Referat af møder

Bestyrelsesmøde den 4/5 2016

tilstede: Dorthe, Lotte, Mathilde, Misha, Anja og Rie

Børn: Filippa, Sonja, Elvira, Kaja, Jose

Dagsorden:

 • Brug af overskuddet fra ponyridning (børnebestyrelsesmedlemmer)
 • Økonomi
 • Introdag
 • Stævne
 • Feriecamp
 • Andre arrangementer
 • Får, lam, alpakaer
 • Folde & græs
 • Parter (inkl Anastasia)
 • Andet: Samarbejde
Forslag til brug af overskud fra ponyridning (børnebestyrelsesmedlemmer)
Forslag:
– Bordtennisbord
– Megalækker kanin/hest/alpaka fatboy
– Hesteting (puder, tæpper, udsmykning)
– Rammer til billeder af BDs heste og kaniner (Carina er igang)
– Lys til loftet (hyggeligere, lyskæder?)
– Knager med hestehoveder
– Gyngehest
– Førstehjælpskasse
Andre børneønsker:
 • Bedre adgang til rytterstuen
 • Springsadler (Lucy, Bellis)
 • Køresele til Bellis’ størrelse
 • Kaninløbegård(e) (Klaus laver sammen med børn, vi finder en weekend, jorden skal flyttes først). Børnene maler skilte
 • Roundpen: CAB vil gerne gå videre (Mathilde)
Økonomi
– Ser godt og stabilt ud, 70.000 på kontoen
– overskud ponyridning: 1.800; loppemarked: 10.000
Introdag 29. maj
– Oplæg fra Kommunikationsudvalget til gennemgang på Introdagen.
– Obligatorisk at deltage i den første del af arrangementet for nye medlemmer
– Intro til Dyremarken lægges på hjemmesiden
– Diskussion af opgaver i BD – hvordan løses de bedst?
– Vi prøver om vi kan lave kaninløbegård i den weekend
Stævne
– Vi går for alvor igang med forberedelserne nu: Rosetter, dommere, springbane (Mathilde, Gry, Claire, Misha)
– Antal tilmeldte: 8, vi forsøger at få flere med
Feriecamp
– ponyridning i 2 timer i 2 dage ponyridning 14-16 (28/6: Lotte, måske Lubrina kan den anden dag)
Andre arrangementer
– Musikfestival 21-22. juli, koncert (Søren inviteres til at fremlægge projektet på næste møde)
Får, lam, alpakaer
– Vi lader fårene gå ude på fårefolden nu
– Klaus har indhegnet et lille område ved ridebanen (de skal være under opsyn)
– Vi sætter dem på Pumpen efter weekenden, hvis Niels og Chrisser kan sætte hegn op hurtigt
– Wrappen fra Tippen kommer over på pumpen
Heste
– Venteliste: Vi lukker midlertidigt for ventelisten for børn udenfor 2450
– Ifht voksne har vi brug for mere engagement. Alle nye potentielle voksne får en fast ‘engagementmail’ inden de starter (se Mathildes info-mail). Rie skriver ud.
– Der er flere opgaver udover vagterne, som de voksne kan melde sig til (Rie har liste)
– Dorthe undersøger om vi kan overtage cykelvognen
– Parter: Partsbesætningen sammensættes af bestyrelsesmedlemmer udfra kompetencer, match og engagement, ikke om man flytter fra en hest til en anden. 
Valbyparken
Rie har inviteret gartnere, men de er ikke vendt tilbage. Dorthe prøver at kontakte gartnerne.
Mathilde har snakket med personer i Lokaludvalget.
Andet:
Samarbejdsvanskeligheder, fratage pligter, inkl foldansvarlig, han er velkommen om mandagen sammen med sit barnebarn, han har afleveret nøgler. Fjernes fra vagtsiden og de sidste hestegrupper (Cilje)
Dyre-førstehjælpskasse
CAB projekter

Børnenes Dyremark bestyrelsesmøde 31/3 2016

Tilstede: Misha, Mathilde, Lotte, Carine, Anja og Rie

Afbud Dorte

 

