Generalforsamling 28/10 2012

Diregent Rie

Stemmeoptællet; Dorthe, Weronica, Sonja.

Valg i børnebestyrelsen.

Der var rigtig mange børn der stillede op (dejligt) og ved hemmelig afstemning blev 3 børn valgt; Dinah, Carina og Emma.

I voksenbestyrelsen blev formand valgt ved direkte valg Rie, og kasser Dorthe samt 3 ordinære bestyrelsesmedlemer; Anja, Misha, Cilla og 2 supplianter Michala og Mathilde.

Anne er fortsat gedeansvarlig.

2 forslag var kommet til bestyrelsen.

1) Der skal laves Børnenes Dyremark aktier – Pia ansvalig

2) Der skal være børne ambasadører – børn der hr ansvar for og er forpligtiget til at blande sig hvis der er skænderier eller konflikter. Børnene har mere ansvar end andre børn og dette skal respekteres. Michala, Carina og Emma er valgt.

Bestyrelsens beretning ;

Året 2011-2012 har været et år hvor vi har fået flere nye tiltag.

Vi har fået 2 nye heste; Viggo og Falki som begge er vallakker som er udlånt at nogle meget søde ejere som vi har et godt forhold til.

Så har vi fået et hønse lav – som er gået i fuld gang med at bygge og som til foråret vil åbne op for flere deltager.

I foråret fik vi kontakt til Københavns Energi som har været meget behjælpelige med at låne os fold arealer hvilket nu har medført at vi har adgang til 3 folde mere hvor de 2 er her i nærheden som vi kan have glæde af en stor del af året.

Mange fra bestyrelsen har lagt et stort arbejde i geder, hø, arrangementer, dyrlæge mm. Men der er også nogle uden for bestyrelsen der lægger et meget stort arbejde i dyremarken og vi vil gerne sige et specielt tak til Signe og Patricia for deres arbejde med kaninerne samt Erik for hans arbejde med container, folde sommergræs mm.

Der har igen i år været ponyridninger som alle børnene har deltaget i og vi har afholdt loppemarket og fastelavn. Der kommer loppemarket igen her næste weekend.

Vi har haft held med en ansøgning til cheferne inden for CAP omkring at lave vores ridebane hvilket de er kommet rigtig langt med. Det er dejligt.

Så har vi en ansøgning inde hos Kongens Enghave lokal udvalg til at forbedre området omkring kaninburene samt belysning.

Sidst men ikke mindst har vi fået en donation på 10 000 kr af Rasmus som bliver overrakt senere.

Af udfordringer har vi haft en del pludselig sygdom blandt hestene. Lucy har brugt sin del af dyrlæge budgettet for de næste par år og de andre har også hjulpet til. Vi har fået alle hestene chippet og fået hestepas, det er lovpligtigt men koster. Tøsen har tidligere haft meget med benene men siden hun har fået 4 sko på har hun været super- så det har betalt sig.

Vi har haft besøg af nogle lidt ubehagelige mænd.. der stjæler cykler og er fuld mm. Men det må vi takle som problemerne opstår

Fokus område for bestyrelsen er fortsat vores omgangstone og noget vi går meget op i.

Vi syntes at det går stadig fremad med de børn og voksne der kommer i dyremarken, vi får flere og flere hvor også de voksne bidrager hernede og vi har mange der lægger en stor del af deres fritid her. Tak for det.

Rasmus kom og overrakte Børnenes Dyremark en chek på 10 000 kr. Tak for det.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *