Kategoriarkiv: Bestyrelses referater

bestyrelsesmøde 31/3 2016

Børnenes Dyremark bestyrelsesmøde 31/3 2016

Tilstede: Misha, Mathilde, Lotte, Carine, Anja og Rie

Afbud Dorte

 

 1. konomi: Det ser fortsat fint ud på kontoen, By & Havn har betalt regning for 2015

Vi prøver at fundraise 50.000 til round pen (grus/belægning 20.000, dræning & fundament 10.000, materialer 10.000, konstruktion 10.000, inkl moms, Lotte skal tage fat i Henning Kruse)

 

 1. Projekter med CAB (Mathilde):
  1. Roundpen: Materiale er købt men ligger hos Ølast, CAB vil gerne bygge hegnet
  2. El: Vi arbejder fortsat på at få flyttet stikkontakten til lyset på ridebanen
  3. Vandhane færdiggøre
  4. Låge i ridebanen
  5. Udvidelse af Hyldefolden
  6. Blomsterkasser

 

 1. Loppemarked & arrangementer: Anja og Hanne har styr på loppemarkedet, det har været lidt svært at finde hjælpere, men det kører.
  Andre arrangementer:  Rytterstue og Fællesmøde 10. april; Oprydningsdag på Tippen og Vindmøllefolden 17. april;Stævneweekend 21-22. maj; Ridelejr (udskydes til næste møde)

 

 1. Kommunikationsudvalg: Igang med at planlægge en fælles BDdag (fællespligter, workshops, lære hinanden at kende, afslutte med fællesspisning/fest?)

 

 1. Overvågning: Vi overvejer at få overvågning af pladsen foran stalden, containere, kaninbure, fårefolk og Rytterstue (Mathilde).

 

 1. Brand: Sagen er overgået fra lokalpolitiet til Politiets Brandstiftelsesenhed. Politiet har identificeret 4 piger. Vi overvejer om vi kan løfte samfundstjeneste. Vores erstatningskrav er dkk 4000 (Rie)

 

 1. Får: Lammegruppe oprettet, udrykningshold etableret. Klaus laver ikke-foderskilte til foldene. Hvis alt går vel vil vi navngive lam til oprydningsdagen 17. april

 

 1. Anastasia: Update på indridning, Stine og Mads rider ind og har aftalt indridning med Mathilde

Lucy: Slider sine forhove, vi leder efter boots. Virker det ikke, må vi overveje at give hende forsko på.

Viggo: Dyrlæge kigger på ham og vurderer om han kan blive sat lidt op i vægt.

Carlsons udstyr skal samles (Mathilde)

 

 1. Sommergræs: Uge 28-30. De må gerne rides mens de er på græs.
  17. april 10-13 sender vi en delegation over til Vindmøllefolden for at rydde op. Rie beder Oliver om at flytte bistaderne, han skal også selv sørge for vand.

 

 1. Medlemmer: Rie referede fra konfliktmæglingsmødet mellem Erik og Misha d. 23. marts. Mødet blev styret af Signe. Rie var observatør, Dorthe referent.
  Referatet udarbejdes af Dorthe

 

 

 

 

 

Bestyrelses referat 25/2 2016

Tilstede: Mathilde, Misha, Anja, Carina, Dorthe og Rie

 

CAB møde med Vagn. Forslag på dato (Mathilde) Misha og Mathilde tager til mødet. Planlægning af hvad der er det næste skridt. Samtidig skal vi lige have nogle flere nøgler – Mathilde forhører sig

Katrine (fødevarefællesskabet), fårelauget og dyremarken skal have møde. Rie indkalder.

Rie har haft kontakt med Johnny fra HOFOR omkring vindmøllefolden og vand på pumpen. De skal have møde onsdag.

Signe vil gerne deltage i et konfliktløsningsmøde. Vi skal finde en dato som ikke skal være om for lang tid.

Dato til stævne weekend. 21- 22 maj. + loppemarked?. Mini klasse – mor med barn – stadig spring kort hos Mathilde. Pony games. Der skal især være en begivenhed for vores egne medlemmer. Hvis det går godt kan man jo udvide til også at invitere andre med (heste )

Kamera Mathilde har undersøgt tilladelser. Vi skal have tilladelse fra alle bruger grupper.

Vi (Mathilde) er i dialog med Vestre kirkegård omkring et samarbejdsprojekt.

Rytterstue møde. Der holdes møde i næste uge. Lotte inkalder – alle kan være med og bare møde op med gode ideer.

Rie laver loppemarked begivenhed. Anja er administrator.

Rie laver opslag til beboerbladet omkring loppemarked og søger efter frivilige.

Bestyrelsesmøde 4/2 2016

4/2 2016

Tilstede Anja, Lotte, Dorthe, Elvira, Filippa, Misha, Carina, Mathilde

 • Børnene
 • konomi
 • Arrangement
 • Rytterstue
 • Ny hest
 • Alpakaer
 • Geder
 • Facebook kommunikation
 • Møde med konfliktmægling og opfølgning

1) Børnenes forslag. Ride-lejr. Kunne være på vindmølle folden. En dag med badning på hestene eller undervisning. Strigle konkurrence. Børne ridelejr maks alder på 18. Med mad på bål og pandekager.  2 overnatninger. Underudvalg: Filippa, Misha, Carina, Elvira, Lotte. Militæry bane – måske på vindmøllefolden.

Film aften – lærred med projekter

Børnene foreslår at der skal købes flere spring holdere – men vi skal også indskærpe at man huske at sætte dem på plads … børnene bliver spurgt om

Dorthe køber ur –

Mathilde køber vejr station

Mathilde og Misha spring holder

2) 70 000 på kontoen. Det ser fint ud. Der er nogle vi skal have fulgt op på med betaling.

3) 11 er der afgang kl. 10 er der udklædning. Tilbage kl. 12. Børnebestyrelsen er dommer med Dorthe. Med fællesspisning efterfølgende. Alla skal huske at bage kage.

4) Vi har nu officielt overtage Rytterstuen – HURAAA. Vi mangler stadig nogle nøgler. De skal afleveres til Mathilde, Dorthe eller Rie. Eriks nøgle til loftet skal hænge i fold nøgleholderen eller kopieres. Rie skal følge op fødevare fællesskab og deres møde.

Vi nedsætter et udvalg. Vi giver 5000 kr. til ting – hvem vil være med Fra bestyrelsen er Anja, Carina og Lotte. Laver et opslag på facebook.  Billeder af heste mm.

5) Indy vi skal ud og kigge på ham på søndag. Vi skal høre om den må stå ude.

Regler – i udgangs punktet skal voksne ikke have parter på 2 forskelige heste. Maks 2 parter for børn. Prioriterer kontinuitet for heste.

6) Vi er kommet til at håndfodre alpakaerne men de er ikke rigtig tamme endnu. Vi beholder alpakaerne til der kommer blade på træerne. Vi skal have slagtet de 2 vædder – Rie laver opslag. Så træner vi med dem.

7) Rie siger nej tak til geder.

8) Vi laver et konflikthåndtering – mæglingsmøde Rie melder tilbage efter samtale med Signe. Ridebanen skal friholdes for projekter når der rides.

22/12 – 2015

Til stede

Carina, Mathilde, Dorthe, Lotte og Rie

økonomi

Det ser rigtig fornuftigt ud. Vi har 48.000 på kontoen. Desuden har vi penge tilgode for by og havn og der kommer også penge fra super brugsen.

Donation

Lotte har forslag til at søge penge fra fonde til rytterstuen nr. 2 Mathilde og Rie kommer op med et budget.

CAB

Mathilde og Vagn mødtes i mandags. Vi skal have helt klare linjer omkring hvordan kommunikationen skal være og hvis Dyremarken indkøber materialer så er det vigtigt at der er med bestyrelsen eller nogen der har aftalt det med bestyrelsen at aftalerne indgås.

Den aftale der er blevet indgået med CAB er blevet overrullet.

Folde/ vand

Vagn vil gerne grave 3 små søer

Kommunikation Facebook

Lotte kommenterer på indlæg omkring om man kan blokke enkeltpersoner.

Overvågning

Mathilde har undersøgt og vi kan få et kamera fra 800 kr hvor man får en sms med et billede og kan ringe op. Dorthe undersøger om vi kan bruge Karens mindes net man skal have en sender. Politiet siger vi godt kan få tilladelse til kamera. Dorthe sender Rie adressen til Københavns ejendomme.

Ny hest

Mathilde og Misha har fundet en rigtig fin pony på 144 som kunne være en mulighed. Vi skal tale med dem efter jul. Det er ok vi går videre med det.

Får

Hente Alpaka den 28/12 ring til avisen (Rie) Mathilde, Lotte, Rie

Nytårskur

Vi holder nytårskur den 3/1 – 2016 kl. 13.00 . Mugekursus. Alpaka navn. Nyt vand system. Ordne strigler med farver. Hesteansvarlig møde. Hygge og kage

Morgenvagt

Vi mangler en mandags morgenvagt fra 1 januar.

Round pen

Mathilde har snakket med Morten omkring round pen – han kommer herud og kigger. Der skal købes materiale ind. Gruset tager de 25.000 kr til 4 læs. 2 stabil grus og 2 toplag. Vi hører med Vagn hvad prisen er på round pen træ.

Pas forsikring

Dorthe skriver til Rie omkring forsikrings papirer . Overdragelsespas. Rie og Mathilde

 

bestyrelsesmøde den 5/10 2015

Til stede: Anja, Carina, Mathilde, Dorthe, Lotte og Rie

Afbud Misha

Der var kun 1 punkt på møde i dag – forberedelse til generalforsamlingen den 25/10 kl. 14.00 i rytterstuen. Der er 3 på valg Mathilde, Misha og Carina. Dorthe vil lave et regnskab der kan præsenteres. Rie laver bestyrelsens beretning. Lotte har lavet et oplæg til kommunikation og hvad de forskelige sidder kan bruges til og hvad formålet med siderne er. Der skal også gennemgås et organisations struktur med hvilke pligter der hører til de forskelige ansvarsområder. Rie gennemgår de nye vedtægter med ændringsforslag markeret i rødt. Der er kommet nogle nye forslag ind til generalforsamlingen. Det ene omkring nominering af årets knag mener bestyrelsen vi kan implementere allerede fra i år, vi beder børnene fra Børnebestyrelsen om at komme med nogle forslag til børn og vi laver selv en liste med mulige kandidater (både børn og voksne) som alle til general forsamlingen så kan stemme om.

Et andet forslag omkring brug af nr. 2 hus sætter vi på som sidste punkt hvor Mathilde kan vise det nye rum frem og fortælle hvor langt vi er i processen. 

Kort blev der talt om økonomi – der er en ny søgerunde i gang i superbrugsen. Vi søger til en by-have for børn der kan indramme noget af den nye jord vi har fået nu hvor CAB er flyttet delvist ud.

Der er kig på en ny hest som afløser for Faxi

 

referat den 9/9 2015

Referat til stede Dorthe, Carina, Mathilde, Misha, Lotte og Rie
Børn : Jose, Frida, Fillipa, Elvira, Esther, Kaya

Børnene holdt møde omkring hvad der skal ske på søndag og holder møde igen i morgen.

1) Økonomi – ser fornuftigt ud – Dorthe skal have sendt en faktura til By og havn. Der mangler en faktura på ponyridning i Kalvebod haveforening. Der er kommet fra Sydhavns haveforening. Hvad med kirken ? Lisette stor for den ponyridning.
2) Færdiggørelse af bygning 2. Der skal holdes bruger møde til bygning 2 som vi får overdraget i meget rå tilstand. Fødevare fællesskabet skal med ind over – men både som ressource, bruger og betaler. Fårelauget er blevet informeret men skal også inddrages. Der skal fliser på 100 m2, høje metal borde og vask. Dyremarken kan lægge et forslag frem til hvad vi syntes.
3) CAB møde på mandag, Dorthe deltager. Der skal nævnes. 1) lys på ridebanen 2) rotte sikring af høns 3) vand og el ledning der skal trækkes i røret. De 3 CAB skurvogne er blevet solgt og kommer væk fra grunden.
4) Ottilias Have er nu gået i stå – og har kun brug for opbevaringsplads.
5) Hestene kommer hjem fra vindmøllefolden på lørdag og vi deltager i høst picnic på søndag kl. 10.15. Der skal skrives ud til alle parter.
6) Fonde – Lotte kigger på målrettet fonde til Round Pen
7) Faxi stopper snart- Mathilde og Misha har kig på nye heste/ ponyer. Vi skal have børnebestyrelsen med ind over hvem der skal indkøre den nye hest.
8) Bier – Bas har ekspertise Rie kontakter ham. Måske kan vi starte med 2 bikuber i samarbejde med Sydhavns kompagniet
9) Vi vil gerne afholde ponyridning med flygtninge hvis / når de kommer – gerne i samarbejde med Karens Minde
10) Der er generalforsamling den 25 oktober. De reviderede vedtægter lægges ud på begivenheds siden om 14 dage. Bestyrelsen kan nå at kommenterer på de rettelser der ligger nu til det næste møde. Vi skal overveje en rygepolitik.

Referat den 12/8 2015

12/8 2015

Tilstede: Børn Kaja, Elvira, Filippa, Jose voksne: Carina, Mathilde, Dorthe, Misha, Hanne og Rie

1) Børnene kom med følgende ønsker.

At man som 11 årig kunne få et “skov-kort” så man kan ride sammen med andre børn på 12 år. Dette kort kan man få hvis man har reddet sammen med Misha, Mathilde eller Rie nogle gange og har bevist man kan  styre sin hest og opføre sig ansvarligt når man er ude. Kortet kan omvendt tages fra en hvis man ikke overholder reglerne. De voksne syntes det var en rigtig god ide. Mathilde går videre med den.

Børnene ville gerne overnatte på Vindmøllefolden “mini ridelejr”

De ville gerne have ur i stalden. – Beviliget

2) arrangementer

Hanne har tilbudt at lave fællesspisning første torsdag i måneden. Bestyrelsen bakker 100% op – super ide. Det skal koste lidt 20 for børn og 40 kr for voksne og der skal hjælpes med opvask mm. Første gang bliver den 3 september. Rie laver en begivenhed.

Vi holder generalforsamling søndag den 25/10 kl. 14-17.00. Der skal fremlægges nye vedtægter og laves en begivenhed. Rie og Dorthe

Der er 3 ponyridninger. 2 den 29/8 i hhv Karens minde (Karens dag 12-14) og i Kalvebod haveforening 13.14.30. Desuden den 16/8 i en boligforening på wagernersvej.

Den 13 september er der høst picnic. Vi deltager med opvisning samt ponyridning. Børnene i bestyrelsen er kommet op med et tema og har styringen på hvad der skal ske. Carina hjælper og Rie opretter en begivenhed på facebook siden hvor man kan melde sig til

3) Andre interesanter. Dorthe taler med CAP omkring udjævning af jordvold (der er kommet et tilbud på at gøre det gratis). Taler med CAP om elektriker og lys på banen.

Fødevarefællesskabet skal med ind over den nye bygning og have ejerskab. Mathilde tager kontakt til bruger møde.

4) Heste. De skal på sommerfold. Lucy og Viggo skal på Netværket og stå hver nat.

Tøsen, Alanis og Bellis skal på pumpen hver nat

Cilje, Viktor, Dinjo, Faxi, Corrie, Manilla og Carlson skal på vindmøllefold. Der skal købes kodelås  og der skal en stor bajle til vand. Vi kan få vand hver søndag.

Lam og moderfår skal med derud. Rie taler med hundeejer.

Det skal koste 100 kr for prøvetime på børn og 200 kr for voksne. Så har man betalt kontigent med det samme.

Bestyrelsesmøde den 31/3 – 2015

Deltagelse: Kaya, Lara, Josse, Dorte, Carina, Lotte, Mathilde, Rie

Afbud: Misha og Anja

Fra veligehold og kommunikationsudvalg Frederikke

1) Velkommen til børnene

2) Nyt fra de 2 udvalg

3)Arrangementer

4) Dyr

5) Budget

1) Der blev budt velkommen til de 3 børn der var med på deres første møde . De havde fået til opgave at komme med forslag til hvad børnene gerne vil have af nye ting fra loppemarked pengene. Det var ponygames redskaber, bomme og voltegerings gjord.

2) Frederikke fortalte om vedligeholdelsesudvalget og at der er arrangeret en arbejdsweekend den 18-19 april med efterfølgende grill middag den 18 april. Forslag om sponser skilte på ridebanen – bestyrelsen siger ok. Forslag om mobile gangbroer ved mudder stederne. At vi kan lave nogle af ponygames redskaberne selv til arbejdsweekenden. Bestyrelsen vedtog at udvalget havde 500 kr om måneden til småting, beløb over skal ansøges i bestyrelsen.

Fra kommunikations udvalget viste Frederikke en power point med mulige kommunikationsformer og struktur i Dyremarken. Der er facebook, youtube, hjemmeside og stalden. Bestyrelsen forslog at kommunikationsudvalget så på 2 ting til at starte med. Rollefordeling af de forskelige roller vi har (bestyrelse, udvalg, hesteansvarlig, part, frivillig og besøgende). Som den anden ting at lave opslag (rammer ? ) foran alle boksene med 2 dele. En fast med navn, fødselsår mm, og en anden del hvor man kan skrive smed, hø, halt mm (som kan fjernes igen).

3) Der skal være fælles spisning på arbejdsweekenden og der kommer en ponygames dag som Carina er medansvarlig for.

4) De 2 nye alpakaer er kommet. Lenny og Ulla. De skal have meget lidt foder og vi skal have fundet ud af om de skal gå med nogle får før de kommer ud på Tippen.

5) Budgettet er blevet lagt af Mathilde og Rie. Med hø, smed, dyrlæge og foder (men uden udstyr og andet) har vi udgifter i 2014 og 2013 på ca. 150 000 kr. Hvis alle hestene har fuld part burde vi have part indtægter på ca. 205 000 kr. Desuden kommer der loppemarked og fonde. 

Bestyrelsesmøde den 29/1 – 2015

Tilstede : Carina, Lotte, Julie, Mathilde, Misha, Anja og Dorte

Agenda;

1) Dyrlæge 2)Får 3) kommunikationsudvalg 4)Arrangementer

1) Dyrlægen var ude i mandags for at se til Viggo og Lucy. Corrie havde fået kolik så hun blev også tilset. Viggo går stadig lidt skævt – han er kommet på smertestillende igen men skal ud og begynde at røre sig og han skal ud hver dag på trækture og må gå med ryttere på under 35 kg. Der skal laves øvelser – Mathilde har lagt videoer ud. Lucy er lidt stiv i lænden og skal også lave øvelser.

2) Får – den 20 marts holdes der årsmøde. Der skal skrives ud til medlemmerne at de skal indbetale 400 kr (for dem med andele) og 200 kr ( for hyrder) for det nye år. Der er blevet bestilt 10 nye får. Vi vil gerne have det ændret til 5 får og 4 drægtige får. De drægtige får skal gå på pumpehusfolden til de har læmmet så skal 2 ud på Tippen med lam og 2 ned i Dyremarken med deres lam så at børnene kan få et nusse lam. Rie skal ringe til Frank. Vi skal have fornyet vores kontrakt med By og havn (Rie).

