Kategoriarkiv: Bestyrelses referater

2/8 2012

 Deltager: Anja, Anja, Signe, Cilla, Simo, Mathilde og Rie – afbud Mathilde og Dorthe

Dagsorden;

1) Lucy – plan

2) sommergræs – evaluering

3) ponygames / ridelærer

4) Nøgler til rytterstue

5) skabe

6) Karens dag

7) Kaninbure

1) Lucy og Viggo skal gå på vores græsfold om dagen og være i stald om natten. De andre heste skal på pumpehus folden om natten og stå på jord fold om dagen. Lucy skal have skyllet og spayet bennet en uge mere.

2) Alle syntes sommergræs har været fint. Vi gentaget til næste år. Erik har været fantastisk og taget et kæmpe læs ude på folden.

3) Vi laver selv pony games men vil gerne bruge Anjas ridelærer (Nana ?) til at lave en dag med horseman ship. Vi venter med at øre mere til hun selv vender tilbage.

4) Ny ridebane.Vi er gladefor at den bliver lavet og vil ikke stille for mange krav. Vi vil gerne have et målene holder 20*40 m og at ende (mod nyttehaven) går hele vejen fra Standparkskolen til grus vejen. Så vil vi gerne have tribune på den side hvor vi idag har kiosk.

5) Michala får nøgle til rytterstue.

6) Alle skabe uden navn bliver brudt op og tingene stilles i bestrelsens rum.

7) Lørdag den 25/8 er der Karens dag. Vi laver loppemarket, kage bod og ponyridning med 20 kr. per tur. Cilla laver skilte med Børnenes dyremark og pony ridning. Rie står for pony ridning, Simo står for kage bod. Vi samler ind il vores nye ridebane.

8) Kaninbure. De bliver malet i en ens farve alle bure (Cilla forhører om maling) Desuden bliver der lavet en lille plade som alle børn må sætte på deres bure hvor de selv må tegne/ male / skrive på. Vi vil også godt male stolperne sorte ved kanin burene så de holder lidt længere.

4/7 2012

Deltager: Anja, Cilla, Emma, Misha, Anne, Dorthe – afbud Mathilde og Anja

Dagsorden;

1) Børneattest

2) Sommergræs

3) geder

4) ponyridning og arrangementer

5) Økonomi

6) skabe

7) Evt.

1)Alle voksne i bestyrelsen skal have en børneattest

2) Sommergræs folden er blevet ændret til en mindre fold ved dueforeningen og vandtårnet. De kommer på græs mandag den. 16 juli. i 2 uger. Derer vand på folden. Hestene skal mere ned i foder – Viggo og Tøsen er ved at få mave.

3) Vi har fået tilbudt en ung ged – hvis det er en kasreret han vil vi gerne have den. Anne vil forsøge at gå tur med gederne – Anja har lånt Dyremarken 2 følgrimmer.

4) Vi siger nej tak til ponyridning uden at få betaling. Vi har fået 500 kr fra en pony ridning i sidste weekend. Der kommer kultur for en tudse i slutningen af august. Hestene og gederne skal på fold i de dage. Vi kommer på forsiden af friviligebladet i deres næste nr.

5) Økonomien er fin, vi skylder stadig penge til Karens Minde

6) Skabe. Vi har gennemgået alle skabe og loftrum og der er kommet en liste her på hjemmesiden – der skal være navn på alle skabe og loftrum.

7) Der blev talt om Viktors ben, men vi har besluttet at vi foreløbig beholder ham. Mahilde forslår overvågning men det er ikke lovligt (Dorthe) udenfor.

27/5- 2012

Deltagere: Anja, Anja, Anne, Cilla, Mathilde, Cilla, Emma, Carina, Misha, Leise (høns), Rie

Dagsorden:

1. Dyr

2. Ponyridning/arrangementer

3. Sommerferieplan

4. Økonomi (udskudt)

1.

a) Høns: Leise fortalte om hønseprojekt. Som udgangspunkt er Dyremarken ok med projektet (4-6 høns) så længe hønsene har det godt. En aftale/hønsekontrakt blev foreslået, Leise sender forslag). Usikkerhed ifht ejerforhold, og hvem der skal give grønt lys for projekt+byggeri. Leise kontakter CAB+Karens Minde (Dorthe E)

b) Geder: Mor Ged er dårligt gående, det blev aftalt dyrlægen tjekker geder ved næste besøg (efter sommerferien). Det blev aftalt gederne ikke skal med til arrangementet 17. juni.

c) Kaniner udskudt, Signe var ikke med, dog noteret hvor flot pigerne samarbejdede omkring kaninungerne.

d) Heste: Kort gennemgang af alle heste, velfærd etc.

Der er partsmøde 10. juni, Rie arrangerer. Punkter til dagsorden:

1) Partsansvarlige + roller/ansvar for disse

2) Sommerplan

3) Generel græsning/brug af folde + sommerferiegræsning (uge 29-30?)

