Alle indlæg af Rie Storr-Paulsen

Bestyrelsesmøde 29.11.17

 

Børn til stede: Caro, Josse, Christine, Elvira, Dina, Frida, Norah, Viola, Iman

Voksne; Carina, Anja,  Misha, Klaus, Mathilde og Rie

Afbud Dorthe

 

 1. Nye heste

Børnene fik fremvist de 3 nye mulige heste. Af de børn der var tilstede var der ingen der ville have en islænder part, men tænkte der var andre børn der måske gerne ville. Til gengæld var der mange børn der gerne ville have part på både en friser og den røde fuldblod.

 1. Jule heste loppe marked i weekenden

Børnene har lavet billeder der bliver lagt ud i grupperne der reklamerer for jule marked, man kan både have sin egen bod og være i dyremarks boden.

 1. Hærværk

Mathilde snakker med Brian omkring det brænde der ligger fremme nede i økohaven. Vi skal måske snakke med sydhavnskompaniet omkring hvordan området ved økohaven bliver brugt om aften.  Mere lys så folk kan se hvad der sker.

Vi går videre med kameraovervågning. Vi skal hente blanketter på politiets hjemmeside under ansøgningsskemaer – overvågning. Vi kan søge tryk fonden(bliver først mellem jul og nytår).  Vi skal have naboer accept (Rie spørger standparks skolen, Carina spørger Rubinen og resten laver vi sammen).

 1. Kaniner

Vi kan lave løbe gårde (2 stk)  med tag som børnene kan bruge, hvis de er ude og ride eller væk og så skal de holde øje med den store løbegård hvis kaninerne er der.

Mangler et team omkring kaninerne – kan vi spørge Bente. Vi skal have et team omkring kaniner, gerne med 2 voksne. Der kommer ikke nye kaniner ind før vi har nogle voksne der vil hjælpe (også med kanin hop mm). Man kunne lave dobbelt bure med de gamle bure.

 1. Lokaludvalgsmødet den 14 dec. Kl. 19.

Rie deltager og snakker om vores udfordringer nede i Dyremarken under evt.

 1. Papirer på hestene

Papirerne er ved at være i orden på Nattie, på Corrie kommer den tilbage og skal sendes ind igen med pas, på Dinjo mangler vi det oprindelige ejer certifikat men vi skal lave en tro og love erklæring. Vi skal følge op på pas. Hvem mangler pas ? Rie Misha.

 1. Regnskab

Efter nytår kommer der regnskab. Dorthe har meget om ørene lige nu

 1. Folde

Skal vi have grus eller flis på foldene. Hvis vi skal have grus skal det laves om sommeren, da der skal graves for meget ud. Rie og Mathilde har været i kontakt med mange leverandører det er svært at finde noget på Sjælland og kørsel er dyrt. Misha har måske fundet en ny. Vi skal have 30 m3

Klaus sætter i gang i et nyt juletræs projekt. Vi skal have en flis maskine og måske en multibør.  Vi vil gerne have mere flis selv om det først kommer i januar.

 1. Andre projekter

Verdis have  – Vi mangler nogen der vil hjælpe med at lægge fliser og det har regnet meget. Lige efter 8 er der håndværker der arbejder på toilettet bad stalden (Rie tager forbi og spørger).  Vi skal have spurgt om der er nogen der kan hjælpe. Der skal lægges 25 – 30 m2 fliser.

Ramper – produktionsskole. Vi laver et forsøg med nogle paller og ser hvad hældningen kan være.

Lys – Klaus ringer til Vagn omkring lys. Både med ridebane og round pen.

Tømt for rotte inficeret rock uld  og inficeret træ.  Hvem tager den. ?

 

 

 

 

Generalforsamling 28.10.2017

Referat af GF den 29.10

Ref: Iben

Dirigent:  Lotte

Dagsorden:

 1. Velkommen/bestyrelsens beretning
 2. Valg til bestyrelsen
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fremlæggelse af budget
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af revisorer
 7. Årets Knag for både børn og voksne

Ad 1

Rie bød velkommen og fortalte om BD’s historie og baggrund.

