Arbejdsopgaver

Vagtmester :

Fordeling af hyrdevagter

Hyrdeinformation:

Sørge for at opdatere hyrdeplaner, foderanvisninger, stambog er tilgængelige, hyrderne har den fornødne information

Fodermester:

Indkøb, transport af wrapballer og kraftfoder samt saltsten / mineraler

Nummermester:

Øremærkning, erstatning af tabte mærker, regisrering

Klovmester

Overordnet ansvar for klipning af klove samt ansvar for redskaber (Erik)

Transportmester

Transport af fårene (anhænger med grinder)

Dyrlægekontakt:

Modtager sygdomsspørgsmål fra hyrder. Tsger beslutning om dyret skal i stald / have dyrlæge (Mathilde?)

Tovholder for slagtedagen

Planlægger og fordeler arbejdet, samt er ansvarlig for fordeling af kødet efter den fastlagte nøgle

Papir nusser

opdatering af database omkring avl, nummre, hvilke dyr skal der avles på inkøb af vædderlam mm

Hjemmeside / fotograf

Opdatering af hjemmeside med billeder mm (Rie ?)

Andet ?

Tovholder for klipning, høst picnic, hyrdehundelaug mm