 1. økonomi: Det ser fortsat fint ud på kontoen, By & Havn har betalt regning for 2015

Vi prøver at fundraise 50.000 til round pen (grus/belægning 20.000, dræning & fundament 10.000, materialer 10.000, konstruktion 10.000, inkl moms, Lotte skal tage fat i Henning Kruse)

 

 1. Projekter med CAB (Mathilde):
  1. Roundpen: Materiale er købt men ligger hos Ølast, CAB vil gerne bygge hegnet
  2. El: Vi arbejder fortsat på at få flyttet stikkontakten til lyset på ridebanen
  3. Vandhane færdiggøre
  4. Låge i ridebanen
  5. Udvidelse af Hyldefolden
  6. Blomsterkasser

 

 1. Loppemarked & arrangementer: Anja og Hanne har styr på loppemarkedet, det har været lidt svært at finde hjælpere, men det kører.
  Andre arrangementer:  Rytterstue og Fællesmøde 10. april; Oprydningsdag på Tippen og Vindmøllefolden 17. april;Stævneweekend 21-22. maj; Ridelejr (udskydes til næste møde)

 

 1. Kommunikationsudvalg: Igang med at planlægge en fælles BDdag (fællespligter, workshops, lære hinanden at kende, afslutte med fællesspisning/fest?)

 

 1. Overvågning: Vi overvejer at få overvågning af pladsen foran stalden, containere, kaninbure, fårefolk og Rytterstue (Mathilde).

 

 1. Brand: Sagen er overgået fra lokalpolitiet til Politiets Brandstiftelsesenhed. Politiet har identificeret 4 piger. Vi overvejer om vi kan løfte samfundstjeneste. Vores erstatningskrav er dkk 4000 (Rie)

 

 1. Får: Lammegruppe oprettet, udrykningshold etableret. Klaus laver ikke-foderskilte til foldene. Hvis alt går vel vil vi navngive lam til oprydningsdagen 17. april

 

 1. Anastasia: Update på indridning, Stine og Mads rider ind og har aftalt indridning med Mathilde

Lucy: Slider sine forhove, vi leder efter boots. Virker det ikke, må vi overveje at give hende forsko på.

Viggo: Dyrlæge kigger på ham og vurderer om han kan blive sat lidt op i vægt.

Carlsons udstyr skal samles (Mathilde)

 

 1. Sommergræs: Uge 28-30. De må gerne rides mens de er på græs.
  17. april 10-13 sender vi en delegation over til Vindmøllefolden for at rydde op. Rie beder Oliver om at flytte bistaderne, han skal også selv sørge for vand.

 

 1. Medlemmer: Rie referede fra konfliktmæglingsmødet d. 23. marts. Mødet blev styret af Signe. Rie var observatør, Dorthe referent.
  Referatet udarbejdes af Dorthe

 

Bestyrelses referat 25/2 2016

Tilstede: Mathilde, Misha, Anja, Carina, Dorthe og Rie

 

CAB møde med Vagn. Forslag på dato (Mathilde) Misha og Mathilde tager til mødet. Planlægning af hvad der er det næste skridt. Samtidig skal vi lige have nogle flere nøgler – Mathilde forhører sig

Katrine (fødevarefællesskabet), fårelauget og dyremarken skal have møde. Rie indkalder.

Rie har haft kontakt med Johnny fra HOFOR omkring vindmøllefolden og vand på pumpen. De skal have møde onsdag.

Signe vil gerne deltage i et konfliktløsningsmøde. Vi skal finde en dato som ikke skal være om for lang tid.

Dato til stævne weekend. 21- 22 maj. + loppemarked?. Mini klasse – mor med barn – stadig spring kort hos Mathilde. Pony games. Der skal især være en begivenhed for vores egne medlemmer. Hvis det går godt kan man jo udvide til også at invitere andre med (heste )

Kamera Mathilde har undersøgt tilladelser. Vi skal have tilladelse fra alle bruger grupper.