Vi skal ud og kigge på de 2 alpacaer vi har bestilt på lørdag – der var stemning for at de skulle hedde Lenny og Ulla J Mathilde, Misha og Rie tager derned (køber måske boots på vejen)

3) Kommunikationsudvalg. Havde første møde lørdag den 24/1. Medlemmer er Lotte, Frederikke, Julie, Elin og Lone. De brugte noget tid på at finde ud af hvad kommunikationsudvalgets opgave er. Et forslag var at lave en youtube kanal som Elin bestyrer og hvor børn (og voksne) kan lægge film op. Bestyrelsen syntes det er en god ide. Kommunikationsudvalget vil også gerne kortlægge de kommunikations kanaler der er. Der skal laves en synopsis for en håndbog og de har forslag til et årshjul med arrangementer. Alle forslag støttes af bestyrelsen. Bestyrelsen har i den sidste uge skiftet platform til vores hjemmeside og kunne godt tænke sig feedback fra kommunikationsudvalget på hvad der kan forbedres.

4) Arrangementer – er der mange af i fremtiden. Den 8/ 2 er der horsemanship og børnegeneralforsamling. Den 14/2 er der fastelavn. Den 7-8 marts er der loppemarked og den 22 marts Påskebango. Misha og Anja melder tilbage til Dorte om ride rute til fastelavn. Dorte søger hos politiet. Carina og Gry går i tænkeboks til noget ponygame.

5) Bevillinger/ ansøgninger. Vi skal have lagt et tak til lokaludvalget ud på hjemmesiden for ridebanen og for hende der hjalp med hestehove (Mathilde og Misha?). Katja er i gang med en stor ansøgning til en sti med dræn. Den skal sendes den 30/1. Rie skal vende tilbage med haletudsesøen. Vi har vundet vores runde med superbrugsen – det skal gå til kanin løbegård. Næste runde skal vi søge til alpacaer.

 

4/10 2012

Deltager; Anja, Signe, Cilla, Mathilde, Erik, Anne og Dorthe

1) Økonomi

2) Høns

3) Opførsel

4) kaniner

5) fremmede mennesker i dyremarken

6) generalforsamling

7)loppemarket

8) Hø og foder

9) hjemmeside

10)ny hest

1) Økonomien er at vi når der er betalt dyrlægeregninger står 15000 kr. af dem skal der betales 5000 kr til kaninbure og 10000 til ridebanen. men alt i alt er vi fortrøsningsfulde. og der er ikke underskud. Der er kommet en positiv klage over vores kaniner til Sydhavnskompaniet hvilket kan medfører at vi kan søge nogle midler til lys og kaniner. Rie søger penge.

2)Hønse huset er ved at blive bygget. De er 4 familier og det er fint til at starte med, til foråret (omkring marts) skal vi have en opdatering på hvordan det går og så skal listen åbnes overfor flere familier.

3) Der har været nogle episoder på dyremarken med nogle af vores egne børn der har slået et andet barn samt råbt grimme ting efter voksne. Dette vil der blive taget hånd om og de pågældende børn og deres forældre bliver indkaldt til samtale i weekeden

4)Kaninerne. der er enighed om at kaniner ikke skal stå indenfor uden lys. Der skal søges penge om at bygge burene færdige og at der kommer et fornuftigt underlag at gå på rundt om kaninburene samt lys. Dvs. lys ned til ridebanen og ved stalden.

5)Der har været “inder” nede på dyremarken og fået børn til at tale i mobil ? Politiet har ringet til Dorthe – men mere var der ikke i det. “Den fulde mand” har lavet et voldsomt telefon opring til Rie med trusler.

6) der skal indkaldes til generalforsamling i denne måned. Indkaldelsen bliver på mail og med opslag.

7) Anja vil holde loppemarked – man må meget erne hjælpe med opslag og kager. Det bliver 1. weekend i november.

8) lang samtale om hø og hø og hø og hø…….jeg tror vi bliver ved som nu men med meget hø ;-)

9) Carina og Mikala må gerne hjælpe med hjemmesiden

10) Vi har fået tilbudt en 19 år gamel islænder. Han er sød og kan lide at blive brugt men har problemer med at være fastspændt. Vi vil gerne kigge på ham i weekenden.