Vi er en frivillig og lettere autonom forening, der drives af passionen for dyrene. Vi er ikke ’Holte Rideskole’. Man kommer for at være en del af fællesskabet, men med styring. Der er ingen private heste, det skal være fællesskabet der har første prioritet. Børnene må få 2 parter men ikke mere end det, og voksne kan kun have 1 part.

Sydhavnsånden er vigtig. De voksne har det overordnede ansvar men børnene må meget gerne hjælpe til.

BD er blevet en lokal spiller i området, hvor alle kan føle ejerskab – vi har alpakaer og får på tippen  og besøger plejehjemmet til stor glæde for de ældre og vi får besøg af flygtninge og mange, mange børneinstitutioner, som får glæde af BD. Andre reklamerer med BD – vi er med andre ord blevet et lokalt brand.

Året:

 1. hold lam: navnene med b

Roundpen er færdig  – Tak til CAB

Hestene kommer på græs på vindmøllefolden, og som en del af ridelejren hentes hestene hjem.

Der er afholdt mange forskellige arrangementer – også fællesspisning

Cilias have

Vi har fået ny hest: Zafiro og sagt farvel til Fly

Projekter:

6 moderfår får lov til at få lam (9 forventes)

Materiale til dyreskueplads ved plejehjemmet er hjemme men vejret driller.

Læhegn på jordfolden er færdigt

BD var ud for en shitstorm, som blev taget meget alvorligt. Bl.a. blev både SEGES og egen dyrlægge (Landbohøjskolen) kontaktet,og alt var lovligt, men  man kan altid gøre tingene bedre.  BD kontaktede også Nyt Hesteliv som havde fået en klage over os, og de skrev en meget fin anbefaling om hvor høj standarden var her. Manglerne var læhegn på foldene og pop-up-foldene var alt for intermistiske. Der er nu læhegn på Jordfolden (Tak Klaus og Lukas) og der er købt støddims til pop-up-folden.

Det ar forslag til en officiel fane på hjemmesiden (ikke FB), hvor man kan skrive opdatere med dyrevelfærden generelt. Der var bred tilslutning til at vi ikke på noget plan skal gøre plads til at eskalere problematikken. God håndtering af bestyrelsen.

BD vil gerne være en del af skybrudsplanen i lokalområdet, som kan være med til at dræne vores meget våde og sumpede BD. Det hele bliver gravet op inden for det  næste halvandet år, og derfor bliver der ikke gjort tiltag til større indtag pt.

Nye projekter:

Græs på tagene – herunder tagterrasse til kaninerne. Der er plads til flere kaninbure, og så bruge strukturen til at bygge store bure, vi vil gerne have luksusbure. Dem der allerede har kaniner får førsteret til de nye bure.

Fårefold rundt om ridebanen med hjælp fra CAB.

CAB skal også hjælpe med at sætte lys op ved Round Pen og en usynlig låge ind til ridebanen. Der er også en plan om at lave en tribune der hvor containerne nu står.

Viola foreslog at man evt. kun udvide ridebanen. Lukas nævnte tag over ridebanen (det er dyrt).

KOMMUNIKATION

Vi har ingen ansat til denne funktion, og det vil BD helst ikke have fordi det kan give skævt ejerskab,  og fordi løn til en ansat ville vælte økonomien.

Der er mange grupper, og al kommunikation foregår på FB

Listen over opgaver er lang:

Fjerne hestepærer i Troldeskoven,

Fjerne hestepærer på Rampen broen, og nedkørslen til tippen

Fjerne hestepærer på stien ved Højsletten og stierne op til rundkørslen ved Valbyparken

Skrubbe Vandtrug på foldene 1 x mdr.

Jævne mødding 2 x mdr.

Gøre rent på toilettet/køkken

Oprydning/støvsugning rytterstuen

(etc. Kan I selv fylde ind fra listen)

Introduktionsrunde af de tilstedeværende.