Vi (Mathilde) er i dialog med Vestre kirkegård omkring et samarbejdsprojekt.

Rytterstue møde. Der holdes møde i næste uge. Lotte inkalder – alle kan være med og bare møde op med gode ideer.

Rie laver loppemarked begivenhed. Anja er administrator.

Rie laver opslag til beboerbladet omkring loppemarked og søger efter frivilige.

Bestyrelsesmøde 4/2 2016

Tilstede Anja, Lotte, Dorthe, Elvira, Filippa, Misha, Carina, Mathilde

 • Børnene
 • konomi
 • Arrangement
 • Rytterstue
 • Ny hest
 • Alpakaer
 • Geder
 • Facebook kommunikation
 • Møde med konfliktmægling og opfølgning

1) Børnenes forslag. Ride-lejr. Kunne være på vindmølle folden. En dag med badning på hestene eller undervisning. Strigle konkurrence. Børne ridelejr maks alder på 18. Med mad på bål og pandekager.  2 overnatninger. Underudvalg: Filippa, Misha, Carina, Elvira, Lotte. Militæry bane – måske på vindmøllefolden.

Film aften – lærred med projekter

Børnene foreslår at der skal købes flere spring holdere – men vi skal også indskærpe at man huske at sætte dem på plads … børnene bliver spurgt om

Dorthe køber ur –

Mathilde køber vejr station

Mathilde og Misha spring holder

2) 70 000 på kontoen. Det ser fint ud. Der er nogle vi skal have fulgt op på med betaling.

3) 11 er der afgang kl. 10 er der udklædning. Tilbage kl. 12. Børnebestyrelsen er dommer med Dorthe. Med fællesspisning efterfølgende. Alla skal huske at bage kage.

4) Vi har nu officielt overtage Rytterstuen – HURAAA. Vi mangler stadig nogle nøgler. De skal afleveres til Mathilde, Dorthe eller Rie. Eriks nøgle til loftet skal hænge i fold nøgleholderen eller kopieres. Rie skal følge op fødevare fællesskab og deres møde.

Vi nedsætter et udvalg. Vi giver 5000 kr. til ting – hvem vil være med Fra bestyrelsen er Anja, Carina og Lotte. Laver et opslag på facebook.  Billeder af heste mm.

5) Indy vi skal ud og kigge på ham på søndag. Vi skal høre om den må stå ude.

Regler – i udgangs punktet skal voksne ikke have parter på 2 forskelige heste. Maks 2 parter for børn. Prioriterer kontinuitet for heste.

6) Vi er kommet til at håndfodre alpakaerne men de er ikke rigtig tamme endnu. Vi beholder alpakaerne til der kommer blade på træerne. Vi skal have slagtet de 2 vædder – Rie laver opslag. Så træner vi med dem.

7) Rie siger nej tak til geder.

8) Vi laver et konflikthåndtering – mæglingsmøde Rie melder tilbage efter samtale med Signe. Ridebanen skal friholdes for projekter når der rides.

Bestyrelsesmøde 22/12 – 2015

Til stede Carina, Mathilde, Dorthe, Lott

økonomi

Det ser rigtig fornuftigt ud. Vi har 48.000 på kontoen. Desuden har vi penge tilgode for by og havn og der kommer også penge fra super brugsen.

Donation

Lotte har forslag til at søge penge fra fonde til rytterstuen nr. 2 Mathilde og Rie kommer op med et budget.

CAB

Mathilde og Vagn mødtes i mandags. Vi skal have helt klare linjer omkring hvordan kommunikationen skal være og hvis Dyremarken indkøber materialer så er det vigtigt at der er med bestyrelsen eller nogen der har aftalt det med bestyrelsen at aftalerne indgås.

Den aftale der er blevet indgået med CAB er blevet overrullet.

Folde/ vand

Vagn vil gerne grave 3 små søer

Kommunikation Facebook

Lotte kommenterer på indlæg omkring om man kan blokke enkeltpersoner.

Overvågning

Mathilde har undersøgt og vi kan få et kamera fra 800 kr hvor man får en sms med et billede og kan ringe op. Dorthe undersøger om vi kan bruge Karens mindes net man skal have en sender. Politiet siger vi godt kan få tilladelse til kamera. Dorthe sender Rie adressen til Københavns ejendomme.

Ny hest

Mathilde og Misha har fundet en rigtig fin pony på 144 som kunne være en mulighed. Vi skal tale med dem efter jul. Det er ok vi går videre med det.

Får

Hente Alpaka den 28/12 ring til avisen (Rie) Mathilde, Lotte, Rie

Nytårskur

Vi holder nytårskur den 3/1 – 2016 kl. 13.00 . Mugekursus. Alpaka navn. Nyt vand system. Ordne strigler med farver. Hesteansvarlig møde. Hygge og kage

Morgenvagt

Vi mangler en mandags morgenvagt fra 1 januar.

Round pen

Mathilde har snakket med Morten omkring round pen – han kommer herud og kigger. Der skal købes materiale ind. Gruset tager de 25.000 kr til 4 læs. 2 stabil grus og 2 toplag. Vi hører med Vagn hvad prisen er på round pen træ.

Pas forsikring

Dorthe skriver til Rie omkring forsikrings papirer . Overdragelsespas. Rie og Mathilde

 

 

Bestyrelsesmøde den 5/10 2015

Til stede: Anja, Carina, Mathilde, Dorthe, Lotte og Rie

Afbud Misha

Der var kun 1 punkt på møde i dag – forberedelse til generalforsamlingen den 25/10 kl. 14.00 i rytterstuen. Der er 3 på valg Mathilde, Misha og Carina. Dorthe vil lave et regnskab der kan præsenteres. Rie laver bestyrelsens beretning. Lotte har lavet et oplæg til kommunikation og hvad de forskelige sidder kan bruges til og hvad formålet med siderne er. Der skal også gennemgås et organisations struktur med hvilke pligter der hører til de forskelige ansvarsområder. Rie gennemgår de nye vedtægter med ændringsforslag markeret i rødt. Der er kommet nogle nye forslag ind til generalforsamlingen. Det ene omkring nominering af årets knag mener bestyrelsen vi kan implementere allerede fra i år, vi beder børnene fra Børnebestyrelsen om at komme med nogle forslag til børn og vi laver selv en liste med mulige kandidater (både børn og voksne) som alle til general forsamlingen så kan stemme om.

Et andet forslag omkring brug af nr. 2 hus sætter vi på som sidste punkt hvor Mathilde kan vise det nye rum frem og fortælle hvor langt vi er i processen. 

Kort blev der talt om økonomi – der er en ny søgerunde i gang i superbrugsen. Vi søger til en by-have for børn der kan indramme noget af den nye jord vi har fået nu hvor CAB er flyttet delvist ud.

Der er kig på en ny hest som afløser for Faxi

 

Bestyrelsesmøde 9/9 2015

Referat til stede Dorthe, Carina, Mathilde, Misha, Lotte og Rie
Børn : Jose, Frida, Fillipa, Elvira, Esther, Kaya

Børnene holdt møde omkring hvad der skal ske på søndag og holder møde igen i morgen.

