Om foreningen og formål

Om foreningen

Børnenes Dyremark er et socialt projekt med fokus på at give børn et fristed, som er forankret i den smukke og grønne del af Sydhavnen. Det er drevet med 100% frivillige kræfter og alt arbejde man lægger i dyremarken er uden betaling. Formålet med foreningen er at give børn fra alle samfundslag, men med tilknytning til nærområdet, mulighed for at komme i et grønt miljø, hvor der er plads til at lære om dyr, natur og være sammen på en givende og omsorgsfuld måde. Børnene har mulighed for at have kaniner, høns, passe får eller have part på en hest, og de er selv med i hele processen med at passe dyrene, fodre, muge ud, vedligeholde og vise omsorg.

Foreningen Børnenes Dyremarks formål er:

  • at udvikle og udvide området som til enhver tid er tilgængeligt
  • at skabe rammer for børns dyrehold
  • at være et sted hvor børn kan udvikle sunde interesser og viden om bl.a. dyr og natur
  • at være et trygt fristed for børn og voksne, på tværs af generationsmæssige, familiemæssige, religiøse og etniske forskelle
  • at være et sted, hvor børn kan møde positive, voksne, rollemodeller
  • at være en ressource for institutioner, klubber og foreninger, der ikke er i strid med foreningens formål og vedtægter
  • at bidrage til at fremme gensidig respekt og forståelse, gennem relevante aktiviteter
  • at deltage i relevante lokale og globale fora, udviklingsprojekter og samarbejde, i forhold til at fremme foreningens formål