Ad 2

På valg:

Misha, Mathilde, Anja, Carina

Alle modtager gerne genvalg.

Carina og Klaus er suppleanter.

Man kan deltage i alle undergrupper eller tage ansvar for arbejdsområder uden at være i bestyrelse.

De bliver alle genvalgt.

Børnebestyrelsen:

Noa, Viola, Frida, Iman, Elvira, Lukas, Josephine, Caroline, Christine, Filippa, Dina og Mira D. Børnebestyrelsen bliver inviteret med til møder hver 2. eller 3. gang i den 1. time.
Ad 3 og 4

Regnskab og budget bliver eftersendt, da regnskabsansvarlig blev presset. MEN økonomien ser god og sund ud. Så der er plads til mindre investeringer.

Lulu foreslår at BD får MobilePay-konti (5 forskellige numre) til indbetalinger. Der laves et fast opslag med betalingsinformation til FB-siden.

Ad 5

Bente: Vil gerne have et årshjul, så man kan planlægge længere frem. Det lavede vi sidste år så det skal findes frem.

Bente efterlyser også en oversigt over hvem man skal kontakte ved behov for smed, dyrlæge, hø og halm, mødding etc. Laminerede opslag relevante steder.

Bente efterlyser også at kontakt e-mailadresser opdateres.

Lotte foreslår genfødsel af kommunikationsudvalg – for det kræver noget arbejde at opdatere info om vores heste.

Ghizlan foreslår at man som ny på BD får noget samlet info, så nye bl.a. kan få et overblik, hvad man kan byde ind med.

Indkøb af remedier: Man kan altid høre bestyrelsen. Hvis bestyrelsen siger god, kan man selv købe eller høre om andre har det, der er brug for. Man sender

Forslag:

Net til at få ting ud af vandkar. Nye trillebører!!! Klaus gør opmærksom på, at vi har ret meget udstyr og nogle gange behøver vi ikke købe nyt.

Reparationer af udstyr – Misha er ansvarlig.

Oversigt over hvem der er ansvarlig for hvad, som gøres synlige og tilgængelig for nye og alle andre for den sags skyld. Alle er velkomne til at byde ind med egne evner.

Lulu:

Buddy-ordning

Mange af forældrene til de mindre børn mangler måske en indføring i livet på BD – og på hvordan man gør tingene. Bestyrelsen tager det til efterretning.

Mathilde: Vagtansvarlige skal fremgå af FB-siden

Pia: Alle voksne og børn skal have vagtansvar. Børn under 12 har vagt med forældrene. Det skal være en mentorordning, hvor alle får ansvar. Så er der flere mulige vagter. Større børn kan godt have vagtansvar.

Bestyrelsen vil gerne rumme alle, således at børn ikke er afhængige af deres forældre magter at deltage.  Børnebestyrelsen kan være med ind over hvordan man bedst kan få børnene med indover.

Mathilde: Der er årshjul – flere må gerne byde ind på at være med til at afvikle. Det er dog også en prioritering af ressourcer. Bestyrelsen lægger opgaver ud, og den som tager opgaver løser den, som vedkommende synes.

Bente: En kat har dræbt en kanin, så der skal være noget der kan holde dem ude.

Caroline: De store børn vil gerne undervisning – og gratis! Ingen på BD må tage penge for det arbejde de udfører. Indkalde til partsmøder og få lavet hesteoversigterne, og der kan man også introducere de nye til BD som helhed.

Mikala: Der er sen kommunikation om begivenheder. Bestyrelsen vil gerne prøve at optimere kommunikationen.

Hvis man ikke kan tage sin part/pligter skal man give besked i den store gruppe.

Ghizlan: Der er mange ting, som ikke er selvfølgeligt.

Overordnet set skal kommunikationen strammes lidt op og vi gamle skal huske på, at de nye ikke ved, hvordan tingene foregår.

Misha opfordrer til at vi alle tager fat i nye, og forklarer hvordan tingene foregår.

Jose opfordrer til at alle parter skal huske at lægge halm ud i læskurene.

Ad 6

Årets Knag Børn:

Caroline, Frida, Lukas, Viola, Josephine, Norah

Årets Knag Voksne

Carina, Klaus, Misha, Lise, Ghizlan, Mathilde, Lisette

Årets Knag Voksen: Ghizlan

Årets Knag Barn: Lukas

Mathilde vil gerne lave en MGP-workshop med børnene fra Dyremarken inden nytår. Første gang den 25.11.2017

 

 

 

Bestyrelsesmøde 26/4 2017

Til stede, Carina, Anja, Klaus, Dorthe, Rie, Mathilde og Misha

Agenda
Arbejdsweekend 6-7 maj.
1. Cillas have – Keld skal tjekke op på vandet, aktiverer Lise
2. Sand skal op til Verdis have
3. Slow feeder
4. Blå tønder til fodder rummet-
5. Trækkes ledninger til sadel rummet
6. Loftet – rydde op
7. Mugning af læ skur
8. Rengøring af rytterstuen
9. Flytte pil
10. Bygge spring og trail bane
Navngivning af lam
Rie skriver ud.
Fællesspisning med fest Lotte vil måske gerne stå for maden
Høre med Vagn – om vi selv skal lave round pen færdig eller om de vil gøre det. Og om huset rundt om vandet skal laves færdigt.
Husk kun at lukke på pumpen hvis man selv kan hente hente.
De store lam må gerne være ude de små venter lidt endnu.
Corrie arrangement – 910 kr.
Salg af hesteting 2643 kr
Ponyridning 500 kr *2
Lodsedler 3000
Der skal laves købskontrakt til Corrie.
Lav en event omkring uld work shop.
Stævne til den 14-15 maj – Mathilde skal bestille rosetter
Glas fiber bomme – Carina undersøger
Nye voksne – intro til arbejdsweekend (Misha og Rie)
BD vedligehold – gruppe Rie opretter
Overvågning Mathilde har skrevet til dem – 8300 kr inklusiv 4 kameraer. Mathilde afventer.
Man er først voksen hvis man er 21 år.
Oprette en gruppe til håndværker holdet

Bestyrelsesmøde 29/3 2017

Tilstede Anja, Carina, Misha, Claus, Lotte og Rie

 

 • Fremover forsøger vi så vidt muligt at holde bestyrelsesmøde den sidste onsdag i måneden. Og kun hvis der er flere end 2 der ikke kan rykker vi mødet.
 • Lotte deltog på vejene af kommunikationsudvalget. Det bliver en større opgave at lave et nummer til beboer bladet. Man skal også selv stå for alt det redaktionelle så som hvordan bladet grafisk skal laves. Kommunikationsudvalget kan ikke påtage sig denne opgave og der var heller ingen for bestyrelsen der havde mod på det lige nu. Vi vil meget gerne lave et blad hvis vi får en til at stå for selve design mm. Rie giver Jakob besked.
 • I forbindelse med kommunikation talte vi også om hvad der kan /må postes af politiske budskaber på vores fællesside. Generelt vil vi kunne have ting der har en meget stor tilknytning til Dyremarken f.eks fredning af Tippen, men andre politiske budskaber må folk poste på deres egne sidder. Lotte laver er oplæg vi kan skrive under siden.
 • Indsamling til Corrie – den 22 april laves der er børne indsamlingsdag. Carina koordinerer. Der skal laves en Corrie bod til loppemarked. Vi talte om at lave ”heste ting ” til loppemarked så som kaste-med-hestesko mm
 • Den 29 april er der arbejdsweekend og i den forbindelse vil vi holde en voksen fest.
 • Claus vil gerne lave noget med børnene i påsken, han skriver ud.
 • Grusset (den ene sæk) samt vores ekstra stabilgrus er kørt op til Verdis Have hvor de også har fået gravet hullet til stolperne og ½ af stolperne er komme i. Vi skal finde en der kan hjælpe med fliserne.
 • I forbindelse med NEXT der kom og så på stalden har de tilbudt de også kan tegne et forslag til hvordan boksene kunne fordeles. De var med på at vi gerne ville genbruge meget af materialer. De vil ringe til os (Mathilde) når der skal ske noget mere.
 • Fårene – og lam. Claus har hængt lamperne op og er i gang med at lave en dør vi kan sætte for når lammene læmmes.

