Generalforsamling 28/10 2012

Diregent Rie

Stemmeoptællet; Dorthe, Weronica, Sonja.

Valg i børnebestyrelsen.

Der var rigtig mange børn der stillede op (dejligt) og ved hemmelig afstemning blev 3 børn valgt; Dinah, Carina og Emma.

I voksenbestyrelsen blev formand valgt ved direkte valg Rie, og kasser Dorthe samt 3 ordinære bestyrelsesmedlemer; Anja, Misha, Cilla og 2 supplianter Michala og Mathilde.

Anne er fortsat gedeansvarlig.

2 forslag var kommet til bestyrelsen.

1) Der skal laves Børnenes Dyremark aktier – Pia ansvalig

2) Der skal være børne ambasadører – børn der hr ansvar for og er forpligtiget til at blande sig hvis der er skænderier eller konflikter. Børnene har mere ansvar end andre børn og dette skal respekteres. Michala, Carina og Emma er valgt.

Bestyrelsens beretning ;

Året 2011-2012 har været et år hvor vi har fået flere nye tiltag.

Vi har fået 2 nye heste; Viggo og Falki som begge er vallakker som er udlånt at nogle meget søde ejere som vi har et godt forhold til.

Så har vi fået et hønse lav – som er gået i fuld gang med at bygge og som til foråret vil åbne op for flere deltager.

I foråret fik vi kontakt til Københavns Energi som har været meget behjælpelige med at låne os fold arealer hvilket nu har medført at vi har adgang til 3 folde mere hvor de 2 er her i nærheden som vi kan have glæde af en stor del af året.

Mange fra bestyrelsen har lagt et stort arbejde i geder, hø, arrangementer, dyrlæge mm. Men der er også nogle uden for bestyrelsen der lægger et meget stort arbejde i dyremarken og vi vil gerne sige et specielt tak til Signe og Patricia for deres arbejde med kaninerne samt Erik for hans arbejde med container, folde sommergræs mm.

Der har igen i år været ponyridninger som alle børnene har deltaget i og vi har afholdt loppemarket og fastelavn. Der kommer loppemarket igen her næste weekend.

Vi har haft held med en ansøgning til cheferne inden for CAP omkring at lave vores ridebane hvilket de er kommet rigtig langt med. Det er dejligt.

Så har vi en ansøgning inde hos Kongens Enghave lokal udvalg til at forbedre området omkring kaninburene samt belysning.

Sidst men ikke mindst har vi fået en donation på 10 000 kr af Rasmus som bliver overrakt senere.

Af udfordringer har vi haft en del pludselig sygdom blandt hestene. Lucy har brugt sin del af dyrlæge budgettet for de næste par år og de andre har også hjulpet til. Vi har fået alle hestene chippet og fået hestepas, det er lovpligtigt men koster. Tøsen har tidligere haft meget med benene men siden hun har fået 4 sko på har hun været super- så det har betalt sig.

Vi har haft besøg af nogle lidt ubehagelige mænd.. der stjæler cykler og er fuld mm. Men det må vi takle som problemerne opstår

Fokus område for bestyrelsen er fortsat vores omgangstone og noget vi går meget op i.

Vi syntes at det går stadig fremad med de børn og voksne der kommer i dyremarken, vi får flere og flere hvor også de voksne bidrager hernede og vi har mange der lægger en stor del af deres fritid her. Tak for det.

Rasmus kom og overrakte Børnenes Dyremark en chek på 10 000 kr. Tak for det.

4/10 2012

Deltager; Anja, Signe, Cilla, Mathilde, Erik, Anne og Dorthe

1) Økonomi

2) Høns

3) Opførsel

4) kaniner

5) fremmede mennesker i dyremarken

6) generalforsamling

7)loppemarket

8) Hø og foder

9) hjemmeside

10)ny hest

1) Økonomien er at vi når der er betalt dyrlægeregninger står 15000 kr. af dem skal der betales 5000 kr til kaninbure og 10000 til ridebanen. men alt i alt er vi fortrøsningsfulde. og der er ikke underskud. Der er kommet en positiv klage over vores kaniner til Sydhavnskompaniet hvilket kan medfører at vi kan søge nogle midler til lys og kaniner. Rie søger penge.

2)Hønse huset er ved at blive bygget. De er 4 familier og det er fint til at starte med, til foråret (omkring marts) skal vi have en opdatering på hvordan det går og så skal listen åbnes overfor flere familier.

3) Der har været nogle episoder på dyremarken med nogle af vores egne børn der har slået et andet barn samt råbt grimme ting efter voksne. Dette vil der blive taget hånd om og de pågældende børn og deres forældre bliver indkaldt til samtale i weekeden

4)Kaninerne. der er enighed om at kaniner ikke skal stå indenfor uden lys. Der skal søges penge om at bygge burene færdige og at der kommer et fornuftigt underlag at gå på rundt om kaninburene samt lys. Dvs. lys ned til ridebanen og ved stalden.

5)Der har været “inder” nede på dyremarken og fået børn til at tale i mobil ? Politiet har ringet til Dorthe – men mere var der ikke i det. “Den fulde mand” har lavet et voldsomt telefon opring til Rie med trusler.

6) der skal indkaldes til generalforsamling i denne måned. Indkaldelsen bliver på mail og med opslag.

7) Anja vil holde loppemarked – man må meget erne hjælpe med opslag og kager. Det bliver 1. weekend i november.

8) lang samtale om hø og hø og hø og hø…….jeg tror vi bliver ved som nu men med meget hø ;-)

9) Carina og Mikala må gerne hjælpe med hjemmesiden

10) Vi har fået tilbudt en 19 år gamel islænder. Han er sød og kan lide at blive brugt men har problemer med at være fastspændt. Vi vil gerne kigge på ham i weekenden.

2/8 2012

 Deltager: Anja, Anja, Signe, Cilla, Simo, Mathilde og Rie – afbud Mathilde og Dorthe

Dagsorden;

1) Lucy – plan

2) sommergræs – evaluering

3) ponygames / ridelærer

4) Nøgler til rytterstue

5) skabe

6) Karens dag

7) Kaninbure

1) Lucy og Viggo skal gå på vores græsfold om dagen og være i stald om natten. De andre heste skal på pumpehus folden om natten og stå på jord fold om dagen. Lucy skal have skyllet og spayet bennet en uge mere.

2) Alle syntes sommergræs har været fint. Vi gentaget til næste år. Erik har været fantastisk og taget et kæmpe læs ude på folden.

3) Vi laver selv pony games men vil gerne bruge Anjas ridelærer (Nana ?) til at lave en dag med horseman ship. Vi venter med at øre mere til hun selv vender tilbage.

4) Ny ridebane.Vi er gladefor at den bliver lavet og vil ikke stille for mange krav. Vi vil gerne have et målene holder 20*40 m og at ende (mod nyttehaven) går hele vejen fra Standparkskolen til grus vejen. Så vil vi gerne have tribune på den side hvor vi idag har kiosk.

5) Michala får nøgle til rytterstue.

6) Alle skabe uden navn bliver brudt op og tingene stilles i bestrelsens rum.

7) Lørdag den 25/8 er der Karens dag. Vi laver loppemarket, kage bod og ponyridning med 20 kr. per tur. Cilla laver skilte med Børnenes dyremark og pony ridning. Rie står for pony ridning, Simo står for kage bod. Vi samler ind il vores nye ridebane.

8) Kaninbure. De bliver malet i en ens farve alle bure (Cilla forhører om maling) Desuden bliver der lavet en lille plade som alle børn må sætte på deres bure hvor de selv må tegne/ male / skrive på. Vi vil også godt male stolperne sorte ved kanin burene så de holder lidt længere.

4/7 2012

Deltager: Anja, Cilla, Emma, Misha, Anne, Dorthe – afbud Mathilde og Anja

Dagsorden;

1) Børneattest

2) Sommergræs

3) geder

4) ponyridning og arrangementer

5) Økonomi

6) skabe

7) Evt.

1)Alle voksne i bestyrelsen skal have en børneattest

2) Sommergræs folden er blevet ændret til en mindre fold ved dueforeningen og vandtårnet. De kommer på græs mandag den. 16 juli. i 2 uger. Derer vand på folden. Hestene skal mere ned i foder – Viggo og Tøsen er ved at få mave.

3) Vi har fået tilbudt en ung ged – hvis det er en kasreret han vil vi gerne have den. Anne vil forsøge at gå tur med gederne – Anja har lånt Dyremarken 2 følgrimmer.

4) Vi siger nej tak til ponyridning uden at få betaling. Vi har fået 500 kr fra en pony ridning i sidste weekend. Der kommer kultur for en tudse i slutningen af august. Hestene og gederne skal på fold i de dage. Vi kommer på forsiden af friviligebladet i deres næste nr.

5) Økonomien er fin, vi skylder stadig penge til Karens Minde

6) Skabe. Vi har gennemgået alle skabe og loftrum og der er kommet en liste her på hjemmesiden – der skal være navn på alle skabe og loftrum.

7) Der blev talt om Viktors ben, men vi har besluttet at vi foreløbig beholder ham. Mahilde forslår overvågning men det er ikke lovligt (Dorthe) udenfor.

27/5- 2012

Deltagere: Anja, Anja, Anne, Cilla, Mathilde, Cilla, Emma, Carina, Misha, Leise (høns), Rie

Dagsorden:

1. Dyr

2. Ponyridning/arrangementer

3. Sommerferieplan

4. Økonomi (udskudt)

1.

a) Høns: Leise fortalte om hønseprojekt. Som udgangspunkt er Dyremarken ok med projektet (4-6 høns) så længe hønsene har det godt. En aftale/hønsekontrakt blev foreslået, Leise sender forslag). Usikkerhed ifht ejerforhold, og hvem der skal give grønt lys for projekt+byggeri. Leise kontakter CAB+Karens Minde (Dorthe E)

b) Geder: Mor Ged er dårligt gående, det blev aftalt dyrlægen tjekker geder ved næste besøg (efter sommerferien). Det blev aftalt gederne ikke skal med til arrangementet 17. juni.

c) Kaniner udskudt, Signe var ikke med, dog noteret hvor flot pigerne samarbejdede omkring kaninungerne.

d) Heste: Kort gennemgang af alle heste, velfærd etc.

Der er partsmøde 10. juni, Rie arrangerer. Punkter til dagsorden:

1) Partsansvarlige + roller/ansvar for disse

2) Sommerplan

3) Generel græsning/brug af folde + sommerferiegræsning (uge 29-30?)

Ventelister: De forskellige prioriteringsmuligheder blev diskuteret og der blev opnået enighed om følgende prioritering:

a) Fortrinsret for hestens egne parter

b) andre parter

c) ekstern venteliste

Indkøb: Krybber til resterende bokse (Cilla?); 2 grebe som den lila (Anja); hestemålebånd (Mathilde?); ny sadel til Cilje (Misha/Mathilde); evt bidløs hovedtøj/trense hvis der er råd (Misha/Mathilde kommer med forslag). Rie får først overblik over økonomi og melder tilbage.

2.

a) Tingstedet: Der blev fundet afløsere så arrangement kunne realiseres. Der skal betales 500 kr per hest/time, dvs 2000 for arrangementet. Det blev aftalt vi skal være forsigtige med at sige ja til arrangementer som betyder lang transport.

b) Arrangement 17. juni: Rie ansvarlig, Anne og Mathilde hjælper til. 5 heste + kaniner (Rie snakker med Signe), 2500 kr, ingen bod, evt Cilje for vogn.

c) Forslag om en hestelegedag/stævne (Carina kaldte det noget andet) efter sommerfereien (Misha, Anja, Carina)

 

3/5 -2012

Bestyrelsesmøde

tilstede; Cilla, Anne, Anja, Dorthe, Mathilde, Mikala, Signe, Rie og Carina

Agenda;

 

 1. Kaniner
 2. Heste (viktors ben, Viggo)
 3. Fold
 4. Kiosk
 5. Spring
 6. Høns
 7. Ponyridning
 8. Skabe

 

Signe skal ud og se det første kaninbur i næsteuge, der er kommet nye kanin kontrakter på alle pånær 2 kaniner. Vi rykker de sidste.

Viktors ben er bedre han må gerne riddes forsigtigt. Det er ikke meningen at voksne ridder på ham, kun børn

Viggo er blevet sødere men der er stadig parter der kæmper med ham

Hestepas skal underskrives og sendes til parter (Rie)

Vi har fået en ny fold bagved auto-manden på Thomas Koppels alle. Vi får nøgler på fredag.

CAP vil rive vores kiosk ned, men vil tilgengæld bygge noget nyt (ridebane) . Vi skal have afklaret hvad de vil bygge.

Vi syntes det er OK med høns – men det må være dyremarkens høns og de ansvarlige skal meldes ind i dyremarken. De skal finde ud af om det er lovligt.

Der skal laves spring – kort af Mathilde, ligesom vi har lavet et Køre – kort til vognen. Det er først tilladt at springe når man har vist at man kan styre hesten.

Vi strammer op om rideregler. Det er kun parter der ridder, hvis andre rider (også en træk tur) skal det cleares med heste ansvarlig eller Rie.

Der er for få skabe og derfor må hvert barn / voksen kun have 1 skab. De store skabe på loftet er dele skabe 2-3 personer. Der skal navn på alle skabene inden slutningen af måneden eller bliver de brudt op og tingene bliver flyttet op på loftet.

Der er 2 pony ridninger. Den 1 juni i Valby (Dorthe kontakter Anja) og den 17 juni i Valby parken (Rie er ansvarlig). Vi tager 500 kr per hest per time.

Hestene har fået orm igen. Vi kan gøre mere blandt andet have en trillebør der KUN bruges til hø og halm, Rense vandkop og krybbe. Hænge krybber op (Emma) til dem der ikke har. Fodder spande skal vaskes.

Alle hestene (-Alanis) skal have 100% indtil det er spist op. Det rådner for hurtigt.

Mødedato den sidste torsdag i måneden, istedet for den 1 torsdag.

Medlemsliste (Dorthe)

28/3 – 2012

Bestyrelsesmøde

tilstede; Cilla, Anne, Anja, Anja, Dorthe, Misha, Mathilde, Mikala, Rie og Carina

Agenda;

 1. Heste, Nye Viggo, Viktor,
 2. Kaniner
 3. Weekenden , loppemarket
 4. Hunde
 5. Varanda

1) Nye Viggo er faldet godt til men skal foreløbig gå med Cilje og Lucy på fold. Han skal foreløbig kun have Emma og Laura til den 15/4 såkommer Isa og Venessa på.Fra 1 maj starter Sonja.

Viktors ejer var udeog tage billeder sidste uge, men det var en misforståelse at det var fordi han skulle sælges.

Lucy skal have en ny brugt saddel som børnene selv kan lægge på. Misha taler med Signe omkring hendes veninde der kan noget med sadler.

Cilla og Anne vil forhører sig om en ny smed

Misha overtager hø og halm tjansen.

Erik mener han godt kan få mere ned i containernen – det styrer han. Rie tager kontakt og hører om det er ok.

Hvis der er nogle der vil af med en morgen / aften vagt er der efterhånden mange voksne i Dyremarken der kan hjælpe. I første omgang er det Mishas lørdag lukke ind vagt, men også Eriks tirsdag (?) eller Mishas onsdag lukke ind.

Alle skal lige huske at børste man og hale forsigtigt og sige det til pigerne.

Tøsen, Cilje og Viktor må godt få mere wrap – vi bruger noget mindre end vi havde forventet. Misha laver ny seddel til wrap

Mathilde tager kontakt tildyrlæge ; raspes tænder, vaccination og tjip (lorte prøver til ormekur).

Rie tager initativ omkring folde når vi kommer dertil, med arbejdsdag.

Mathilde laver kontrakt til Viktor og ejer kontrakt til Lucy og CIlje.

2) Kaniner. Signe er tilbage. Vi køber 10 nye bure af Vestre fængsel. Der er samlet ca. 1000 kr sammen i flasker. Dorthe hører med Sydhavns kompaniet om de stadig vil donere 1500 kr til vores kaninbure.

3) Loppemarket. Alle der har overskud bager en kage og giver besked til Anja P. Der kan doneres ting til loppemarket hos Simo og Anja. Der er pony ridning Anne og Anja styrer det.

4) Pigerne havde en ubehalig oplevelse med 2 muskelhunde der løb rundt på folden og med ejere der var ligeglade. Vi skalselv være gode til ikke at lade hestene løbe frit rundt.

5) CAP har revet vores varanda ned uden at give besked. Lidt dårlig stil men vi kan måske bede dem om en tjeneste ved at hjælpe med sand / grus på ride banen eller med at lave lidt hegn for os.

Overblik over medlemsliste – Rie og Dorthe

 

1/3 -2012

Bestyrelsesmøde

tilstede; Cilla, Anne, Simonette, Anja, Anja, Dorthe, Emma, Rie og Carina

Afbud Misha

Vi vedtog at få en ny pony Viktor på 8 år og 115 cm. Han kommer i midten af marts. Der er allerede en del børn der gerne vil have part på ham. Ejeren kommer selv ind med ham i trailer. De har bedt om at låne ham tilbae den 29 maj til et stævne. Emma bliver heste ansvarlig.

Vi har ikke helt græs nok. Dorthe hører med lauget om det vil være i orden at vi har flytbare folde med strøm i sommerperioden rundt omkring i området. På søndag går vi rundt og ser hvad vi kan finde af vores gamle flytbare hegnspæle. Anja undersøger hvad det vil koste at få hestene på sommergræs.

Der bliver holdt loppemarket den 31/3 og 1/4 fra kl. 11. Ponyridning begge dage fra 13-15.

Vi laver kaninbureindsamling med børnene søndag den 18/3. Alle kanin ejerne skal være med og pengene går til 10 nye kaninbure. Vi vil førsøge at gå rundt og spørge om vi må få folks tomme flasker eller en donation. Rie laver seddler.

Dorthe forhører sig hos politiet hvad reglerne er for at ride på offentligvej og om der er en aldersgrænse. Vi har 3 forskellige aldersgrænser i Dyremarken og vi skal nok forsøge at ensrette det.

Næste møde er den 29/3 kl. 19.00 i rytterstuen