angivelse af en dagsorden.

Bestyrelsen er herefter forpligtet til at indkalde til denne, således at den afholdes senest-2- uger efter begæringen er fremsat.

 • 5. – Indkaldelse

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel og skal være vedlagt de forslag, som ønskes behandlet, herunder regnskab og budget.

På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles de forslag, som har givet anledning til indkaldelsen.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslag skal fremsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen.

Hvert medlem over 16 år har en stemme. Stemmeafgivning kan ske ved fuldmagt. Ingen kan dog
afgive mere end en stemme foruden sin egen.

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte af de stemmeberettigede medlemmer. Dog kræves til forandring af vedtægterne samt til opløsning af foreningen, at 3/5 af samtlige medlemmer er mødt og at flertallet af de fremmødte stemmer for ændringen.

Kan beslutning om vedtægtsændring eller opløsning af foreningen ikke vedtages på grund af manglende fremmøde, indkalder generalforsamlingen inden 14 dage til en ny generalforsamling.

Denne er da beslutningsdygtig, uanset de mødendes antal.

Vedtægtsændringer skal godkendes af Karens Minde Lauget, idet Karens Minde Lauget har ansvaret for lejekontrakten på bygningerne og det omkringliggende område.

Bestyrelsen

 • 6. Bestyrelsen:

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen ved almindeligt flertalsafgørelse. Såfremt der er flere opstillede end ledige poster skal afstemningen foregå skriftlig med mindre der er enighed om, at det ikke behøver at foregå skriftligt.

Bestyrelsen består af 5 personer: en formand, en kasserer og 3 medlemmer. Herudover vælges 3 børnerepræsentanter uden stemmeret i bestyrelsen. Som medlem af bestyrelsen kan alene medlemmer over 16 indvælges, dog skal formand og kasserer, der vælges direkte, skal være fyldt 18 år. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Der vælges herudover på generalforsamlingen 2 suppleanter.

Hvert bestyrelsesmedlem er valgt for 2 år ad gangen, ca. halvdelen at bestyrelsespladserne er på valg hvert år. Genvalg kan findes sted.

 • 7. Budget og regnskab oktober til september:

Regnskabsåret går fra d. 1. oktober til d.30. september, og kassereren fremlægger regnskabet på den følgende ordinære generalforsamling til godkendelse. Regnskabet skal være de kritiske revisorer i hænde senest ved udgangen af august ­måned.

På den ordinære generalforsamling fremlægger kassereren desuden budget for næste periode, som tages til efterretning af generalforsamlingen.

Regnskab og budget kan ikke sættes på dagsordenen på en ekstraordinær generalforsamling.

Kassereren er ansvarlig for, at der jævnligt bogføres. De interne revisorer gennemgår det bogførte materiale en gang i kvartalet.

Såfremt det bogførte materiale viser sig at være mangelfuldt, er bestyrelsen bemyndiget til at ind­hente rimelig professionel bistand.

Til driften af Børnenes Dyremark indbetales et årligt kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle medlemmer af generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan be­slutte at fastsætte differentieret kontingent for børn, voksne og passive medlemmer.

Det årlige kontingent betales inden udgangen af februar måned for det kommende år.
Partleje til heste betales forud d. 1 i måneden og der betales 2 måneders depositum. Ønsker man at stoppe med at have part meddeles dette til bestyrelsen med 2 måneders varsel og de sidste 2 måneders partleje dækkes af depositummet.
Kaninleje betales for et år ad gangen, ligesom betaling for får og høns betales årligt.

 • 8. Dirigent og sekretær:

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

Sekretæren skriver protokollat for det på generalforsamlingen passeret

 • 9. Foreningens drift:

Højst en uge efter generalforsamlingen konstituerer den valgte bestyrelse sig.

Der skrives som minimum beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Referaterne skal kunne fremlægegs efter forespørgsel.

l perioden mellem de ordinære generalforsamlinger er bestyrelsen Børnenes Dyremark’s øverste myndighed. Bestyrelsen tegnes af den til enhver tid af bestyrelsen konstituerede formand, samt af bestyrelsen konstituerede kasserer. Konstituering til poster med tegningsret kan alene besluttes på et bestyrelsesmøde, og skal med underskrift bevidnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, der er fyldt 18 år, og som ikke er konstituerede til en post med tegningsret.

