Alle indlæg af admin

Betaling

Man skal betale hestepart og kaninburleje via foreningens konto i Nordea: reg.nr. 0136, kontonr: 6883 956 921. Husk at oplysenavn og hvad du betaler for.

Aktiviteterne i Børnenes Dyremark er et tilbud til børn og unge i Københavns Kommune. Foreningen er drevet udelukkende af frivillige kræfter.

Har du lyst til at blive medlem eller høre mere om foreningen,er du velkommen til at kontakte et medlem afbestyrelsen .

Generalforsamling 29. oktober 2011

Referat af generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde lørdag d. 29. oktober 2011

Generalforsamling

Deltagere

Voksne: Dorthe, Rie, Anne, Misha, Anja P., Erik, Signe, Cilla, Simonette, Rie og Anja O.(ref)

Børn: Michala, Laura, Emma, Carina, navne på de sidste?

 

 1. Orientering om Børnenes Dyremark

Rie orienterede generelt om Børnenes Dyremark og at det overordnet går rigtig godt og der er en god tone. Men der er for nylig været hærværk og en af muligheder for at undgå hærværk fremover kan være at flytte nøglerne jævnligt, så det bliver sværere at komme udefra og kende til nøglernes placering. Alle var enige om, at det var en god ide, og at der skal sættes en seddel op i stalden om, at man kan kontakte Rie eller Cilla, hvis nøglerne er flyttet og man som part eller kaninejer ikke har fået besked.

 

 1. Valg af ny bestyrelse

Den nuværende bestyrelse med undtagelse af formanden, Marianne Kjær ønskede at genopstille. Derudover ville Anne, Simonette og Misha også gerne stille op. Alle blev valgt ind i bestyrelsen og Rie blev valgt som ny formand. De to eksterne revisorer; Marianne Melby og Harry Ottosen blev genvalgt. Af børnerepræsentanter stillede Emma, Carina og Michala op og blev valgt ind.

 

Konstituerende bestyrelsesmøde

 1. Drøftelse af nødvendige ansvarsområder og valg af personer til disse. For alle ansvarsposter gælder, at andre meget gerne må hjælpe eller afløse, men at det er den ansvarlige, der skal sikre sig, at opgaven bliver løst.

Gedeansvarlig: Anne/ Cilla back-up? (opgaver: fodring og tilsyn med gederne)

Kaninansvarlig: Signe/back-up? (opgaver: koordinering af kaninbure og tilsyn med kaniner)

Hesteansvarlige

 • Partslister: Rie (opgaver: opdatere partslister)
 • Smed: Anne/back-up? (Opgaver: have styr på hvornår smeden kommer, hvilke heste der skal ordnes, hænge sedler op om at smeden kommer)
 • Dyrlæge: Simonette/Cilla Back-up (opgaver: have styr på vaccinationer, overblik over/indblik i, hvornår der skal indkaldes dyrlæge)

Foderansvarlig: Anja O./Rie og Dorthe back-up (indkøb og afhentning af foder)

Containeransvarlig: Erik/Anja O. back-up

 • konomiansvarlig: Dorthe (Opgaver: tjek på regnskab, udbetaling af penge)

Rytterstueansvarlig: Simonette og Anja P. (opgaver: arbejde med god skik og brug af rytterstue og medansvarliggørelse af de forskellige brugere)

Aktivitetsansvarlige: Anja P. og Simonette (planlægning og koordinering af årlige arrangementer samt ponyridninger)

Kontaktperson til CAB: Cilla

Fundraising: Signe, Sarah, Anne og Julie (gruppen ville sætte sig sammen snart og brainstorme på, hvad der mangler i BD og hvordan der kan findes penge hertil)

Handyman: Erik (Erik kan ind i mellem være behjælpelig med udbedring af mindre praktiske opgaver)

Undervisning: Mathilde?

Kommunikationsansvarlig?: Signe

 1. Drøftelse af sager, som bestyrelsen kan tage op på førstkommende møde
  1. Drøftelse/opfriskning af regler for brug af heste af andre end parterne, når parter er fraværende eller regler for de dage/heste der ikke er parter på.
  2. Måder at tilgodese parter der ofte berøres af ponyridning
  3. Sadler til heste
  4. Førstehjælps minikursus til børn + info-seddel om praktiske oplysninger i tilfælde af uheld på BD
  5. Nye kaninburer – bestilling og finansiering
  6. Dræning af ridebane (og lys) – muligheder og hvor langt er Kulturhuset
  7. Turregler for børn med og uden følgeskab af andet barn/voksen
  8. PR v. Signe?
  9. Indhentning af børneattester

 

  1. Anne orienterede om, at hun har kontakt til en teknisk skole, der muligvis vil renovere ridebanen som et projekt. Anne holder kontakten og vender tilbage med nærmere info efter nytår.
  2. Erik fortalte, at Kulturhuset har sagt, at de ikke længere vil lade BD tømme skraldespande i deres containere, fordi skraldet lugter af mødding. Alle var enige om at bevare den gode kontakt til kulturhuset og være med til at sikre, at der ikke smides dyremøg i skraldespandene. Cilla laver opslag med påbud til skraldespandene.

Referat af møde den 08/01 – 2015

Tilstede: Mathilde, Misha, Carina, Lotte og Rie

Afbud Dorthe, Anja

1) Økonomi

2) arrangementer

3) CAB

4) Heste

5) Rytterstue

 

1) Økonomien er ikke helt lige så god som i decembermen det skyldes at vi har betalt 15 000 kr for ridebanen som vi får af lokaludvalget og at der er blevet betalt husleje mm. Sidste år var vi længere nede i januar måned end vi er nu.

2) 8 feb. horsemann ship og børne general forsamling (Misha og Rie)

Får

Søndag den 30/3 kl. 19-21 holder Dyremarken informations møde i den nye rytterstue til dem der gerne vil være med i at holde og slagte får her i Sydhavnen. Vi skal tale om hvordan det skal forløbe – hvilken arbejdsindsats skal man lægge i at passe får og hvad skal det koste.

faar

Nytårskur

Dyremarkens nye og gamle venner inviteres hermed til Nytårskur på Børnenes Dyremark søndag d. 12. januar kl 12.

Aktiviteter:

 • Velkomst og præsentation af nye og gamle medlemmer, samt Bestyrelsens projekter
 • Introduktion til Dyremarken for nye medlemmer
 • Quizz…
 • Introduktion til Horsemanship
 • Pudse seletøj
 • Ordne udstyrsrummet og male nye navneskilte
 • Udmugningskursus
 • Salg af brugt udstyr

Hvis du har lyst til at arrangere noget eller har en god idé, så kontakt Anja eller Misha. Vi vil se den nye rytterstue, og der vil være både mad og drikke (vi mangler en masse frivillige til at bage boller og kage og hjælpe til på selve dagen)
Vi glæder os til at se Jer!