Får

Vi er et nyt laug som både består af erfarne folk fra Tippens fårelaug og nybegyndere. Fårelauget deltager i naturpleje på Sydhavnstippen hvor fårene blandt andet bekæmper kæmpebjørneklo. Derudover ønsker fårelauget på sigt at producere lamme- og fårekød på et miljø-og dyreetiskt forsvarligt grundlag. Vi starter dog blidt ud med voksne får, så i første omgang har vi 28 får i alt, hvoraf ca. 14 fjordlam slagtes. Fårene er en krydsning mellem Gotlænder og Texel.

10308122_10152463934629248_5367181027834101917_n

Der er to slags medlemmer:

Hyrder

Hyrderne holder øje med fårene har det godt, ved at gå ud og kigge til dem på Sydhavnstippen, og kan deltage i alle arrangementer sammen med andelshavere. En hyrdevagt går ud på at man går en tur på SYdhavnstippen for at tælle fårene og tjekke om de ser sunde og raske ud. Om vinteren kan en hyrdevagt inkludere fordring. Antallet af hyrdevagter afhænger af antallet af medlemmer i fårelauget, men lige nu vil man skulle tageg en vagt hver 14. dag. Som hyrde betaler man blot medlemskab af Børnenes Dyremark på 200 kr. om året.

10170741_10152463934799248_2206407473070470975_n

Andelshaver

Andelshaver har også hyrdevagter og betaler 400 kr om året til drift af fårelauget og medlemskab af Børnenes Dyremark. Hvis man vil være andelshaver køber man en eller flere af vores i alt 28 andele når man melser sig ind i lauget, og når det er slagtetid så fordeles kødet lige mellem alle andelshavere (selvfølelig afhængigt af hvor mange andele man har købt). En andel koster 1000 kr. Det er et engangsbeløb og andelen kan videresælges til folk på ventelisten hvis man ikke ønsker at være medlem. En andel svarer ca. til et halvt slagtefår, men hvis f.eks. mister får vil andelen være mindre.

Hvis du vil mere med får…

Hvis man har lyst så kan man involvere sig mere i lauget, ved at være med til at klippe fårene eller slagte fårene, eller påtage sig andre opgaver. Du kan også stille op til bestyrelsen ved vores årlige generalforsamling. Både andelshavere og hyrder kan påtage sig disse opgaver.

Du behøver ikke at have erfaring med får for at blive hyrde eller andelshavere, alle er velkomne og vi tilbyder oplæring i hyrdetjansen!

Hvis du vil være medlem eller vide mere så send en mail til faarisydhavnen@gmail.com

Bestyrelsen

Vi har 4 bestyrelsesmedlemmer:

Birgitte Claussen
tlf. 28187965
Registeringsmester og facebookmaster

Torben Christensen
tlf. 28977291
Udstyrsmester

Julie Skaaby

Tlf. 28820982
Vagtmester og mailmester

Vi holder bestyrelesmøde ca. hver anden måned og møderne er åbne for alle medlemmer. Der er generalforsamling 1 gang om året hvor vi blandt andet sammensætter næste års bestyrelse.

Betaling

Hyrder
Hyrder betaler 200 kr i alt om året for medlemskab af Børnenes Dyremark. Der indbetales ved indmeldelse og efterfølgende d. 1 januar hver år (hvis du allerede er medlem af Børnenes Dyremark, så betaler du allerede kontigent, og skal derfor blot sende en mail til faarisydhavnen@gmail.com om at du gerne vil være medlem af fårelauget).

OBS! Når du indbetaler, er det vigtigt at du skriver disse information på overførslen:

FÅR, hyrde, dit navn

Når du har betalt så send en mail til faarisydhavnen@gmail.com så vi ved hvem der har betalt. Husk at navne at du er hyrde og skriv dit fulde navn i mailen

10246257_10152463934899248_3263693929914293376_n

Andelshavere
Andelshavere betaler 400 kr. om året for medlemskab af Børnenes Dyremark og drift af fårelauget. Der indbetales ved indmeldelsen for 2014 og næste betaling er 1. januar 2015. Derudover betales der 1000 kr. per andel som engangsbeløb. Man kan godt købe flere andele. (Hvis du allerede er medlem af Børnenes Dyremark, så betaler du allerede kontigentet på 200 kr til Børnenes Dyremark, og derfor skal du betale 200 kr mindre når du melder dig ind).

OBS! Når du indbetaler er det vigtigt at du skriver disse information på overførslen:

FÅR, antallet af andele, dit navn

Når du har indbetalt så send en mail til faarisydhavnen@gmail.com så vi ved hvem der har betalt. Husk at nævne at du er andelshavere, hvor mange andele du har købt og det beløb du har indbetalt. Skriv dit fulde navn i mailen.

Årets gang:

 Indkøb af får

Hvert forår købes et nyt hold fjorlam, som får lov at nyde hele sommeren på Sydhavnstippen. Det vil typisk være disse nyindkøbte lam der slagtes i efteråret. Vi håber på en dag at kunne avle egne lam, således at dette indkøb af nye får minimeres.

 Klipning

Hvert år klippes fårene. Dette gøres typisk i foråret når vejret bliver mildere. Ulden kan man på eget initiativ samle og anvende, hvis det har interesse.

 

Klov-beskæring

Fårenes klove skal plejes flere gange om året ellers risikere man at de bliver halte. Dette gøres ofte når man alligevel har fanget fåret, fx ved klipning.

 Høstfest

Sydhavnstippen holder hvert år høstfest i september. Dette hyggelige arrangement byder på mange naturoplevelser og samvær med borgerne i lokalområdet.

Sensommermiddag

Vi samler hyrder og andelshavere og nyder noget lækkert lammekød og et godt glas vin.

 Slagtning

Vi står selv for slagtning, hvilket er et stort stykke arbejde, men en lærerig proces for børn og voksne.

 Vinterfodring

De får som overvintre på Sydhavnstippen skal fodres hen over vinteren, hvilket er en opgave som bringer os ud i kulden hele året – det er en stor glæde at besøge Tippen i frostvejr.

Bjørneklo bekæmpelse

De få Bjørnekløer som fårene ikke kan nå, er vi forpligtet til at fjerne. Dette sker løbende når planterne opdages.

Kontakt

Mail: faaisydhavnen@gmail.com

Læse mere her

Facebook: Fårene på SYdhavnstippen

Web: www.sydhavnstippen.dk/farelaug