Bestyrelsesmedlemmer er ikke personligt økonomisk ansvarlige i fordringer på foreningens midler.

Dog hæfter bestyrelsesmedlemmerne økonomisk, hvis de bevist stifter gæld i foreningens navn eller disponerer foreningens midler uansvarlig.

Det er således bestyrelsens overordnede ansvar, at regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningens- og vedtægternes regnskabsbestemmelser.

Bestyrelsen holder løbende møder og orienterer om deres arbejdegennem offentlige referater og informationsmøder.

10. – Foreningens ophør.

Foreningen kan opløses på en ordinær generalforsamling og kun såfremt forslaget opnår to tredjedel af stemmerne. I tilfælde af foreningen Børnenes Dyremark’s ophævelse, doneres foreningens evt. overskydende midler til ikke-politiske, ikke-religiøse, velgørende formål, der er til gavn for børn – f.eks. Red Barnet, Unicef eller børn og ungeindsatsen i Kgs. Enghave.

Ved den opløsende generalforsamling skal formanden stille konkret forslag om modtagere. Forslaget godkendes ved kvalificeret flertal.

Den ophævende generalforsamling udpeger tillige de personer, der skal forestå evt. salg af foreningens ejendom og materialer.

 • 11. – Andre Bestemmelser

Stk. 1 – Dyrehold:

– Man skal være medlem for at have og omgås dyrene på Børnenes Dyremark.

– De til enhver tid af statens gældende love om dyrehold skal overholdes.

– Børn og unge under 18 år skal have forældres eller værges skriftlige tilladelse til at have dyr, passe dyr eller indgå i Fællesheste ordningen.

– Medlemmer som har dyr på Børnenes Dyremark, har mødepligt ved de møder der indkaldes til løbende ved enten partmøder, fåremedlems møder eller kaninmøder.

– Bestyrelsen opretter ventelister, såfremt der er større søgning til dyrehold end der er kapacitet til.
Stk. 2 – Vedrørende heste:

– Bestyrelsen udpeger 1-2 hesteansvarlige per hest , hvoraf den ene skal være fyldt 18 år. Den anden kan være under 18 år

– Alle børn og unge under 18 år skal bære hjelm, når de håndterer heste – bl.a. når fodre, vander, vasker, strigler, sadler, trække eller rider.

– Børnenes Dyremark køber eller lejer hestene som tilbydes medlemmerne at leje i ordningen” Fællesheste”.

Børnenes Dyremarks bestyrelse er ansvarlig for at dyremarkens hestehold lever op til den gældende lovgivning.

– Alle der er med i ordningen ”Fællesheste”, skal være med til at ordne  fællespligter

– Er man af en eller anden årsag, i en kortere eller længere periode, forhindret i opfylde betingelserne i Fælleshesteordningen, skal man sørge for, at der drages omsorg for, at hesten i perioden bliver forsvarligt passet.

Man kan ikke have sin egen private hest på Dyremarken alle hestene indgår i fællesheste ordningen og partlister varetages af bestyrelsen sammen med de hesteansvarlige. Stk. 3 Vedrørende Kaniner:

– Bestyrelsen udpeger 2 kanin ansvarlige, hvoraf den ene skal være fyldt 18 år. Den anden kan være under 18 år.

– Kaninejerne skal indgå kontrakt vedrørende kaniner på Børnenes Dyremark med bestyrelsen, før der kan opnås mulighed for at have en kanin på Børnenes Dyremark.

– Kaninejere kan højst have en kanin på Børnenes Dyremark og det må kun være hun kaniner eller kastrerede han kaniner.

– Hvis ejeren er under 18 år, skal en forældre eller en værge tillige underskrive kontrakten.

Stk.4 Aktive og passive medlemmer:

– Som aktivt medlem regnes den, der gør en specifik, aktiv indsats for foreningen.

– Ved specifik, aktiv indsats forstås dyrehold, løbende praktiske arbejdsopgaver på området, praktisk arbejde ved foreningens arrangementer, bestyrelsesarbejde, samt vederlagsfrit arbejde og tjenesteydelser for foreningen.

– Som passivt medlem regnes den der ikke gør en specifik, aktiv indsats for foreningen. Som passivt medlem regnes man som støttemedlem, der med sit kontingent støtter foreningens drift.

– Både aktive og passive medlemmer har på lige vilkår, og uden begrænsninger, fuld taleret på
medlemsmøder, samt tale og stemmeret på generalforsamlinger.

Stk. 5 Konflikt og klageprocedure:

Såfremt man ønsker at klage over et medlem, sendes en skriftlig klage til bestyrelsen. Alene sager, der er indenfor foreningens jurisdiktion, kan behandles af bestyrelsen. Overtrædelser af dansk lovgivning samt politivedtægten videregives til rette myndighed, men bestyrelsen kan efterfølgende træffe afgørelse om hvorvidt sagen også skal have konsekvenser i forhold til medlemskab, færdsel på foreningens område samt deltagelse i foreningens aktiviteter.

Bestyrelsen behandler alle indkomne klager, og beslutter om der skal handles yderligere. Såfremt en klage af bestyrelsen anses handlingskrævende, indkaldes de umiddelbart implicerede personer til partshøring. Efterfølgende træffer bestyrelsen beslutning om evt. sanktioner. Sanktioner kan ankes til bestyrelsen; men består i anke-perioden.

Klager af meget alvorlig karakter, kan medføre bortvisning i sagsbehandlingsperioden.

Klager fra børn behandles anderledes i det der ikke nødvendigvis gives agtindsigt til den anklagede. Ligeledes behøver børn ikke give en klage skrifteligt men kan tale med en forældre eller en bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vælger herefter hvordan klagen bedst kan behandles.

 

 

Referat fra generalforsamling på Børnenes Dyremark 8. november 2014.

Dirigent: Inez

Referent indtil kl. 16:45:  Lone St.

Referent efter kl. 16:45: Rie

Til stede: Inez, Elena, Marie, Elvira, Frederikke U., Lotte, Lulu, Mathilde, Pernille, Anja, Marianne, Hanne, Anna, Karina, Michala, Dorthe, Lone Sø., Sarah, Frederikke W., Gry, Sabrina, Eva, Erik, Lone St.,  Maria, Emilie, Elin, Elisa, Misha, Rie, Julie S., Julie G., Pia, Lisette, Bolette.

Inez blev valgt til dirigent og Lone St. til referent. Dagsorden for generalforsamlingen blev gennemgået af formanden, Rie, og godkendt af generalforsamlingen.

Ud over den ordinære dagsorden havde bestyrelsen indføjet et tema om kommunikation på Dyremarken og inviteret en coach, Signe Storr til emnet. Af indsendte forslag blev forslag til vedtægtsændringer og nedsættelse af et kommunikationsudvalg medtaget på generalforsamlingen. Formanden, Rie, fremlagde bestyrelsens beretning og generalforsamlingen kommenterede den undervejs:

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen synes det har været et godt år, der har medført:

 • Vi har rekord mange medlemmer
 • Rekord god økonomi
 • Rekord mange dyr
 • Rekord mange frivillige
 • Rekord meget indflydelse

Årets gang

 • Ridebanen er igang med at få etableret lys og skilte af CAB og Erik. Der blev fremvist fine skilte til ridebanen, som Inez har fremstillet. Generalforsamlingen klappede af skiltene.
 • Fårelauget er blevet etableret og er godt igang. Der er dog mistet 2 får til løsgående hunde.
 • Der er afholdt sociale arrangementer ved Hanne og Anja, hvor mange har hjulpet til: Fastelavn, halloween og loppemarked
 • Der er kommet 4½ nye heste i år: Carlson, Corrie, Dinjo, Faxi og Manilla har været ude og er tilbage. Ialt er der nu 12 heste og ponyer.
 • Erik har bl.a. samlet genanvendeligt træ fra nedtagningen af Skurbyen og foretaget reparationer og forbedringer på bla. loftet i stalden.

Bestyrelsen takkede hjerteligt alle børn og voksne, der har hjulpet med arrangementer og daglig drift gennem året. Det gjorde generalforsamlingen også.

Ongoing

Bestyrelsen forsøger at skaffe ressourcer til dræning af ridebane, folde og stien gennem: Københavns Kommunes Skybrudsplaner, Københavns Kommunes Byfornyelse, CAB, Københavns Kommunes Ejendomme og Københavns Kommune. Der er desværre lange udsigter: fra flere til mange år, hos de fleste af parterne. Generalforsamlingen foreslog en arbejdsdag, hvor man i fællesskab kan grave grøfter, som kan aflaste området på kortere sigt. Forslaget står åbent, da der ikke blev besluttet noget. Hanne og Gry vil gerne søge fonde på vegne af Dyremarken og de har erfaring med det. Bestyrelsen og generalforsamlingen takkede for initativet.

Buerne fra Skurbyen har bestyrelsen planlagt, at skulle anvendes til afskærmning for hestene på foldene. CAB er på sagen.

På baggrund af de 2 mistede får, overvejer bestyrelsen, at anskaffe en alpaca, som fårehyrde på den fredede del af Sydhavnstippen. Alpaca skulle være frygtløse overfor løse hunde og ikke til gene for andre besøgende.

Bestyrelsen undersøger i øjeblikket, hvordan underlaget på ridebanen kan forbedres. Underlaget skal opbygges på en bestemt måde og af bestemte materialer for at fungere. Man kan ikke bare fylde eksempelvis strandsand på.

Udfordringer

Bestyrelsen ser nye udfordringer i, at der er 45 frivillige hjælpere, ca. 80 hesteparter, kaninbørn, 6 hønsefamilier og omkring 30 medlemmer af fårelauget. Samtidig er der i skrivende stund 257 medlemmer på Dyremarkens Facebook side (d.d.). Det stiller nye krav til kommunikation og kommunikationsveje for Børnenes Dyremark.

Regnskab/budget

Regnskab og budget blev fremlagt ved Dorthe. Der foreligger en kassekladde og bestyrelsen har bilag for både regninger og indtægter, der kan rekvireres ved behov. Kassekladden gengives her og årets resultat er, at Børnenes Dyremark har et indestående på kr. 75.829,31 :

 

Kasse Bank
beholdning primo 24362,5 Primo 349,72
Til bank november -18000 Ultimo 75829,31
Dorthe kasse til bank -500
Overskud loppemarked nov. 2013 2256,5
Banko december 2013 4242,5
fastelavn 2014 1594,5
Loppemarked april 2014 6851
20807

Bestyrelsen er ikke ekspanderet i den korte periode, hvor foreningens eksplosive vækst er sket, og der har ikke i bestyrelsen været kræfter til at løfte en egentlig regnskabsopgave. Bestyrelsen drøfter mulighederne for at købe regnskabshjælp udefra. Børnenes Dyremark får eget cvr.nr. den 12. november 2014.

Valg til bestyrelsen

Herefter var der valg til bestyrelsen, som bestod af:

Rie, formand

Misha, bestyrelse

Mathilde, bestyrelse

Anja, bestyrelse

Dorthe, bestyrelse og rep. for Karens Minde Lauget

Julie, suppleant

Karina, suppleant

Der var uklarhed omkring reglerne for valgbarhed. Bestyrelsen henviste til afgang fra bestyrelsen i utide, som begrundelse for at 2 bestyrelsesmedlemmer ikke var på valg. Generalforsamlingen påpegede at bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er valgt ind i 2012 er på valg i 2014. Alle bestyrelsens medlemmer og suppleanter ønskede at blive siddende undtagen Julie. Lotte ville gerne stille op til bestyrelsen, så denne udskiftning blev godkendt af generalforsamlingen.

Det blev besluttet at Julie, Rie og Dorthe var på valg i år

Den nye bestyrelse for 2014/15 er derfor:

Rie, Misha, Mathilde, Anja, Dorthe, Lotte, Karina

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlinger, så indbyrdes pladser blev ikke drøftet. Der mangler valg af børnerepræsentanter, som udgik, idet tiden var fremskreden.

Indkomne forslag

Elin uddybede forslaget om et kommunikationsudvalg med, at et kommunikationsudvalg kunne arbejde under bestyrelsen, så bestyrelsen leverer information til udvalget, der står for videreformidlingen i foreningen og udenfor foreningen (efter relevans). Her kunne et kommunikationsudvalg tage fat på at opdatere Dyremarkens hjemmeside, så bliver en medspiller i den indbyrdes kommunikation. P.t. sker Dyremarkens kommunikation stort set på Facebook, hvilket ikke fungerer godt i alle tilfælde. Kommunikationsudvalget skulle, ifølge Elin, også se på andre medier, der kunne være hensigtsmæssige for Dyremarken og dens medlemmer og gæster. Både generalforsamling og bestyrelse tilsluttede sig forslaget. Kommunikationsudvalget skal nedsættes efter bestyrelsen har konstituteret sig. Referatet er ikke nået ud inden bestyrelsen har konstitueret sig og Elin, Frederikke W., Julie G. og Lone St. har meldt sig til kommunikationsudvalget indtil videre.

Herefter blev forslag til revidering af vedtægter, udarbejdet af Maria, behandlet. Debatten var lang og der var mange konstruktive forslag fra både bestyrelsen og generalforsamlingen. Da ændringsforslagene ikke har været sendt ud til gennemlæsning før generalforsamlingen, bliver vedtægter med rettelser gennemgået ved et senere møde eller ved næste års generalforsamling

Generalforsamlingen var planlagt til at foregå mellem kl. 14 og kl. 17.  Da klokken var 16:45 var vedtægtsændringer ikke drøftet færdige, og temaet om kommunikation var ikke startet. Bestyrelsen meddelte at der ville blive indkaldt til en fortsættelse af generalforsamlingen i december for valg af børnerepræsentanter og afslutning af revidering af vedtægter.

 

Referat afsluttet den 23. november 2014 af Lone St.

 

 

Børne generalforsamling

Den 8/2 2015 holdt børnene generalforsamling. Her skulle der vælges børn der skal være med i bestyrelsen og vi skulle tale om hvordan man var en god ven.

Først talte vi om hvad vi forventer af børn der er med i bestyrelsen. Og vi blev enige om at hvis man er i bestyrelsen så skal man være et forbillede for de andre børn og man skal huske at det er vigtigt at man så holder reglerne.

Så skulle der vælges 3 børn til bestyrelsen. Men der var så mange børn der gerne ville være med, at vi fandt ud af at kan kunne have en børnegruppe som mødtes 1 gang i kvartalet og hvor børnene fortæller de voksne hvordan det syntes det går og kommer med forslag til ting vi kan lave på dyremarken.

Så blev der lavet 3 hold der alle er med i bestyrelsen

1) Venessa og Lara

2) Elvira og Frida

3) Kaja og Filippa

Hvert hold sender 1 til bestyrelsesmødet og så finder børnene selv ud af hvem de sender – men det kunne være hver anden gang.

Bagefter talte vi om hvordan man er en god ven og alle børnene skrev 3 ord som de syntes var vigtige og det blev til mange gode ord.

Ærlig og ikke at lyve

En man kan stole på og en som ikke driller

Være et godt forbillede og ikke at bagtale

At være hjælpsom og ikke være misundelig

At være sej/Sød/Sjov

At være rummelig

At huske at lytte

Gode vigtige ord som vi har besluttet vi vil tænke over og hver kvartal skal vi se om vi kan finde et barn som har kunne nogle (eller alle) disse gode ting. Første gang bliver til fastelavn.

Børnene så skulle sige det samme, men hvis det nu var om de voksne nede på dyremarken – hvad er vigtigt for børnene:

Voksne skal tale pænt og ikke ignorerer hvad børnene siger. De skal være hjælpsomme og det kunne være at : tage børnene med på tur, give gode råd og lave arrangementer med børnene.

Så skal de være gode forbilleder. Så det kan de voksne jo så prøve om de kan leve op til.

