Generalforsamling 28.10.2017

Referat af GF den 29.10

Ref: Iben

Dirigent:  Lotte

Dagsorden:

  1. Velkommen/bestyrelsens beretning
  2. Valg til bestyrelsen
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Fremlæggelse af budget
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af revisorer
  7. Årets Knag for både børn og voksne

Ad 1

Rie bød velkommen og fortalte om BD’s historie og baggrund.

Vi er en frivillig og lettere autonom forening, der drives af passionen for dyrene. Vi er ikke ’Holte Rideskole’. Man kommer for at være en del af fællesskabet, men med styring. Der er ingen private heste, det skal være fællesskabet der har første prioritet. Børnene må få 2 parter men ikke mere end det, og voksne kan kun have 1 part.

Sydhavnsånden er vigtig. De voksne har det overordnede ansvar men børnene må meget gerne hjælpe til.

BD er blevet en lokal spiller i området, hvor alle kan føle ejerskab – vi har alpakaer og får på tippen  og besøger plejehjemmet til stor glæde for de ældre og vi får besøg af flygtninge og mange, mange børneinstitutioner, som får glæde af BD. Andre reklamerer med BD – vi er med andre ord blevet et lokalt brand.

Året:

  1. hold lam: navnene med b

Roundpen er færdig  – Tak til CAB

Hestene kommer på græs på vindmøllefolden, og som en del af ridelejren hentes hestene hjem.

Der er afholdt mange forskellige arrangementer – også fællesspisning

Cilias have

Vi har fået ny hest: Zafiro og sagt farvel til Fly

Projekter:

6 moderfår får lov til at få lam (9 forventes)

Materiale til dyreskueplads ved plejehjemmet er hjemme men vejret driller.

Læhegn på jordfolden er færdigt

BD var ud for en shitstorm, som blev taget meget alvorligt. Bl.a. blev både SEGES og egen dyrlægge (Landbohøjskolen) kontaktet,og alt var lovligt, men  man kan altid gøre tingene bedre.  BD kontaktede også Nyt Hesteliv som havde fået en klage over os, og de skrev en meget fin anbefaling om hvor høj standarden var her. Manglerne var læhegn på foldene og pop-up-foldene var alt for intermistiske. Der er nu læhegn på Jordfolden (Tak Klaus og Lukas) og der er købt støddims til pop-up-folden.

Det ar forslag til en officiel fane på hjemmesiden (ikke FB), hvor man kan skrive opdatere med dyrevelfærden generelt. Der var bred tilslutning til at vi ikke på noget plan skal gøre plads til at eskalere problematikken. God håndtering af bestyrelsen.

BD vil gerne være en del af skybrudsplanen i lokalområdet, som kan være med til at dræne vores meget våde og sumpede BD. Det hele bliver gravet op inden for det  næste halvandet år, og derfor bliver der ikke gjort tiltag til større indtag pt.

Nye projekter:

Græs på tagene – herunder tagterrasse til kaninerne. Der er plads til flere kaninbure, og så bruge strukturen til at bygge store bure, vi vil gerne have luksusbure. Dem der allerede har kaniner får førsteret til de nye bure.

Fårefold rundt om ridebanen med hjælp fra CAB.

CAB skal også hjælpe med at sætte lys op ved Round Pen og en usynlig låge ind til ridebanen. Der er også en plan om at lave en tribune der hvor containerne nu står.

Viola foreslog at man evt. kun udvide ridebanen. Lukas nævnte tag over ridebanen (det er dyrt).

KOMMUNIKATION

Vi har ingen ansat til denne funktion, og det vil BD helst ikke have fordi det kan give skævt ejerskab,  og fordi løn til en ansat ville vælte økonomien.

Der er mange grupper, og al kommunikation foregår på FB

Listen over opgaver er lang:

Fjerne hestepærer i Troldeskoven,

Fjerne hestepærer på Rampen broen, og nedkørslen til tippen

Fjerne hestepærer på stien ved Højsletten og stierne op til rundkørslen ved Valbyparken

Skrubbe Vandtrug på foldene 1 x mdr.

Jævne mødding 2 x mdr.

Gøre rent på toilettet/køkken

Oprydning/støvsugning rytterstuen

(etc. Kan I selv fylde ind fra listen)

Introduktionsrunde af de tilstedeværende.

Ad 2

På valg:

Misha, Mathilde, Anja, Carina

Alle modtager gerne genvalg.