1) Økonomi – ser fornuftigt ud – Dorthe skal have sendt en faktura til By og havn. Der mangler en faktura på ponyridning i Kalvebod haveforening. Der er kommet fra Sydhavns haveforening. Hvad med kirken ? Lisette stor for den ponyridning.
2) Færdiggørelse af bygning 2. Der skal holdes bruger møde til bygning 2 som vi får overdraget i meget rå tilstand. Fødevare fællesskabet skal med ind over – men både som ressource, bruger og betaler. Fårelauget er blevet informeret men skal også inddrages. Der skal fliser på 100 m2, høje metal borde og vask. Dyremarken kan lægge et forslag frem til hvad vi syntes.
3) CAB møde på mandag, Dorthe deltager. Der skal nævnes. 1) lys på ridebanen 2) rotte sikring af høns 3) vand og el ledning der skal trækkes i røret. De 3 CAB skurvogne er blevet solgt og kommer væk fra grunden.
4) Ottilias Have er nu gået i stå – og har kun brug for opbevaringsplads.
5) Hestene kommer hjem fra vindmøllefolden på lørdag og vi deltager i høst picnic på søndag kl. 10.15. Der skal skrives ud til alle parter.
6) Fonde – Lotte kigger på målrettet fonde til Round Pen
7) Faxi stopper snart- Mathilde og Misha har kig på nye heste/ ponyer. Vi skal have børnebestyrelsen med ind over hvem der skal indkøre den nye hest.
8) Bier – Bas har ekspertise Rie kontakter ham. Måske kan vi starte med 2 bikuber i samarbejde med Sydhavns kompagniet
9) Vi vil gerne afholde ponyridning med flygtninge hvis / når de kommer – gerne i samarbejde med Karens Minde
10) Der er generalforsamling den 25 oktober. De reviderede vedtægter lægges ud på begivenheds siden om 14 dage. Bestyrelsen kan nå at kommenterer på de rettelser der ligger nu til det næste møde. Vi skal overveje en rygepolitik.

 

Bestyrelsesmøde 12/8 2015

Tilstede: Børn Kaja, Elvira, Filippa, Jose voksne: Carina, Mathilde, Dorthe, Misha, Hanne og Rie

1) Børnene kom med følgende ønsker.

At man som 11 årig kunne få et “skov-kort” så man kan ride sammen med andre børn på 12 år. Dette kort kan man få hvis man har reddet sammen med Misha, Mathilde eller Rie nogle gange og har bevist man kan  styre sin hest og opføre sig ansvarligt når man er ude. Kortet kan omvendt tages fra en hvis man ikke overholder reglerne. De voksne syntes det var en rigtig god ide. Mathilde går videre med den.

Børnene ville gerne overnatte på Vindmøllefolden “mini ridelejr”

De ville gerne have ur i stalden. – Beviliget

2) arrangementer

Hanne har tilbudt at lave fællesspisning første torsdag i måneden. Bestyrelsen bakker 100% op – super ide. Det skal koste lidt 20 for børn og 40 kr for voksne og der skal hjælpes med opvask mm. Første gang bliver den 3 september. Rie laver en begivenhed.

Vi holder generalforsamling søndag den 25/10 kl. 14-17.00. Der skal fremlægges nye vedtægter og laves en begivenhed. Rie og Dorthe

Der er 3 ponyridninger. 2 den 29/8 i hhv Karens minde (Karens dag 12-14) og i Kalvebod haveforening 13.14.30. Desuden den 16/8 i en boligforening på wagernersvej.

Den 13 september er der høst picnic. Vi deltager med opvisning samt ponyridning. Børnene i bestyrelsen er kommet op med et tema og har styringen på hvad der skal ske. Carina hjælper og Rie opretter en begivenhed på facebook siden hvor man kan melde sig til

3) Andre interesanter. Dorthe taler med CAP omkring udjævning af jordvold (der er kommet et tilbud på at gøre det gratis). Taler med CAP om elektriker og lys på banen.

Fødevarefællesskabet skal med ind over den nye bygning og have ejerskab. Mathilde tager kontakt til bruger møde.

4) Heste. De skal på sommerfold. Lucy og Viggo skal på Netværket og stå hver nat.

Tøsen, Alanis og Bellis skal på pumpen hver nat

Cilje, Viktor, Dinjo, Faxi, Corrie, Manilla og Carlson skal på vindmøllefold. Der skal købes kodelås  og der skal en stor bajle til vand. Vi kan få vand hver søndag.

Lam og moderfår skal med derud. Rie taler med hundeejer.

Det skal koste 100 kr for prøvetime på børn og 200 kr for voksne. Så har man betalt kontigent med det samme.

 

Referat af møde den 28/05 – 2015

Tilstede: Mathilde,Dorthe, Carina,og Rie

Afbud Anja, Misha, Lotte

1) Økonomi

2) arrangementer

3) CAB

4) Heste

5) Får

5) Bier

1) Vi har betalt får får så lige nu er der ikke så mange penge, men der er stadig en sund økonomi.

2) Carina vil gerne have vi holder sommerfest. Hun finder en dato. Så kan vi grille med børn.

3) Mathilde tager CAB møde på mandag. Rie ringer til Frank Duk omkring området foran sygefolden

4) Tøsen og Viggo er ved at være rengående. Vi sætter hestene på græs i 3 uger . Ikke alle heste behøver gå der hele tiden. Rie taler med Asger.

5)Vores får og lam kom på Tippen i søndags og senere på dagen tog vi Lenney og Ulla med derud. Det gik rigtig godt. Vi skal være OBS på at de får minaraler.

5) By-bi og børnenes dyremark indgår et samarbejde med 10 bi-familier på Pumpefolden. Vi skal have skaffet medlemmer til et bi-laug og tilladelser til at have bier.

 

Bestyrelsesmøde 31/3 – 2015

Deltagelse: Kaya, Lara, Josse, Dorte, Carina, Lotte, Mathilde, Rie

Afbud: Misha og Anja

Fra veligehold og kommunikationsudvalg Frederikke

1) Velkommen til børnene

2) Nyt fra de 2 udvalg

3)Arrangementer

4) Dyr

5) Budget

1) Der blev budt velkommen til de 3 børn der var med på deres første møde . De havde fået til opgave at komme med forslag til hvad børnene gerne vil have af nye ting fra loppemarked pengene. Det var ponygames redskaber, bomme og voltegerings gjord.

2) Frederikke fortalte om vedligeholdelsesudvalget og at der er arrangeret en arbejdsweekend den 18-19 april med efterfølgende grill middag den 18 april. Forslag om sponser skilte på ridebanen – bestyrelsen siger ok. Forslag om mobile gangbroer ved mudder stederne. At vi kan lave nogle af ponygames redskaberne selv til arbejdsweekenden. Bestyrelsen vedtog at udvalget havde 500 kr om måneden til småting, beløb over skal ansøges i bestyrelsen.

Fra kommunikations udvalget viste Frederikke en power point med mulige kommunikationsformer og struktur i Dyremarken. Der er facebook, youtube, hjemmeside og stalden. Bestyrelsen forslog at kommunikationsudvalget så på 2 ting til at starte med. Rollefordeling af de forskelige roller vi har (bestyrelse, udvalg, hesteansvarlig, part, frivillig og besøgende). Som den anden ting at lave opslag (rammer ? ) foran alle boksene med 2 dele. En fast med navn, fødselsår mm, og en anden del hvor man kan skrive smed, hø, halt mm (som kan fjernes igen).

3) Der skal være fælles spisning på arbejdsweekenden og der kommer en ponygames dag som Carina er medansvarlig for.

4) De 2 nye alpakaer er kommet. Lenny og Ulla. De skal have meget lidt foder og vi skal have fundet ud af om de skal gå med nogle får før de kommer ud på Tippen.

5) Budgettet er blevet lagt af Mathilde og Rie. Med hø, smed, dyrlæge og foder (men uden udstyr og andet) har vi udgifter i 2014 og 2013 på ca. 150 000 kr. Hvis alle hestene har fuld part burde vi have part indtægter på ca. 205 000 kr. Desuden kommer der loppemarked og fonde. 

 

Referat af møde den 08/01 – 2015

Tilstede: Mathilde, Misha, Carina, Lotte og Rie

Afbud Dorthe, Anja

1) Økonomi

2) arrangementer

3) CAB

4) Heste

5) Rytterstue

 

1) Økonomien er ikke helt lige så god som i decembermen det skyldes at vi har betalt 15 000 kr for ridebanen som vi får af lokaludvalget og at der er blevet betalt husleje mm. Sidste år var vi længere nede i januar måned end vi er nu.