Tak til alle børn der mødte op.

Generalforsamling 28/10 2012

Diregent Rie

Stemmeoptællet; Dorthe, Weronica, Sonja.

Valg i børnebestyrelsen.

Der var rigtig mange børn der stillede op (dejligt) og ved hemmelig afstemning blev 3 børn valgt; Dinah, Carina og Emma.

I voksenbestyrelsen blev formand valgt ved direkte valg Rie, og kasser Dorthe samt 3 ordinære bestyrelsesmedlemer; Anja, Misha, Cilla og 2 supplianter Michala og Mathilde.

Anne er fortsat gedeansvarlig.

2 forslag var kommet til bestyrelsen.

1) Der skal laves Børnenes Dyremark aktier – Pia ansvalig

2) Der skal være børne ambasadører – børn der hr ansvar for og er forpligtiget til at blande sig hvis der er skænderier eller konflikter. Børnene har mere ansvar end andre børn og dette skal respekteres. Michala, Carina og Emma er valgt.

Bestyrelsens beretning ;

Året 2011-2012 har været et år hvor vi har fået flere nye tiltag.

Vi har fået 2 nye heste; Viggo og Falki som begge er vallakker som er udlånt at nogle meget søde ejere som vi har et godt forhold til.

Så har vi fået et hønse lav – som er gået i fuld gang med at bygge og som til foråret vil åbne op for flere deltager.

I foråret fik vi kontakt til Københavns Energi som har været meget behjælpelige med at låne os fold arealer hvilket nu har medført at vi har adgang til 3 folde mere hvor de 2 er her i nærheden som vi kan have glæde af en stor del af året.

Mange fra bestyrelsen har lagt et stort arbejde i geder, hø, arrangementer, dyrlæge mm. Men der er også nogle uden for bestyrelsen der lægger et meget stort arbejde i dyremarken og vi vil gerne sige et specielt tak til Signe og Patricia for deres arbejde med kaninerne samt Erik for hans arbejde med container, folde sommergræs mm.

Der har igen i år været ponyridninger som alle børnene har deltaget i og vi har afholdt loppemarket og fastelavn. Der kommer loppemarket igen her næste weekend.

Vi har haft held med en ansøgning til cheferne inden for CAP omkring at lave vores ridebane hvilket de er kommet rigtig langt med. Det er dejligt.

Så har vi en ansøgning inde hos Kongens Enghave lokal udvalg til at forbedre området omkring kaninburene samt belysning.

Sidst men ikke mindst har vi fået en donation på 10 000 kr af Rasmus som bliver overrakt senere.

Af udfordringer har vi haft en del pludselig sygdom blandt hestene. Lucy har brugt sin del af dyrlæge budgettet for de næste par år og de andre har også hjulpet til. Vi har fået alle hestene chippet og fået hestepas, det er lovpligtigt men koster. Tøsen har tidligere haft meget med benene men siden hun har fået 4 sko på har hun været super- så det har betalt sig.

Vi har haft besøg af nogle lidt ubehagelige mænd.. der stjæler cykler og er fuld mm. Men det må vi takle som problemerne opstår

Fokus område for bestyrelsen er fortsat vores omgangstone og noget vi går meget op i.

Vi syntes at det går stadig fremad med de børn og voksne der kommer i dyremarken, vi får flere og flere hvor også de voksne bidrager hernede og vi har mange der lægger en stor del af deres fritid her. Tak for det.

Rasmus kom og overrakte Børnenes Dyremark en chek på 10 000 kr. Tak for det.

Generalforsamling 29. oktober 2011

Referat af generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde lørdag d. 29. oktober 2011

Generalforsamling

Deltagere

Voksne: Dorthe, Rie, Anne, Misha, Anja P., Erik, Signe, Cilla, Simonette, Rie og Anja O.(ref)

Børn: Michala, Laura, Emma, Carina, navne på de sidste?

 

 1. Orientering om Børnenes Dyremark

Rie orienterede generelt om Børnenes Dyremark og at det overordnet går rigtig godt og der er en god tone. Men der er for nylig været hærværk og en af muligheder for at undgå hærværk fremover kan være at flytte nøglerne jævnligt, så det bliver sværere at komme udefra og kende til nøglernes placering. Alle var enige om, at det var en god ide, og at der skal sættes en seddel op i stalden om, at man kan kontakte Rie eller Cilla, hvis nøglerne er flyttet og man som part eller kaninejer ikke har fået besked.

 

 1. Valg af ny bestyrelse

Den nuværende bestyrelse med undtagelse af formanden, Marianne Kjær ønskede at genopstille. Derudover ville Anne, Simonette og Misha også gerne stille op. Alle blev valgt ind i bestyrelsen og Rie blev valgt som ny formand. De to eksterne revisorer; Marianne Melby og Harry Ottosen blev genvalgt. Af børnerepræsentanter stillede Emma, Carina og Michala op og blev valgt ind.

 

Konstituerende bestyrelsesmøde

 1. Drøftelse af nødvendige ansvarsområder og valg af personer til disse. For alle ansvarsposter gælder, at andre meget gerne må hjælpe eller afløse, men at det er den ansvarlige, der skal sikre sig, at opgaven bliver løst.

Gedeansvarlig: Anne/ Cilla back-up? (opgaver: fodring og tilsyn med gederne)

Kaninansvarlig: Signe/back-up? (opgaver: koordinering af kaninbure og tilsyn med kaniner)

Hesteansvarlige

 • Partslister: Rie (opgaver: opdatere partslister)
 • Smed: Anne/back-up? (Opgaver: have styr på hvornår smeden kommer, hvilke heste der skal ordnes, hænge sedler op om at smeden kommer)
 • Dyrlæge: Simonette/Cilla Back-up (opgaver: have styr på vaccinationer, overblik over/indblik i, hvornår der skal indkaldes dyrlæge)

Foderansvarlig: Anja O./Rie og Dorthe back-up (indkøb og afhentning af foder)

Containeransvarlig: Erik/Anja O. back-up

 • konomiansvarlig: Dorthe (Opgaver: tjek på regnskab, udbetaling af penge)

Rytterstueansvarlig: Simonette og Anja P. (opgaver: arbejde med god skik og brug af rytterstue og medansvarliggørelse af de forskellige brugere)

Aktivitetsansvarlige: Anja P. og Simonette (planlægning og koordinering af årlige arrangementer samt ponyridninger)

Kontaktperson til CAB: Cilla

Fundraising: Signe, Sarah, Anne og Julie (gruppen ville sætte sig sammen snart og brainstorme på, hvad der mangler i BD og hvordan der kan findes penge hertil)

Handyman: Erik (Erik kan ind i mellem være behjælpelig med udbedring af mindre praktiske opgaver)

Undervisning: Mathilde?

Kommunikationsansvarlig?: Signe

 1. Drøftelse af sager, som bestyrelsen kan tage op på førstkommende møde
  1. Drøftelse/opfriskning af regler for brug af heste af andre end parterne, når parter er fraværende eller regler for de dage/heste der ikke er parter på.
  2. Måder at tilgodese parter der ofte berøres af ponyridning
  3. Sadler til heste
  4. Førstehjælps minikursus til børn + info-seddel om praktiske oplysninger i tilfælde af uheld på BD
  5. Nye kaninburer – bestilling og finansiering
  6. Dræning af ridebane (og lys) – muligheder og hvor langt er Kulturhuset
  7. Turregler for børn med og uden følgeskab af andet barn/voksen
  8. PR v. Signe?
  9. Indhentning af børneattester

 

  1. Anne orienterede om, at hun har kontakt til en teknisk skole, der muligvis vil renovere ridebanen som et projekt. Anne holder kontakten og vender tilbage med nærmere info efter nytår.
  2. Erik fortalte, at Kulturhuset har sagt, at de ikke længere vil lade BD tømme skraldespande i deres containere, fordi skraldet lugter af mødding. Alle var enige om at bevare den gode kontakt til kulturhuset og være med til at sikre, at der ikke smides dyremøg i skraldespandene. Cilla laver opslag med påbud til skraldespandene.