Ventelister: De forskellige prioriteringsmuligheder blev diskuteret og der blev opnået enighed om følgende prioritering:

a) Fortrinsret for hestens egne parter

b) andre parter

c) ekstern venteliste

Indkøb: Krybber til resterende bokse (Cilla?); 2 grebe som den lila (Anja); hestemålebånd (Mathilde?); ny sadel til Cilje (Misha/Mathilde); evt bidløs hovedtøj/trense hvis der er råd (Misha/Mathilde kommer med forslag). Rie får først overblik over økonomi og melder tilbage.

2.

a) Tingstedet: Der blev fundet afløsere så arrangement kunne realiseres. Der skal betales 500 kr per hest/time, dvs 2000 for arrangementet. Det blev aftalt vi skal være forsigtige med at sige ja til arrangementer som betyder lang transport.

b) Arrangement 17. juni: Rie ansvarlig, Anne og Mathilde hjælper til. 5 heste + kaniner (Rie snakker med Signe), 2500 kr, ingen bod, evt Cilje for vogn.

c) Forslag om en hestelegedag/stævne (Carina kaldte det noget andet) efter sommerfereien (Misha, Anja, Carina)

 

3/5 -2012

Bestyrelsesmøde

tilstede; Cilla, Anne, Anja, Dorthe, Mathilde, Mikala, Signe, Rie og Carina

Agenda;

 

 1. Kaniner
 2. Heste (viktors ben, Viggo)
 3. Fold
 4. Kiosk
 5. Spring
 6. Høns
 7. Ponyridning
 8. Skabe

 

Signe skal ud og se det første kaninbur i næsteuge, der er kommet nye kanin kontrakter på alle pånær 2 kaniner. Vi rykker de sidste.

Viktors ben er bedre han må gerne riddes forsigtigt. Det er ikke meningen at voksne ridder på ham, kun børn

Viggo er blevet sødere men der er stadig parter der kæmper med ham

Hestepas skal underskrives og sendes til parter (Rie)

Vi har fået en ny fold bagved auto-manden på Thomas Koppels alle. Vi får nøgler på fredag.

CAP vil rive vores kiosk ned, men vil tilgengæld bygge noget nyt (ridebane) . Vi skal have afklaret hvad de vil bygge.

Vi syntes det er OK med høns – men det må være dyremarkens høns og de ansvarlige skal meldes ind i dyremarken. De skal finde ud af om det er lovligt.

Der skal laves spring – kort af Mathilde, ligesom vi har lavet et Køre – kort til vognen. Det er først tilladt at springe når man har vist at man kan styre hesten.

Vi strammer op om rideregler. Det er kun parter der ridder, hvis andre rider (også en træk tur) skal det cleares med heste ansvarlig eller Rie.

Der er for få skabe og derfor må hvert barn / voksen kun have 1 skab. De store skabe på loftet er dele skabe 2-3 personer. Der skal navn på alle skabene inden slutningen af måneden eller bliver de brudt op og tingene bliver flyttet op på loftet.

Der er 2 pony ridninger. Den 1 juni i Valby (Dorthe kontakter Anja) og den 17 juni i Valby parken (Rie er ansvarlig). Vi tager 500 kr per hest per time.

Hestene har fået orm igen. Vi kan gøre mere blandt andet have en trillebør der KUN bruges til hø og halm, Rense vandkop og krybbe. Hænge krybber op (Emma) til dem der ikke har. Fodder spande skal vaskes.

Alle hestene (-Alanis) skal have 100% indtil det er spist op. Det rådner for hurtigt.

Mødedato den sidste torsdag i måneden, istedet for den 1 torsdag.

Medlemsliste (Dorthe)

28/3 – 2012

Bestyrelsesmøde

tilstede; Cilla, Anne, Anja, Anja, Dorthe, Misha, Mathilde, Mikala, Rie og Carina

Agenda;

 1. Heste, Nye Viggo, Viktor,
 2. Kaniner
 3. Weekenden , loppemarket
 4. Hunde
 5. Varanda

1) Nye Viggo er faldet godt til men skal foreløbig gå med Cilje og Lucy på fold. Han skal foreløbig kun have Emma og Laura til den 15/4 såkommer Isa og Venessa på.Fra 1 maj starter Sonja.

Viktors ejer var udeog tage billeder sidste uge, men det var en misforståelse at det var fordi han skulle sælges.

Lucy skal have en ny brugt saddel som børnene selv kan lægge på. Misha taler med Signe omkring hendes veninde der kan noget med sadler.

Cilla og Anne vil forhører sig om en ny smed

Misha overtager hø og halm tjansen.

Erik mener han godt kan få mere ned i containernen – det styrer han. Rie tager kontakt og hører om det er ok.

Hvis der er nogle der vil af med en morgen / aften vagt er der efterhånden mange voksne i Dyremarken der kan hjælpe. I første omgang er det Mishas lørdag lukke ind vagt, men også Eriks tirsdag (?) eller Mishas onsdag lukke ind.

Alle skal lige huske at børste man og hale forsigtigt og sige det til pigerne.

Tøsen, Cilje og Viktor må godt få mere wrap – vi bruger noget mindre end vi havde forventet. Misha laver ny seddel til wrap

Mathilde tager kontakt tildyrlæge ; raspes tænder, vaccination og tjip (lorte prøver til ormekur).

Rie tager initativ omkring folde når vi kommer dertil, med arbejdsdag.

Mathilde laver kontrakt til Viktor og ejer kontrakt til Lucy og CIlje.

2) Kaniner. Signe er tilbage. Vi køber 10 nye bure af Vestre fængsel. Der er samlet ca. 1000 kr sammen i flasker. Dorthe hører med Sydhavns kompaniet om de stadig vil donere 1500 kr til vores kaninbure.

3) Loppemarket. Alle der har overskud bager en kage og giver besked til Anja P. Der kan doneres ting til loppemarket hos Simo og Anja. Der er pony ridning Anne og Anja styrer det.

4) Pigerne havde en ubehalig oplevelse med 2 muskelhunde der løb rundt på folden og med ejere der var ligeglade. Vi skalselv være gode til ikke at lade hestene løbe frit rundt.

5) CAP har revet vores varanda ned uden at give besked. Lidt dårlig stil men vi kan måske bede dem om en tjeneste ved at hjælpe med sand / grus på ride banen eller med at lave lidt hegn for os.

Overblik over medlemsliste – Rie og Dorthe

 

1/3 -2012

Bestyrelsesmøde

tilstede; Cilla, Anne, Simonette, Anja, Anja, Dorthe, Emma, Rie og Carina

Afbud Misha

Vi vedtog at få en ny pony Viktor på 8 år og 115 cm. Han kommer i midten af marts. Der er allerede en del børn der gerne vil have part på ham. Ejeren kommer selv ind med ham i trailer. De har bedt om at låne ham tilbae den 29 maj til et stævne. Emma bliver heste ansvarlig.

Vi har ikke helt græs nok. Dorthe hører med lauget om det vil være i orden at vi har flytbare folde med strøm i sommerperioden rundt omkring i området. På søndag går vi rundt og ser hvad vi kan finde af vores gamle flytbare hegnspæle. Anja undersøger hvad det vil koste at få hestene på sommergræs.

Der bliver holdt loppemarket den 31/3 og 1/4 fra kl. 11. Ponyridning begge dage fra 13-15.

Vi laver kaninbureindsamling med børnene søndag den 18/3. Alle kanin ejerne skal være med og pengene går til 10 nye kaninbure. Vi vil førsøge at gå rundt og spørge om vi må få folks tomme flasker eller en donation. Rie laver seddler.

Dorthe forhører sig hos politiet hvad reglerne er for at ride på offentligvej og om der er en aldersgrænse. Vi har 3 forskellige aldersgrænser i Dyremarken og vi skal nok forsøge at ensrette det.

Næste møde er den 29/3 kl. 19.00 i rytterstuen

29/10 – 2011.

Bestyrelsen konstituerede sig selv.

Rie – formand: Ansvarsområde: Partlister, foder

Dorthe – Kasser.

Anja – Ansvarsområde: Hø og halm, samt festansvarlig, rytterstue

Cilla – Ansvarsområde: Heste, dyrlæge

Anne – Ansvarsområde: geder, smed

Anja – Ansvarsområde: foder

Simonette – Rytterstue og dyrlæge

Misha –

Signe er ikke medlem af bestyrelsen men er kanin ansvarlig

 

Målsætning i 2011: At finde en langsigtet plan for Dyremarken der ikke er så personafhængig – kunne være at søge kommunen at blive en bemadet legeplads.

Karensmide har spurgt om vi vil lave ridehold. Oplæg følger af marianne og Anja. Hvis tilbudet omfatter hestens pasning og pleje samt hvis det kan være 1 maks 2 dage og det bliver omkostnings neutralt. Skal være et tilbud for begynder.

Vi skal have en kridt tavle op ved alle hestene hvor vi kan skrive beskeder (smed, frosne vandkopper mm). Der skal hænge en White board ved døren til loftet hvor vi skal skrive hvem der er ansvarlig for at hjælpe.

Referat af møde den 08/01 – 2015

Tilstede: Mathilde, Misha, Carina, Lotte og Rie

Afbud Dorthe, Anja

1) Økonomi

2) arrangementer

3) CAB

4) Heste

5) Rytterstue

 

1) Økonomien er ikke helt lige så god som i decembermen det skyldes at vi har betalt 15 000 kr for ridebanen som vi får af lokaludvalget og at der er blevet betalt husleje mm. Sidste år var vi længere nede i januar måned end vi er nu.

2) 8 feb. horsemann ship og børne general forsamling (Misha og Rie)