Kategoriarkiv: Bestyrelses referater

bestyrelsesmøde dne 25/4 2018

Referat den 25/4 2018

Tilstede Carina, Misha, Mathilde, Anja, Rie og til første del Lotte

 

 • Lotte informerede om hvad der var blevet talt om til sidste lokaludvalgsmøde og vi blev enige om at vi skulle blive bedre til at klæde Lotte på så hun var klar over hvilke andre tiltag vi har kørende i sær i forhold til den nye indhegning på Nordtippen. Rie har skrevet til Troels omkring den nye kontrakt og har i den forbindelse fremhævet de bekymringspunkter vi har i forhold til de mange hegn og kvægristene der ikke er optimale i forhold til færdsel til hest (eller cykel eller løbende). Desuden har vi udtryk bekymring over at man kan køre i bil ind på Nordtippen. Lotte får tilsendt vores oplæg til hvor vi mener hegnene kunne gå samt den korrespondance der har været med by og havn. Det kunne være fint hvis vi kunne undersøge om det er nødvendigt at der kommer biler ind på stien ved lorteranden – vi har hørt at det skyldes politi og beredskab men har ikke set noget på skrift. Dorthe ?
 • Der er møde i morgen (den 26.5), med Katja omkring vores indput til de nye hegn. Mødet bliver kl. 16.30. Rie printer vores nye tegninger og det kunne også være godt at se de gamle tegninger fra 2006. Misha har sendt et link.
 • I forhold til lammegruppen blev vi enige om at det foreløbig var lettest hvis lammegruppen stod for alt fordring af får (wrap og foder). Desuden ser det ud som om Alfa nu klarer det selv så vi skærer ned til at lamme vagterne kun er der morgen og aften og kigger efter om lammet har fået noget at spise. Lammet skal vejes i morgen (torsdag) så vi kan se om den har taget på. Vi skal have fundet gitteret som skal på foran alpakahuset så ræve ikke kan komme ind til lammet (Klaus ?)
 • Der er fællesspisning i morgen torsdag. Misha og Rie er ansvarlige og der bliver serveret pitabrød med kylling og falafler. Is til dessert.
 • Vi har i øjeblikket nogle børn der ikke trivis i dyremarken fordi de oplever at de ikke må være med i de grupperinger der er. Dette bliver vi nød til at forsøge at løse da børnenes trivsel er en af vores hovedopgaver. Vi indkalder forældrene til et møde og forklarer hvordan de øvrige børn har det og kommer med mulige løsninger der kan ændre den nuværende dynamik. Rie og Dorthe ? indkalder til møde fredag. Der skal blandt andet være fokus på aktivt at invitere andre børn med ind i fællesskabet, at man ikke må sige at nogle børn ikke må komme med på tur/ være med i Rytterstuen eller andet.
 • Vi skal have fulgt op på ting fra sidste møde a) Mathilde skal lave kontrakt til lille P b)regnskab og budget Rie og Dorthe c) overvågning Dorthe d) ændre vores konto så der er adgang for flere elektronisk, samt et dankort og mobil pay Dorthe
 • Pinse arbejdsweekend skal meldes ud – skal koordineres med vedligehold gruppen i forhold til opgaver
 • Der skal ikke stå faste spring på vindmøllefolden. De skal pilles ned ellers må vi lukke for adgang. I øvrigt er det vigtigt at spring reglerne overholdes dvs. man må kun springe på sin egen spring uge og ikke både på tur og på bane.
 • Der er mange ponyridninger i den nærmeste tid. Vi skal lige sikre det ikke bliver for voldsomt, det ser ud som om det er på forskelige dage og derfor ikke går ud over den samme. Der skal sendes regninger.
 • Ana bliver for urolig når hun står på sygefolden. Det er bedre hvis vi bruger Corrie.

Referat af bestyrelsesmøde den 7/3 2018

7.3 – 2018

Bestyrelsesmøde.

Tilstede: Klaus, Mathilde, Misha, Anja, Dorthe, Carina og Rie + børn

 1. Den første time var børnene tilstede og vi talte om ridelejr – hvilke ting børnene gerne vil have på programmet. De vil gerne have ekstra dage – vi hører med andre voksne. De vil gerne have trail, military, gerne samme hest mange dage (hvilket kan blive svært da vi jo har mange børn der gerne vil være med). Det er kun børn der har part i forvejen der kan være med på ridelejeren.  Vi vil meget gerne have flere voksne med, så der kan laves flere aktiviteter. Godt hvis der kunne komme en plan ud på forhånd så alle kan forholde sig til de ting der skal ske

 

 1. Børnene ville gerne have flere fælles aktiviteter… pudse seletøj, fælles spisning, film aften mm. Vi vil forsøge at sætte noget fællesspisning i værk men hvor man kan lave mad på skift ? Få flere voksne på banen – måske kan vi lægge en kalender ud med en fast uge dag og så kan man melde ind om man vil lave mad?

 

 1. Vi kiggede på en tegning omkring en rampe, Klaus vil indkalde til møde med Sidsel, Michael og Erik. Der skal tages hensyn til at det er sikkert og at der ikke kan være en alt for lang tilkørsels rampe. Vi har ikke hørt om der er blevet søgt penge til projektet

 

 1. Rie og Klaus laver kaninbure lang fredag. Alle er velkomne til at hjælpe. Der vil blive bygget med genbrugs materiale.

 

 1. Vi talte om hestepiller / halm. Mathilde er bekymret for mavesår og at der skal være ekstra Ana, Corrie og Manilla. Rie bestiller til første omgang og så ser vi om vi syntes det passer godt til vores sted. Vi har ikke indkøbt speciel grebe endnu. Vi skal have lavet en video så alle er med på hvordan der skal muges.

 

 1. Tøsen og Alanis er gamle og dyrlægen er bekymret over hvor dårligt de går. Vi bliver nød til at tage stilling til hvad vi skal gøre på lang sigt.

 

 1. Fødevarefællesskabet. De er meget glade for at bruge slagtehuset. Dyremarken har brug for at at:
 • Vi får lavet en fællesdag med slagterummet hvor der kan aftales en bygge i huset.
 • Fødevare fællesskabet skal være medlem i Dyremarken på en eller anden måde.
 • Dyremarken kunne formidle kontakten til flere medlemmer.

En løsning kunne være at vi ikke betaler medlemskab (eller lægger arbejdstimer hos fødevare fællesskabet ) men kan købe varer hos dem, og de heller ikke behøver at lægge timer hos os ud over slagtehuset. Vi kunne også lave fælles mad dag 1 onsdag om måneden.

 

 1. Der blev talt om den nye Karens Minde bygning som er meget grim og har en trist placering mellem 3 fredede bygninger. Dorthe kunne fortælle den er kommet for at blive men at den bliver malet.

 

 1. Der skal holdes lamme møde snart hvor der skal gennemgås hvad der sker i forbindelse med lemmning og vi skal have styr på det udstyr vi har + muge i de 2 skure (hvem er ansvarlig)

 

 1. Dorthe er stadig i gang med at indhente tilladelser til overvågning

 

 1. Vi har talt om muligheden for at åbne op for at man kan låne rytterstuen til private arrangementer. Vi skal lige have afklaret om der er udfordringer i forhold til Karens Minde og hvad vi mener det ville være rimeligt at betale og hvilke slags arrangementer man ville kunne holde

 

 1. Der blev talt om nogle sager med et par børn der ikke har det så godt i øjeblikket og at vi skal tale med nogle af dem. Desuden også omkring arbejdsområder og at der skal indskærpes at man ikke går ind over andres områder.

Bestyrelsesmøde 29.11.17

 

Børn til stede: Caro, Josse, Christine, Elvira, Dina, Frida, Norah, Viola, Iman

Voksne; Carina, Anja,  Misha, Klaus, Mathilde og Rie

Afbud Dorthe

 

 1. Nye heste

Børnene fik fremvist de 3 nye mulige heste. Af de børn der var tilstede var der ingen der ville have en islænder part, men tænkte der var andre børn der måske gerne ville. Til gengæld var der mange børn der gerne ville have part på både en friser og den røde fuldblod.

 1. Jule heste loppe marked i weekenden

Børnene har lavet billeder der bliver lagt ud i grupperne der reklamerer for jule marked, man kan både have sin egen bod og være i dyremarks boden.

 1. Hærværk

Mathilde snakker med Brian omkring det brænde der ligger fremme nede i økohaven. Vi skal måske snakke med sydhavnskompaniet omkring hvordan området ved økohaven bliver brugt om aften.  Mere lys så folk kan se hvad der sker.

Vi går videre med kameraovervågning. Vi skal hente blanketter på politiets hjemmeside under ansøgningsskemaer – overvågning. Vi kan søge tryk fonden(bliver først mellem jul og nytår).  Vi skal have naboer accept (Rie spørger standparks skolen, Carina spørger Rubinen og resten laver vi sammen).

 1. Kaniner

Vi kan lave løbe gårde (2 stk)  med tag som børnene kan bruge, hvis de er ude og ride eller væk og så skal de holde øje med den store løbegård hvis kaninerne er der.

Mangler et team omkring kaninerne – kan vi spørge Bente. Vi skal have et team omkring kaniner, gerne med 2 voksne. Der kommer ikke nye kaniner ind før vi har nogle voksne der vil hjælpe (også med kanin hop mm). Man kunne lave dobbelt bure med de gamle bure.

 1. Lokaludvalgsmødet den 14 dec. Kl. 19.

Rie deltager og snakker om vores udfordringer nede i Dyremarken under evt.

 1. Papirer på hestene

Papirerne er ved at være i orden på Nattie, på Corrie kommer den tilbage og skal sendes ind igen med pas, på Dinjo mangler vi det oprindelige ejer certifikat men vi skal lave en tro og love erklæring. Vi skal følge op på pas. Hvem mangler pas ? Rie Misha.

 1. Regnskab

Efter nytår kommer der regnskab. Dorthe har meget om ørene lige nu

 1. Folde

Skal vi have grus eller flis på foldene. Hvis vi skal have grus skal det laves om sommeren, da der skal graves for meget ud. Rie og Mathilde har været i kontakt med mange leverandører det er svært at finde noget på Sjælland og kørsel er dyrt. Misha har måske fundet en ny. Vi skal have 30 m3

Klaus sætter i gang i et nyt juletræs projekt. Vi skal have en flis maskine og måske en multibør.  Vi vil gerne have mere flis selv om det først kommer i januar.

 1. Andre projekter

Verdis have  – Vi mangler nogen der vil hjælpe med at lægge fliser og det har regnet meget. Lige efter 8 er der håndværker der arbejder på toilettet bad stalden (Rie tager forbi og spørger).  Vi skal have spurgt om der er nogen der kan hjælpe. Der skal lægges 25 – 30 m2 fliser.

Ramper – produktionsskole. Vi laver et forsøg med nogle paller og ser hvad hældningen kan være.

Lys – Klaus ringer til Vagn omkring lys. Både med ridebane og round pen.

Tømt for rotte inficeret rock uld  og inficeret træ.  Hvem tager den. ?

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde 26/4 2017

Til stede, Carina, Anja, Klaus, Dorthe, Rie, Mathilde og Misha

Agenda
Arbejdsweekend 6-7 maj.
1. Cillas have – Keld skal tjekke op på vandet, aktiverer Lise
2. Sand skal op til Verdis have
3. Slow feeder
4. Blå tønder til fodder rummet-
5. Trækkes ledninger til sadel rummet
6. Loftet – rydde op
7. Mugning af læ skur
8. Rengøring af rytterstuen
9. Flytte pil
10. Bygge spring og trail bane
Navngivning af lam
Rie skriver ud.
Fællesspisning med fest Lotte vil måske gerne stå for maden
Høre med Vagn – om vi selv skal lave round pen færdig eller om de vil gøre det. Og om huset rundt om vandet skal laves færdigt.
Husk kun at lukke på pumpen hvis man selv kan hente hente.
De store lam må gerne være ude de små venter lidt endnu.
Corrie arrangement – 910 kr.
Salg af hesteting 2643 kr
Ponyridning 500 kr *2
Lodsedler 3000
Der skal laves købskontrakt til Corrie.
Lav en event omkring uld work shop.
Stævne til den 14-15 maj – Mathilde skal bestille rosetter
Glas fiber bomme – Carina undersøger
Nye voksne – intro til arbejdsweekend (Misha og Rie)
BD vedligehold – gruppe Rie opretter
Overvågning Mathilde har skrevet til dem – 8300 kr inklusiv 4 kameraer. Mathilde afventer.
Man er først voksen hvis man er 21 år.
Oprette en gruppe til håndværker holdet

Bestyrelsesmøde 29/3 2017

Tilstede Anja, Carina, Misha, Claus, Lotte og Rie

 

 • Fremover forsøger vi så vidt muligt at holde bestyrelsesmøde den sidste onsdag i måneden. Og kun hvis der er flere end 2 der ikke kan rykker vi mødet.
 • Lotte deltog på vejene af kommunikationsudvalget. Det bliver en større opgave at lave et nummer til beboer bladet. Man skal også selv stå for alt det redaktionelle så som hvordan bladet grafisk skal laves. Kommunikationsudvalget kan ikke påtage sig denne opgave og der var heller ingen for bestyrelsen der havde mod på det lige nu. Vi vil meget gerne lave et blad hvis vi får en til at stå for selve design mm. Rie giver Jakob besked.
 • I forbindelse med kommunikation talte vi også om hvad der kan /må postes af politiske budskaber på vores fællesside. Generelt vil vi kunne have ting der har en meget stor tilknytning til Dyremarken f.eks fredning af Tippen, men andre politiske budskaber må folk poste på deres egne sidder. Lotte laver er oplæg vi kan skrive under siden.
 • Indsamling til Corrie – den 22 april laves der er børne indsamlingsdag. Carina koordinerer. Der skal laves en Corrie bod til loppemarked. Vi talte om at lave ”heste ting ” til loppemarked så som kaste-med-hestesko mm
 • Den 29 april er der arbejdsweekend og i den forbindelse vil vi holde en voksen fest.
 • Claus vil gerne lave noget med børnene i påsken, han skriver ud.
 • Grusset (den ene sæk) samt vores ekstra stabilgrus er kørt op til Verdis Have hvor de også har fået gravet hullet til stolperne og ½ af stolperne er komme i. Vi skal finde en der kan hjælpe med fliserne.
 • I forbindelse med NEXT der kom og så på stalden har de tilbudt de også kan tegne et forslag til hvordan boksene kunne fordeles. De var med på at vi gerne ville genbruge meget af materialer. De vil ringe til os (Mathilde) når der skal ske noget mere.
 • Fårene – og lam. Claus har hængt lamperne op og er i gang med at lave en dør vi kan sætte for når lammene læmmes.

Bestyrelsesmøde den 22/2 2017

Tilstede: Misha, Carina, Klaus, Anja, Mathilde, Rie og Dorthe

1. Corries ejer har bedt om at få hende tilbage fordi hun skal sælges. Skal vi købe hende eller aflevere hende tilbage. Klaus, Anja, Carina, Misha, Mathilde og Rie syntes vi skal beholde hende. Misha undersøger hvad hun skal have for hende. Vi er blevet enige om at børnene når vi kommer dertil skal være med til at indsamle pengene.

2. Beboer bladet – vi har et helt nummer. Kommunikationsudvalget sørger for at der kommer en fordeling af hvad der skal i af forskelige numre. Der er 23 sider.

3. Projekter; Højbede – i samarbejde med fødevarefællesskabet – vi kunne lave et åbent hus arrangement. For at være med skal man være medlem af dyremarken. Den 15 marts har vi frø dag. Så hver onsdag kommer man og tjekker og luger i 10 min.

Verdis Have: hegnet kommer til at stå oppe på volden og gå hele vejen hen til deres hegn. Vi mangler en mand til at lave fundamentet til terrassen ved Verdis Have.

CAB: I forhold til 1) vand over i slagterhuset, 3) el ud til lys kablet, 2)round pen, 4)hegn på verdis have 5) kontrol hus 6) Sandsækkene skal op til Verdis Have. Klaus tager kontakt til Vagn og hører om han godt må sætte CAB lidt i gang.

Ridehallen … skal måske udsættes

Stalden skal udvides senest 2020. Vi skal have fået fat i tegningerne. Njaldsgade 13. Dorthe skriver til Ole Boesen omkring tegningerne. Henrik (smed), Pia og Anders (murer) , Jakob (beton), Ahmed (smed), Brian (mure – gulv), Klaus. Ole bliver indkaldt senere. Søndag den 12/3 kl. 12.00. Rie laver en begivenhed.

 1. Fastelavn. Der mangler kager og nogle der står i baren.  Stævne: Mathilde skriver til Gry om dato. Carina – står sammen med børnene fra børnebestyrelsen for pony games der kunne være terran bane.  Ferie CAMP i påsken – lang fredag 13-15. Misha skriver til Pia omkring ponyridning Oteliavej. Loppemarked den 8-9 april ponyridning 13-15.00. Anja spørger Morten Madøre om han vil være med til loppemarked og grille pølser og falafel. Det sjove halhus må vi gerne bruge – Dorthe har nøglen.
 2. Den 29-30 april. Arbejdes weekend. Klaus er tovholder.
 3. Klaus, Matilde og Rie holder møde omkring hvordan arbejdet fremover kan koordineres – komme tilbage til arbejdsweekend. Der tager vi den op igen med en konstruktiv snak om samarbejde.
 4. Klaus laver flere holdere til sadler, laver dobbelt holdere til vagt – grimeskabet, vi siger ok til tag over høns, Mads har fortalt at vi kan få flis maskinen.
 5. Skybrudsindsatsen holdt møde i sidste uge med naboerne i området. Misha indkalder gruppen. Gennem lokaludvalget. Rie taler med Alvadore omkring at være med.
 6. Mathilde laver MGP studie med børn
 7. Der kommer lam til april. Vi skal lave en event (Rie)
 8. Husk at dele facebooksiden. Rie laver flere til medadministrator.

referat af bestyrelsesmøde den 4/1 – 2017

Til stede: Mathilde, Misha, Anja, Dorthe, Carina og Klaus

1. økonomi,
2. projekter,
3. får (hvornår skal vædderne aflives),
4. Arrangementer
5. Fly,
6. Åbne grupper
7. partslister
8. Ventelister

1) Ca. 35 000 kr men dertil mangler by og havn fra sidste år og vi har betalt for nogle af udlægene.
2) 3 projekter: 1) Uld workshop vel overstået afregnet og indberettet. 2) Mangler stadig at lave børnenes by haver færdigt –bænkeset – kommer i uge 3. Vi laver det færdigt til maj når det er varmt nok til at så, men vi kan flytte kasser. 3) CAB, Mathilde og Klaus taler sammen omkring hvornår der skal laves fliser mm.
3) Får, lader de hvide stolper stå på fårefolden. Vædderne skal have selerne af, komme ud langs ridebanen i ca. 3 uger og så aflives. Ny vædder til efteråret (nøgen). Lave en ny lammegruppe – Julie koordinerer den.
4) Arrangementer. Nytårskur på søndag kl. 12. Rie spørger kommunikations gruppe om de ikke kan koordinere noget med heste rammer 2) Planer det næste ½ år (Rie laver oplæg) 3) Muge kursus Mathilde 4) Navngivning af alpaka føl og haven. Træflis arrangement på lørdag Klaus styrer. Fastelavn den 25/2 – Anja styrer. I uge 7 skal vi i Verdis have med gymnastik piger. FerieCamp (Dorthe undersøger). Gry og Nana om maj stævne (Dorthe ig Mathilde hører).
5) Åbne facebookside. Sider i forhold til grupper. Lotte kan tage dem (Dorthe taler med hende)
6) Der er blevet revet de store plade haller ned (ved fisketorvet) . Buerne kan genbruges ude på ridebanen til en overdækket ridebanen uden sidder men med tag. Det ville betyde at man kunne have større kultur arrangementer – underværket fond.
7) Fly kommer tilbage i weekenden. Vi forsøger at koordinere med nogle Tøsen parter at de skal ride Fly.
8) Ventelisten bliver åbnet op for folk uden for Sydhavnen igen – men 1 ret til 2450.
9) Rie skriver om den nye vagt til Misha.
10) Vi har kigget på ny hest – 158 cm. Vi tager ned og prøver den.
11) Der har (igen) været problemer med nogle unge drenge fra Rubinen. Der kommer et feedback.
12) Lys til container – Keld sætter dem op. / Ur i stalden / vægten

referat den 10/8 2016

Til stede.

Misha, Mathilde, Carina, Anja, Dorthe og Rie

Referat dyremark 10/8 – 2016

Ridelejr
16 børn kom til ridelejr. Vejret var ok. Det var rigtig sjovt med fodbolt og være ude på vindmøllefolden. Vi kan måske høre om der kan fældes et større område end det der er på stierne nu. Vi kan spørge Elvira og Sonja om de vil tage spring ned fra vindmøllefolden. Vi skal lave evaluering snart så vi husker hvad der sker. Vi syntes 3 fulde dage med 2 overnatninger.
Pigemøde. Det bliver på lørdag kl. 12.30 hvor Signe kommer med. Mathilde og Misha melder maks. spring regler ud.
Forældre må godt være voksen ansvarlig på hest.
Avl. Skal vædderne hjem. Vi er i august. De skal hjem 6 uger før – vi skal have slagtet 9 stk. Vi skal ilæmme 5 stk. Fårelaugsmøde Rie indkalder. Mathilde indkalder til lammemøde.
Hø. Vi skal gå tilbage til hø i stedet for wrap. Misha hører med Mikkel om hvidkløver kan skaffes. Rie snakker med Jakob om han kendte nogen på Carlsberg
Ny hest. Fly 12 år ude af form men har sprunget LA. Vi spørger Elvira og Jose om de vil med. Carina og Rie tager med – vi tager afsted 15.45.
Anastasia. Bliver genoptrænet. 20 min på fast underlag. Øges med 5 min om ugen. Når hun er oppe på 30 min kan man begynde at trave. Smeden ser på hende om 3 uger.
Projekter. Høst picnic. 11/9 teater forstiling, ponyridning. Vi har forestilling til sidst.
Ferie camp – 800 kr. – vi skriver ud om der er nogen der vil være med.
Mercedes Benz – 20 mand. Tirsdag den 4 oktober. Kunne være round pen. Rie melder ud.

Beboer bladet. Vi kan skrive noget om høst picnic. Tjekker mail
Vi skal lave skilte til kaninløbegårde. Gæstekaninløbegårde.
Overvågning. Dias og Ryan. Rie ringer til Anne. Koster 600 kr om måneden

Bestyrelses referat 2/6

Tilstede Misha, Mathilde, Anja, Dorthe og Rie

 • Fårene bliver klippet på lørdag, lusekur og øremærket. Får og lam kommer først ud når der er græsset ind. Vi laver et skema så de kommer ud hver dag. Alpaka plan så de også bliver græsset ind. Måske rampen først og så pumpen. Rie tager kamera med og vi fotograferer dem på lørdag.
 • Der bliver sendt en mail til et medlem fra Dyremarken omkring ansvarsområder. Det er rigtig ærgerligt at vi ikke kan få samarbejdet til at fungere. Det er sikkert både bestyrelsens og vedkommendes skyld, men nu syntes vi der er forsøgt gennem mange år med professionel hjælp uden at vi syntes det har haft den ønskede effekt.
 • Dyrlægen har været her og kigget på alle tænderne. Tøsen har mange spidser der godt kan medføre at hun tygger lidt dårligt og derfor kan have givet spiserørsforstoppelse. Dyrlægen siger at hun ikke behøver blive tilset 2 gange om året. De siger også at Anastasia ikke behøver tilses 2 gange om året. Alanis tænder er rigtig dårlige og Mathilde har fået et godt tilbud hvor de kan komme og hive alle tænderne ud i formunden for ca. 2000 kr. Mathilde ringer til dyrlægen og det bliver gjort i næste uge. Anastasia skal have Metacam til lørdag.
 • Vi skal have fordelt voksen pladserne på de store heste.
 • Det var et rigtig godt arrangement som kommunikationsudvalget havde lavet. Der er blandt andet lavet en pære patrolie.
 • Vi skal bruge facebook ”stedet” til at kommunikere til folk udenfor vores gruppe. Mathilde og Lotte skal finde ud af om vi kan ”claime” stedet så vi kan bruge det.
 • Der har været flere episoder med voksne-voksne og voksne –børn. Der er en voksen mand som kommer om tirsdagen som pigerne gør pigerne utryk. Misha har haft fat i ham – han siger han har fået lov til at fodre hestene med gulerødder. Mathilde har også haft en episode. Vi holder lige øje.
 • Vi kan overveje at sætte citater om folks positive ting på hjemmesiden.
 • By-bi og Børnens Dyremark kan samarbejde omkring nogle bistadier der kunne stå i økohaven (hvis sydhavskompaniet er med på det). Det drejer sig om 6-8 familier. I et samarbejde med røde kors og Otelliavej (flygtninge). Vi har talt om at de bier der står på vindmøllefolden skal stilles et sted hvor de ikke genere hestene.
 • Arrangementer den 28/6 . Ponyridning og dyreskue. Feriecamp. Og de 40 frivillige fra Holland

Bestyrelsesmøde 4/5 2016

Tilstede: Dorthe, Lotte, Mathilde, Misha, Anja, Carina

børn Elvira, Sonja Filippa, Jose

Dagsorden:

 • Brug af overskuddet fra ponyridning (børnebestyrelsesmedlemmer)
 • Økonomi
 • Introdag
 • Stævne
 • Feriecamp
 • Andre arrangementer
 • Får, lam, alpakaer
 • Folde & græs
 • Parter (inkl Anastasia)
 • Andet: Erik
Forslag til brug af overskud fra ponyridning (børnebestyrelsesmedlemmer)
Forslag:
– Bordtennisbord
– Megalækker kanin/hest/alpaka fatboy
– Hesteting (puder, tæpper, udsmykning)
– Rammer til billeder af BDs heste og kaniner (Carina er igang)
– Lys til loftet (hyggeligere, lyskæder?)
– Knager med hestehoveder
– Gyngehest
– Førstehjælpskasse
Andre børneønsker:
 • Bedre adgang til rytterstuen
 • Springsadler (Lucy, Bellis)
 • Køresele til Bellis’ størrelse
 • Kaninløbegård(e) (Klaus laver sammen med børn, vi finder en weekend, jorden skal flyttes først). Børnene maler skilte
 • Roundpen: CAB vil gerne gå videre (Mathilde)
Økonomi
– Ser godt og stabilt ud, 70.000 på kontoen
– overskud ponyridning: 1.800; loppemarked: 10.000
Introdag 29. maj
– Oplæg fra Kommunikationsudvalget til gennemgang på Introdagen.
– Obligatorisk at deltage i den første del af arrangementet for nye medlemmer
– Intro til Dyremarken lægges på hjemmesiden
– Diskussion af opgaver i BD – hvordan løses de bedst?
– Vi prøver om vi kan lave kaninløbegård i den weekend
Stævne
– Vi går for alvor igang med forberedelserne nu: Rosetter, dommere, springbane (Mathilde, Gry, Claire, Misha)
– Antal tilmeldte: 8, vi forsøger at få flere med
Feriecamp
– ponyridning i 2 timer i 2 dage ponyridning 14-16 (28/6: Lotte, måske Lubrina kan den anden dag)
Andre arrangementer
– Musikfestival 21-22. juli, koncert (Søren inviteres til at fremlægge projektet på næste møde)
Får, lam, alpakaer
– Vi lader fårene gå ude på fårefolden nu
– Klaus har indhegnet et lille område ved ridebanen (de skal være under opsyn)
– Vi sætter dem på Pumpen efter weekenden, hvis Niels og Chrisser kan sætte hegn op hurtigt
– Wrappen fra Tippen kommer over på pumpen
Heste
– Venteliste: Vi lukker midlertidigt for ventelisten for børn udenfor 2450
– Ifht voksne har vi brug for mere engagement. Alle nye potentielle voksne får en fast ‘engagementmail’ inden de starter (se Mathildes info-mail). Rie skriver ud. 
– Der er flere opgaver udover vagterne, som de voksne kan melde sig til (Rie har liste)
– Dorthe undersøger om vi kan overtage cykelvognen
– Parter: Partsbesætningen sammensættes af bestyrelsesmedlemmer udfra kompetencer, match og engagement, ikke om man flytter fra en hest til en anden. 
Valbyparken
Rie har inviteret gartnere, men de er ikke vendt tilbage. Dorthe prøver at kontakte gartnerne.
Mathilde har snakket med personer i Lokaludvalget.
Andet:
– Erik: Samarbejdsvanskeligheder, fratage pligter, inkl foldansvarlig, han er velkommen om mandagen sammen med sit barnebarn, han har afleveret nøgler. Fjernes fra vagtsiden og de sidste hestegrupper (Cilje)