Formål

Foreningen Børnenes Dyremark’s formål er:

  • at udvikle og udvide det til enhver tid til rådighed værende område
  • at skabe rammer for børns dyrehold
  • at være et dannelses rum, hvor børn kan udvikle sunde interesser og viden om bl.a. dyr og natur
  • at søge at være et trygt fristed for børn og voksne, på tværs af forskelle, f.eks. generationsmæssige, familiemæssige, religiøse og etniske forskelle
  • at være et sted, hvor børn kan møde positive voksne rollemodeller
  • at være en ressource for institutioner, klubber og foreninger, der ikke er i strid med foreningens formål og vedtægter
  • at bidrage til at fremme gensidig respekt og forståelse, gennem relevante aktiviteter
  • at fremme viden om økologi, natur og dyr
  • at deltage i relevante lokale og globale fora, udviklingsprojekter og samarbejde, i forhold til at fremme foreningens formål

Indmeldelse i børnenes dyremark kan ske ved at møde op personligt på en arbejdsweekend eller ved at sende en mail til foreningens kasser:

Dorthe Eren, 40195445, mail: boernenesdyremark   @   gmail.com