bestyrelsesmøde dne 25/4 2018

Referat den 25/4 2018

Tilstede Carina, Misha, Mathilde, Anja, Rie og til første del Lotte

 

  • Lotte informerede om hvad der var blevet talt om til sidste lokaludvalgsmøde og vi blev enige om at vi skulle blive bedre til at klæde Lotte på så hun var klar over hvilke andre tiltag vi har kørende i sær i forhold til den nye indhegning på Nordtippen. Rie har skrevet til Troels omkring den nye kontrakt og har i den forbindelse fremhævet de bekymringspunkter vi har i forhold til de mange hegn og kvægristene der ikke er optimale i forhold til færdsel til hest (eller cykel eller løbende). Desuden har vi udtryk bekymring over at man kan køre i bil ind på Nordtippen. Lotte får tilsendt vores oplæg til hvor vi mener hegnene kunne gå samt den korrespondance der har været med by og havn. Det kunne være fint hvis vi kunne undersøge om det er nødvendigt at der kommer biler ind på stien ved lorteranden – vi har hørt at det skyldes politi og beredskab men har ikke set noget på skrift. Dorthe ?
  • Der er møde i morgen (den 26.5), med Katja omkring vores indput til de nye hegn. Mødet bliver kl. 16.30. Rie printer vores nye tegninger og det kunne også være godt at se de gamle tegninger fra 2006. Misha har sendt et link.
  • I forhold til lammegruppen blev vi enige om at det foreløbig var lettest hvis lammegruppen stod for alt fordring af får (wrap og foder). Desuden ser det ud som om Alfa nu klarer det selv så vi skærer ned til at lamme vagterne kun er der morgen og aften og kigger efter om lammet har fået noget at spise. Lammet skal vejes i morgen (torsdag) så vi kan se om den har taget på. Vi skal have fundet gitteret som skal på foran alpakahuset så ræve ikke kan komme ind til lammet (Klaus ?)
  • Der er fællesspisning i morgen torsdag. Misha og Rie er ansvarlige og der bliver serveret pitabrød med kylling og falafler. Is til dessert.
  • Vi har i øjeblikket nogle børn der ikke trivis i dyremarken fordi de oplever at de ikke må være med i de grupperinger der er. Dette bliver vi nød til at forsøge at løse da børnenes trivsel er en af vores hovedopgaver. Vi indkalder forældrene til et møde og forklarer hvordan de øvrige børn har det og kommer med mulige løsninger der kan ændre den nuværende dynamik. Rie og Dorthe ? indkalder til møde fredag. Der skal blandt andet være fokus på aktivt at invitere andre børn med ind i fællesskabet, at man ikke må sige at nogle børn ikke må komme med på tur/ være med i Rytterstuen eller andet.
  • Vi skal have fulgt op på ting fra sidste møde a) Mathilde skal lave kontrakt til lille P b)regnskab og budget Rie og Dorthe c) overvågning Dorthe d) ændre vores konto så der er adgang for flere elektronisk, samt et dankort og mobil pay Dorthe
  • Pinse arbejdsweekend skal meldes ud – skal koordineres med vedligehold gruppen i forhold til opgaver
  • Der skal ikke stå faste spring på vindmøllefolden. De skal pilles ned ellers må vi lukke for adgang. I øvrigt er det vigtigt at spring reglerne overholdes dvs. man må kun springe på sin egen spring uge og ikke både på tur og på bane.
  • Der er mange ponyridninger i den nærmeste tid. Vi skal lige sikre det ikke bliver for voldsomt, det ser ud som om det er på forskelige dage og derfor ikke går ud over den samme. Der skal sendes regninger.
  • Ana bliver for urolig når hun står på sygefolden. Det er bedre hvis vi bruger Corrie.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *