Bestyrelsesmøde den 22/2 2017

Tilstede: Misha, Carina, Klaus, Anja, Mathilde, Rie og Dorthe

1. Corries ejer har bedt om at få hende tilbage fordi hun skal sælges. Skal vi købe hende eller aflevere hende tilbage. Klaus, Anja, Carina, Misha, Mathilde og Rie syntes vi skal beholde hende. Misha undersøger hvad hun skal have for hende. Vi er blevet enige om at børnene når vi kommer dertil skal være med til at indsamle pengene.

2. Beboer bladet – vi har et helt nummer. Kommunikationsudvalget sørger for at der kommer en fordeling af hvad der skal i af forskelige numre. Der er 23 sider.

3. Projekter; Højbede – i samarbejde med fødevarefællesskabet – vi kunne lave et åbent hus arrangement. For at være med skal man være medlem af dyremarken. Den 15 marts har vi frø dag. Så hver onsdag kommer man og tjekker og luger i 10 min.

Verdis Have: hegnet kommer til at stå oppe på volden og gå hele vejen hen til deres hegn. Vi mangler en mand til at lave fundamentet til terrassen ved Verdis Have.

CAB: I forhold til 1) vand over i slagterhuset, 3) el ud til lys kablet, 2)round pen, 4)hegn på verdis have 5) kontrol hus 6) Sandsækkene skal op til Verdis Have. Klaus tager kontakt til Vagn og hører om han godt må sætte CAB lidt i gang.

Ridehallen … skal måske udsættes

Stalden skal udvides senest 2020. Vi skal have fået fat i tegningerne. Njaldsgade 13. Dorthe skriver til Ole Boesen omkring tegningerne. Henrik (smed), Pia og Anders (murer) , Jakob (beton), Ahmed (smed), Brian (mure – gulv), Klaus. Ole bliver indkaldt senere. Søndag den 12/3 kl. 12.00. Rie laver en begivenhed.

  1. Fastelavn. Der mangler kager og nogle der står i baren.  Stævne: Mathilde skriver til Gry om dato. Carina – står sammen med børnene fra børnebestyrelsen for pony games der kunne være terran bane.  Ferie CAMP i påsken – lang fredag 13-15. Misha skriver til Pia omkring ponyridning Oteliavej. Loppemarked den 8-9 april ponyridning 13-15.00. Anja spørger Morten Madøre om han vil være med til loppemarked og grille pølser og falafel. Det sjove halhus må vi gerne bruge – Dorthe har nøglen.
  2. Den 29-30 april. Arbejdes weekend. Klaus er tovholder.
  3. Klaus, Matilde og Rie holder møde omkring hvordan arbejdet fremover kan koordineres – komme tilbage til arbejdsweekend. Der tager vi den op igen med en konstruktiv snak om samarbejde.
  4. Klaus laver flere holdere til sadler, laver dobbelt holdere til vagt – grimeskabet, vi siger ok til tag over høns, Mads har fortalt at vi kan få flis maskinen.
  5. Skybrudsindsatsen holdt møde i sidste uge med naboerne i området. Misha indkalder gruppen. Gennem lokaludvalget. Rie taler med Alvadore omkring at være med.
  6. Mathilde laver MGP studie med børn
  7. Der kommer lam til april. Vi skal lave en event (Rie)
  8. Husk at dele facebooksiden. Rie laver flere til medadministrator.

referat af bestyrelsesmøde den 31/1 – 2017

Referat – jeg har ikke alle børnene med hvem var mere til stede ? Og så er jeg heller ikke sikker på at jeg fik alle punkterne med

Referat 31/1 – 2017
Tilstede: Børn : Mira, Elvira, Caroline, Josse og Karla
Voksne; Misha, Mathilde, Carina, Anja, Kalus og Rie
Afbud; Dorthe
Der har været en episode på ridebanen i weekenden mellem en forældre og flere børn. Vi talte på mødet om hvorvidt der blev brug for regler omkring brug af ridebanen, alle var enige om at normalt er det ikke er problem med flere heste på banen og som regel er alle gode til at tage hensyn. Derfor blev vi enige om at vi ikke ville have faste regler MEN at hvis man er på vej ud på ridebanen og der er nogen derude i forvejen, som man syntes rider hurtigt (springe, bidløst mm), så kan man spørge om de snart er færdige (10-15 min) så at der er flere der kan komme ud på banen. Hvis det er nogen mindre børn der er på vej ud på banen og dem der rider er større, så vil det være rigtig fint hvis de større børn/ voksne lige fortæller de mindre, at de lige vil ride færdigt 10 – 15 min mere (spring/ cordeo mm) og så kan de små komme med ud på banen uden at blive bange. Dette er som sagt en lidt løs “regel” der egentlig bare går ud på lige at spørge hvornår andre er færdige og gøre plads til nye på banen.
Fly – er blevet meget sødere, pigerne kan ride hende i grime og hun er sød på banen. De vil meget gerne beholde hende.
Kanin – betaling 400 kr om året man betaler i januar. (Rie)
Kontingent – 1 marts 200 kr for voksne og 100 kr for børn (Rie)
Arrangementer – Verdis Have mandag i vinterferien. – vi skal sikre der kommer børn
Rengøring i rytterstuen lørdag i vinterferien. Der kan bådes rydes op og hygges
Fastelavn – 25/2 – begivenhed, samt en side der kan deles
CAB – Mathilde var ude med Vagn i Verdis Have omkring hvor hegnet skal gå. Mathilde taler med Iben på mandag. Der laves et langt hegn – 70 meter med 2 meter mellem hver stolpe. Der laves ikke et mellem hegn.
Skybrudsprojekt – der skal fjernes 15 000 m3 jord – det er et meget stort område og det er både skovbrynsfolden, søen og sletten. Vi bliver nød til at være flere med til skybrudsmøderne. Næste workshops møde er Karin Dam – landskabs arkitekt. Mathilde skriver ud
Lokaludvalget: Mathilde sidder kun 1 år mere, by og miljø er stadig ledig. Mathilde sidder (på en eller anden måde – den kvinde har uanede mængder af energi) i udvalget for Valbyparken
Kirkegården – Rie ringer og høre med flis
Ridehus Mathilde har været i kontakt med Lars og Toke omkring buer – vi skal have 5-6 buer.

Klaus, har været i kontakt med Rubinen omkring drengene. De har lovet at vende tilbage til Klaus.
Vi kan forsøge at lægge billet ind på en fårekølle til ridelejeren.
Elvira er med som børnepart på Zafiro, hun stopper på Lucy (Rie melder det ud). Mira og Emilie børneansvarlig på Lucy,  (Misha taler med dem), Misha taler med Jule om prøvetime på Lucy, Rie ringer til faren omkring Ana og muligvis Cilje til børnene, Rie skriver til Wilma omkring Dinjo, Misha taler med Nana om Bellis. Rie har spurgt Julie om Nattie.