Carina og Klaus er suppleanter.

Man kan deltage i alle undergrupper eller tage ansvar for arbejdsområder uden at være i bestyrelse.

De bliver alle genvalgt.

Børnebestyrelsen:

Noa, Viola, Frida, Iman, Elvira, Lukas, Josephine, Caroline, Christine, Filippa, Dina og Mira D. Børnebestyrelsen bliver inviteret med til møder hver 2. eller 3. gang i den 1. time.
Ad 3 og 4

Regnskab og budget bliver eftersendt, da regnskabsansvarlig blev presset. MEN økonomien ser god og sund ud. Så der er plads til mindre investeringer.

Lulu foreslår at BD får MobilePay-konti (5 forskellige numre) til indbetalinger. Der laves et fast opslag med betalingsinformation til FB-siden.

Ad 5

Bente: Vil gerne have et årshjul, så man kan planlægge længere frem. Det lavede vi sidste år så det skal findes frem.

Bente efterlyser også en oversigt over hvem man skal kontakte ved behov for smed, dyrlæge, hø og halm, mødding etc. Laminerede opslag relevante steder.

Bente efterlyser også at kontakt e-mailadresser opdateres.

Lotte foreslår genfødsel af kommunikationsudvalg – for det kræver noget arbejde at opdatere info om vores heste.

Ghizlan foreslår at man som ny på BD får noget samlet info, så nye bl.a. kan få et overblik, hvad man kan byde ind med.

Indkøb af remedier: Man kan altid høre bestyrelsen. Hvis bestyrelsen siger god, kan man selv købe eller høre om andre har det, der er brug for. Man sender

Forslag:

Net til at få ting ud af vandkar. Nye trillebører!!! Klaus gør opmærksom på, at vi har ret meget udstyr og nogle gange behøver vi ikke købe nyt.

Reparationer af udstyr – Misha er ansvarlig.

Oversigt over hvem der er ansvarlig for hvad, som gøres synlige og tilgængelig for nye og alle andre for den sags skyld. Alle er velkomne til at byde ind med egne evner.

Lulu:

Buddy-ordning

Mange af forældrene til de mindre børn mangler måske en indføring i livet på BD – og på hvordan man gør tingene. Bestyrelsen tager det til efterretning.

Mathilde: Vagtansvarlige skal fremgå af FB-siden

Pia: Alle voksne og børn skal have vagtansvar. Børn under 12 har vagt med forældrene. Det skal være en mentorordning, hvor alle får ansvar. Så er der flere mulige vagter. Større børn kan godt have vagtansvar.

Bestyrelsen vil gerne rumme alle, således at børn ikke er afhængige af deres forældre magter at deltage.  Børnebestyrelsen kan være med ind over hvordan man bedst kan få børnene med indover.

Mathilde: Der er årshjul – flere må gerne byde ind på at være med til at afvikle. Det er dog også en prioritering af ressourcer. Bestyrelsen lægger opgaver ud, og den som tager opgaver løser den, som vedkommende synes.

Bente: En kat har dræbt en kanin, så der skal være noget der kan holde dem ude.

Caroline: De store børn vil gerne undervisning – og gratis! Ingen på BD må tage penge for det arbejde de udfører. Indkalde til partsmøder og få lavet hesteoversigterne, og der kan man også introducere de nye til BD som helhed.

Mikala: Der er sen kommunikation om begivenheder. Bestyrelsen vil gerne prøve at optimere kommunikationen.

Hvis man ikke kan tage sin part/pligter skal man give besked i den store gruppe.

Ghizlan: Der er mange ting, som ikke er selvfølgeligt.

Overordnet set skal kommunikationen strammes lidt op og vi gamle skal huske på, at de nye ikke ved, hvordan tingene foregår.

Misha opfordrer til at vi alle tager fat i nye, og forklarer hvordan tingene foregår.

Jose opfordrer til at alle parter skal huske at lægge halm ud i læskurene.

Ad 6

Årets Knag Børn:

Caroline, Frida, Lukas, Viola, Josephine, Norah

Årets Knag Voksne

Carina, Klaus, Misha, Lise, Ghizlan, Mathilde, Lisette

Årets Knag Voksen: Ghizlan

Årets Knag Barn: Lukas

Mathilde vil gerne lave en MGP-workshop med børnene fra Dyremarken inden nytår. Første gang den 25.11.2017

 

 

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *