Får, lam og alpakaer

Vi er et laug som både består af erfarne folk fra Tippens fårelaug og nybegyndere. Fårelauget deltager i naturpleje på Sydhavnstippen hvor fårene blandt andet bekæmper kæmpebjørneklo. Derudover ønsker fårelauget på sigt at producere lamme- og fårekød på et miljø-og dyreetisk forsvarligt grundlag. Vi begynder dog blidt med voksne får, så i første omgang har vi 28 får i alt, hvoraf ca. 14 fjordlam slagtes. Fårene er en krydsning mellem Gotlænder og Texel.

Der er to slags medlemmer:

Hyrder

Hyrderne holder øje med at fårene har det godt, ved at gå ud og kigge til dem på Sydhavnstippen, og kan deltage i alle arrangementer sammen med andelshavere. En hyrdevagt går ud på at man går en tur på Sydhavnstippen for at tælle fårene og tjekke om de ser sunde og raske ud. Om vinteren kan en hyrdevagt inkludere fordring. Antallet af hyrdevagter afhænger af antallet af medlemmer i fårelauget, men lige nu vil man skulle tage en vagt hver 14. dag. Som hyrde betaler man blot medlemskab af Børnenes Dyremark på 200 kr. om året.

Andelshavere

Andelshavere har også hyrdevagter og betaler 400 kr. om året til drift af fårelauget og medlemskab af Børnenes Dyremark. Hvis man vil være andelshaver, køber man en eller flere af vores i alt 28 andele når man melder sig ind i lauget, og når det er slagtetid, så fordeles kødet lige mellem alle andelshavere (selvfølgelig afhængigt af hvor mange andele man har købt). En andel koster 1000 kr. Det er et engangsbeløb og andelen kan videresælges til folk på ventelisten hvis man ikke ønsker at være medlem. En andel svarer ca. til et halvt slagtefår, men hvis f.eks. mister får vil andelen være mindre.

Hvis du vil mere med får…

Hvis man har lyst, så kan man involvere sig mere i lauget, ved at være med til at klippe fårene, slagte fårene eller påtage sig andre opgaver. Du kan også stille op til bestyrelsen ved vores årlige generalforsamling. Både andelshavere og hyrder kan påtage sig disse opgaver.

Du behøver ikke at have erfaring med får for at blive hyrde eller andelshavere, alle er velkomne og vi tilbyder oplæring i hyrdetjansen!

Klipning

Hvert år klippes fårene. Dette gøres typisk i foråret når vejret bliver mildere. Ulden kan man på eget initiativ samle og anvende, hvis det har interesse.

Klovbeskæring

Fårenes klove skal plejes flere gange om året ellers risikere man at de bliver halte. Dette gøres ofte når man alligevel har fanget fåret, fx ved klipning.

Høstfest

Sydhavnstippen holder hvert år høstfest i september. Dette hyggelige arrangement byder på mange naturoplevelser og samvær med borgerne i lokalområdet.

Sensommermiddag

Vi samler hyrder og andelshavere og nyder noget lækkert lammekød og et godt glas vin.

Slagtning

Vi står selv for slagtning, hvilket er et stort stykke arbejde, men en lærerig proces for børn og voksne.

Vinterfodring

De får som overvintre på Sydhavnstippen skal fodres hen over vinteren, hvilket er en opgave som bringer os ud i kulden hele året – det er en stor glæde at besøge Tippen i frostvejr.

Bjørneklo bekæmpelse

De få Bjørnekløer som fårene ikke kan nå, er vi forpligtet til at fjerne. Dette sker løbende når planterne opdages.

Kontakt

Mail: faaisydhavnen@gmail.com

Læs mere på facebooksiden “Fårene på Sydhavnstippen“.