Bestyrelsesmøde den 22/2 2017

Tilstede: Misha, Carina, Klaus, Anja, Mathilde, Rie og Dorthe

1. Corries ejer har bedt om at få hende tilbage fordi hun skal sælges. Skal vi købe hende eller aflevere hende tilbage. Klaus, Anja, Carina, Misha, Mathilde og Rie syntes vi skal beholde hende. Misha undersøger hvad hun skal have for hende. Vi er blevet enige om at børnene når vi kommer dertil skal være med til at indsamle pengene.

2. Beboer bladet – vi har et helt nummer. Kommunikationsudvalget sørger for at der kommer en fordeling af hvad der skal i af forskelige numre. Der er 23 sider.

3. Projekter; Højbede – i samarbejde med fødevarefællesskabet – vi kunne lave et åbent hus arrangement. For at være med skal man være medlem af dyremarken. Den 15 marts har vi frø dag. Så hver onsdag kommer man og tjekker og luger i 10 min.

Verdis Have: hegnet kommer til at stå oppe på volden og gå hele vejen hen til deres hegn. Vi mangler en mand til at lave fundamentet til terrassen ved Verdis Have.

CAB: I forhold til 1) vand over i slagterhuset, 3) el ud til lys kablet, 2)round pen, 4)hegn på verdis have 5) kontrol hus 6) Sandsækkene skal op til Verdis Have. Klaus tager kontakt til Vagn og hører om han godt må sætte CAB lidt i gang.

Ridehallen … skal måske udsættes

Stalden skal udvides senest 2020. Vi skal have fået fat i tegningerne. Njaldsgade 13. Dorthe skriver til Ole Boesen omkring tegningerne. Henrik (smed), Pia og Anders (murer) , Jakob (beton), Ahmed (smed), Brian (mure – gulv), Klaus. Ole bliver indkaldt senere. Søndag den 12/3 kl. 12.00. Rie laver en begivenhed.

 1. Fastelavn. Der mangler kager og nogle der står i baren.  Stævne: Mathilde skriver til Gry om dato. Carina – står sammen med børnene fra børnebestyrelsen for pony games der kunne være terran bane.  Ferie CAMP i påsken – lang fredag 13-15. Misha skriver til Pia omkring ponyridning Oteliavej. Loppemarked den 8-9 april ponyridning 13-15.00. Anja spørger Morten Madøre om han vil være med til loppemarked og grille pølser og falafel. Det sjove halhus må vi gerne bruge – Dorthe har nøglen.
 2. Den 29-30 april. Arbejdes weekend. Klaus er tovholder.
 3. Klaus, Matilde og Rie holder møde omkring hvordan arbejdet fremover kan koordineres – komme tilbage til arbejdsweekend. Der tager vi den op igen med en konstruktiv snak om samarbejde.
 4. Klaus laver flere holdere til sadler, laver dobbelt holdere til vagt – grimeskabet, vi siger ok til tag over høns, Mads har fortalt at vi kan få flis maskinen.
 5. Skybrudsindsatsen holdt møde i sidste uge med naboerne i området. Misha indkalder gruppen. Gennem lokaludvalget. Rie taler med Alvadore omkring at være med.
 6. Mathilde laver MGP studie med børn
 7. Der kommer lam til april. Vi skal lave en event (Rie)
 8. Husk at dele facebooksiden. Rie laver flere til medadministrator.

referat af bestyrelsesmøde den 31/1 – 2017

Referat – jeg har ikke alle børnene med hvem var mere til stede ? Og så er jeg heller ikke sikker på at jeg fik alle punkterne med

Referat 31/1 – 2017
Tilstede: Børn : Mira, Elvira, Caroline, Josse og Karla
Voksne; Misha, Mathilde, Carina, Anja, Kalus og Rie
Afbud; Dorthe
Der har været en episode på ridebanen i weekenden mellem en forældre og flere børn. Vi talte på mødet om hvorvidt der blev brug for regler omkring brug af ridebanen, alle var enige om at normalt er det ikke er problem med flere heste på banen og som regel er alle gode til at tage hensyn. Derfor blev vi enige om at vi ikke ville have faste regler MEN at hvis man er på vej ud på ridebanen og der er nogen derude i forvejen, som man syntes rider hurtigt (springe, bidløst mm), så kan man spørge om de snart er færdige (10-15 min) så at der er flere der kan komme ud på banen. Hvis det er nogen mindre børn der er på vej ud på banen og dem der rider er større, så vil det være rigtig fint hvis de større børn/ voksne lige fortæller de mindre, at de lige vil ride færdigt 10 – 15 min mere (spring/ cordeo mm) og så kan de små komme med ud på banen uden at blive bange. Dette er som sagt en lidt løs “regel” der egentlig bare går ud på lige at spørge hvornår andre er færdige og gøre plads til nye på banen.
Fly – er blevet meget sødere, pigerne kan ride hende i grime og hun er sød på banen. De vil meget gerne beholde hende.
Kanin – betaling 400 kr om året man betaler i januar. (Rie)
Kontingent – 1 marts 200 kr for voksne og 100 kr for børn (Rie)
Arrangementer – Verdis Have mandag i vinterferien. – vi skal sikre der kommer børn
Rengøring i rytterstuen lørdag i vinterferien. Der kan bådes rydes op og hygges
Fastelavn – 25/2 – begivenhed, samt en side der kan deles
CAB – Mathilde var ude med Vagn i Verdis Have omkring hvor hegnet skal gå. Mathilde taler med Iben på mandag. Der laves et langt hegn – 70 meter med 2 meter mellem hver stolpe. Der laves ikke et mellem hegn.
Skybrudsprojekt – der skal fjernes 15 000 m3 jord – det er et meget stort område og det er både skovbrynsfolden, søen og sletten. Vi bliver nød til at være flere med til skybrudsmøderne. Næste workshops møde er Karin Dam – landskabs arkitekt. Mathilde skriver ud
Lokaludvalget: Mathilde sidder kun 1 år mere, by og miljø er stadig ledig. Mathilde sidder (på en eller anden måde – den kvinde har uanede mængder af energi) i udvalget for Valbyparken
Kirkegården – Rie ringer og høre med flis
Ridehus Mathilde har været i kontakt med Lars og Toke omkring buer – vi skal have 5-6 buer.

Klaus, har været i kontakt med Rubinen omkring drengene. De har lovet at vende tilbage til Klaus.
Vi kan forsøge at lægge billet ind på en fårekølle til ridelejeren.
Elvira er med som børnepart på Zafiro, hun stopper på Lucy (Rie melder det ud). Mira og Emilie børneansvarlig på Lucy,  (Misha taler med dem), Misha taler med Jule om prøvetime på Lucy, Rie ringer til faren omkring Ana og muligvis Cilje til børnene, Rie skriver til Wilma omkring Dinjo, Misha taler med Nana om Bellis. Rie har spurgt Julie om Nattie.

Generalforsamling 2016

 • Rie blev som dirigent. Hanne og Dorthe som stemmetællere. Dorthe E. som referent.
 • Rie fremlagde beretningen.
  Der var kommentarer vedr. hærværk, bruge SSP, lokalavisen, beboerbladet, Godt samarbejde med lokalområdet.
  Pia vil gerne være kontaktperson vedr. f.eks. Lam. Iben kunne godt hjælpe med sager.
 • Godkendt
 • Der var kommentarer om at begynde at bruge crowdfunding.
 • Indkomne forslag:
  Erik havde stillet forslag om nye/større læskure.
  I første omgang skiller vi flokkene lidt anderledes. Der kan også komme mere kommunikation om hesteadfærd og hvad de kan tåle.
  Eksisterende skure trænger til vedligeholdelse. Man kunne gøre noget i den sammenhæng. Klaus foreslå man kunne lave nogen læskærme i første omgang, de kunne flyttes eller pilles ned, når der ikke er brug for dem. Forslaget sendes videre til vedligeholdelsesudvalget.
  Erik havde stillet forslag om at informere om nye tiltag, f.eks. round pen, udvidelse af fold, nye heste. Rie/bestyrelsen foreslår, at medlemmer, der har ideer om skilte laver et forslag og vender det med kommunikationsudvalget. Inez vil gerne lave skilte. Vi vil gerne have at børnene er med til at lave hesteportrætter. Dorthe vil gerne hjælpe med at laminere.
  Informationen trænger til at blive opdateret. Også på hjemmesiden.
  Man kunne holde en dag/eftermiddag, hvor hjemmesiden opdateres.
 • Rie, Lotte og Dorthe er på valg. Klaus vil også gerne stille op. Rie, Dorthe og Klaus blev valgt. Bestyrelsen består nu af Mathilde, Misha, Anja, Carina, Rie, Klaus og Dorthe. Revisorer: Julie Gaugler og Iben.
  Børnebestyrelsesmedlemmer: Der holdes nu 4 møder om året, hvor børnebestyrelsen er med. Caroline, Sonja, Mira, Dina, Jose, Carla, Filippa, Elvira, Emilie.
  Signe vil gerne være med i kommunikationsudvalget. Ellers er Lotte, Julie og Frederikke med.
 • Vedligeholdelsesudvalg: Inez vil gerne være muskelkraft. Sonja, HP, Klaus.
  Mathilde foreslår vi laver en slags årshjul.
  Begivenheder til årshjulet: Nytårskur, fastelavn, forårsloppemarked, fællesspisning oktober, nov., dec., jan, feb. Marts, april. Heste ud/heste ind. Sommergræs. Arbejdsdage september og april , Ridelejr i august. Forårsstævne maj. Halloween. Julestue. Betaling af kontingent i januar. Feriecamp påske, sommerferie, efterårsferie. Juletræsindsamling, 7&8 januar. Høstpicnic. Verdis have, uge 7 og 42. Påskejagt på hesteryg. Flere aktiviteter med børn og dyr. Stald/læskure forårsklargøring.  Infomøde foråret. Læmmeperiode april: Carla, Dorthe, Dina, Julie, Elvira, Sonja, Josefine, Caroline, Fillippa.
  Fortællingen om får og lam.
  Selvstændige initiativer vendes med bestyrelsen, hvis det er større initiativer.
  Årets knag: Indstillede:  Hele bestyrelsen. Mads, Lizette, Dina børneknag, Olivia, Elvira, Caroline, Klaus, Hanne, Julie, Josefine, Sonja, Årets børneknag: Caroline.  (dina runner up )Årtes voksenknag:  Lizette, (julie runner up)
  Førstehjælpskassen skal opdateres.

Førstehjælpskursus afholdes 14-15 januar. Nytårskur den 8. januar.

referat af bestyrelsesmøde den 4/1 – 2017

Til stede: Mathilde, Misha, Anja, Dorthe, Carina og Klaus

1. økonomi,
2. projekter,
3. får (hvornår skal vædderne aflives),
4. Arrangementer
5. Fly,
6. Åbne grupper
7. partslister
8. Ventelister

1) Ca. 35 000 kr men dertil mangler by og havn fra sidste år og vi har betalt for nogle af udlægene.
2) 3 projekter: 1) Uld workshop vel overstået afregnet og indberettet. 2) Mangler stadig at lave børnenes by haver færdigt –bænkeset – kommer i uge 3. Vi laver det færdigt til maj når det er varmt nok til at så, men vi kan flytte kasser. 3) CAB, Mathilde og Klaus taler sammen omkring hvornår der skal laves fliser mm.
3) Får, lader de hvide stolper stå på fårefolden. Vædderne skal have selerne af, komme ud langs ridebanen i ca. 3 uger og så aflives. Ny vædder til efteråret (nøgen). Lave en ny lammegruppe – Julie koordinerer den.
4) Arrangementer. Nytårskur på søndag kl. 12. Rie spørger kommunikations gruppe om de ikke kan koordinere noget med heste rammer 2) Planer det næste ½ år (Rie laver oplæg) 3) Muge kursus Mathilde 4) Navngivning af alpaka føl og haven. Træflis arrangement på lørdag Klaus styrer. Fastelavn den 25/2 – Anja styrer. I uge 7 skal vi i Verdis have med gymnastik piger. FerieCamp (Dorthe undersøger). Gry og Nana om maj stævne (Dorthe ig Mathilde hører).
5) Åbne facebookside. Sider i forhold til grupper. Lotte kan tage dem (Dorthe taler med hende)
6) Der er blevet revet de store plade haller ned (ved fisketorvet) . Buerne kan genbruges ude på ridebanen til en overdækket ridebanen uden sidder men med tag. Det ville betyde at man kunne have større kultur arrangementer – underværket fond.
7) Fly kommer tilbage i weekenden. Vi forsøger at koordinere med nogle Tøsen parter at de skal ride Fly.
8) Ventelisten bliver åbnet op for folk uden for Sydhavnen igen – men 1 ret til 2450.
9) Rie skriver om den nye vagt til Misha.
10) Vi har kigget på ny hest – 158 cm. Vi tager ned og prøver den.
11) Der har (igen) været problemer med nogle unge drenge fra Rubinen. Der kommer et feedback.
12) Lys til container – Keld sætter dem op. / Ur i stalden / vægten

referat den 10/8 2016

Til stede.

Misha, Mathilde, Carina, Anja, Dorthe og Rie

Referat dyremark 10/8 – 2016

Ridelejr
16 børn kom til ridelejr. Vejret var ok. Det var rigtig sjovt med fodbolt og være ude på vindmøllefolden. Vi kan måske høre om der kan fældes et større område end det der er på stierne nu. Vi kan spørge Elvira og Sonja om de vil tage spring ned fra vindmøllefolden. Vi skal lave evaluering snart så vi husker hvad der sker. Vi syntes 3 fulde dage med 2 overnatninger.
Pigemøde. Det bliver på lørdag kl. 12.30 hvor Signe kommer med. Mathilde og Misha melder maks. spring regler ud.
Forældre må godt være voksen ansvarlig på hest.
Avl. Skal vædderne hjem. Vi er i august. De skal hjem 6 uger før – vi skal have slagtet 9 stk. Vi skal ilæmme 5 stk. Fårelaugsmøde Rie indkalder. Mathilde indkalder til lammemøde.
Hø. Vi skal gå tilbage til hø i stedet for wrap. Misha hører med Mikkel om hvidkløver kan skaffes. Rie snakker med Jakob om han kendte nogen på Carlsberg
Ny hest. Fly 12 år ude af form men har sprunget LA. Vi spørger Elvira og Jose om de vil med. Carina og Rie tager med – vi tager afsted 15.45.
Anastasia. Bliver genoptrænet. 20 min på fast underlag. Øges med 5 min om ugen. Når hun er oppe på 30 min kan man begynde at trave. Smeden ser på hende om 3 uger.
Projekter. Høst picnic. 11/9 teater forstiling, ponyridning. Vi har forestilling til sidst.
Ferie camp – 800 kr. – vi skriver ud om der er nogen der vil være med.
Mercedes Benz – 20 mand. Tirsdag den 4 oktober. Kunne være round pen. Rie melder ud.

Beboer bladet. Vi kan skrive noget om høst picnic. Tjekker mail
Vi skal lave skilte til kaninløbegårde. Gæstekaninløbegårde.
Overvågning. Dias og Ryan. Rie ringer til Anne. Koster 600 kr om måneden