2) 8 feb. horsemann ship og børne general forsamling (Misha og Rie)

14 feb. Fastelavn / vedtægtændringer (veligeholdelsesudvalg) (Anja / Rie)

April – åbningsfest ridebane / pony games (Lotte / Karina / Mathilde)

3) CAB Mathilde og Dorthe har holdt møde med CAB i mandags

De vil gå i gang med at lave hønsegård (med metal skive i midsten i stedet for plexi glas og tag)

De vil lave kaninbure i næste uge

de sætter lys op på banen ….. SUPER

4) Heste – der har været dyrlæge. Alanis har meget løse tænder og skal måske ud i en større operation til der skal tages en beslutning om hvad vi skal gøre ved hende inden alt for længe.

Viggo har stadig dårlig ryg og dyrlægen syntes ikke det bliver bedre. Siger han måske skal stå i et år eller ud i en større udredning med medfølgende operation.

Faxi starter genoptræning i næste uge.

Smeden har været der i dag og også kigget på Corries hove – de er blevet lidt længere med er stadig basiske.

5) Rytterstue. Der er andre der har adgang til rytterstuen men det er ikke CAB der har giver dem nøgler? Dorthe er på sagen. Vi udarbejder en politik om hvordan og hvem der kan bruge rytterstuen. Lotte laver et opslag. Mathilde kigger på brug af rytterstuen

Rie skriver ud om toilet på biblotek

Referat af møde den 17/11 – 2014

Tilstede: Mathilde, Misha, Carina, Anja, Lotte og Rie

Afbud Dorthe

Dagsorden:

1) Bestyrelsen konstituerer sig.

Formand: Rie er genvalgt

Kasser: Dorthe genvalgt.

2) Kommunikationsudvalg. Der var forslag til generalforsamlingen omkring et kommunikationsudvalg. Vi forslår at de kunne være ansvarlige for at opdatere hjemmesiden, partlister og vagtlister, kommunikation udadtil som i en “håndbog for Dyremarken” – denne kunne indeholde a) historie b) regler og beslutninger c) Dyremarkens struktur c) gode ridestier mm. Lotte er tovholder vi melder ud på facebook om der er andre der vil være med. Større projekter skal vendes med bestyrelsen.

3) Veligeholdelsesudvalg. Et veligeholdelsesudvalg kunne være en gruppe der fik et rådighedsbeløb hver måned på 500-600 kr som de så I fællesskab kunne råde over. Ved større projekter kunne flere penge bevliges fra bestyrelsen. Udvalget skulle inbyrdes  lave en arbejdsplan og en oversigt over hvad der er brug for at lave i den kommende tid – der så kunne præsenteres for betyrelsen men løbende mellemrum (hver 3 måned). Anja er tovholder fra bestyrelsen.

4) Nusse-heste-part. Der var forslag på generalforsamlingen omkring en nusse-part dag. Denne ide kunne udvides til en “læring om dyr og pleje” og være et tilbud udbudt gennem Karensminde hvor “nye” parter kunne lære om hestepasning og andre dyr og det kunne være en måde hvor vi blandede os mere med resten af lokalområdet.

5) Vi skal se om vi kan afholde børne generalforsamlingen på søndag ?

Der er heste marked i weekenden hvor vi kunne tagge op og se på ridebaneunderlag.

6) Der blev talt parter og forsøg på at få listerne til at gå op.

Referat af møde den 6/11 – 2014

Tilstede: Mathilde, Dorthe, Misha, Julie og Rie (Erik deltog i starten)

Dagsorden:

1) Vedtægtændringer

2) Københavns ejendomme

3) Erik deltagelser i bestyrelsesmødet

5) heste

6) generalforsamlingen

 

1) Vi fremlægger vores forslag til vedtægtændringer til generalforsamlingen. Vedtægtsændringerne bliver gennemgået og forslag modtages. Herefter indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med et arrangement (juleting?) så de kan vedtages. Rie er ansvarlig for at renskrive forslaget og gennemgå det til generalforsamlingen.

2) Mathilde har været i konatakt med Københavns ejendomme. Der har været en del forskelig kontakt omkring rotte bekæmpelse – vi skal have afklaret hvordan fodder rummet skal “sikres” – kan dette arbejde uddelegeres til nogle af dem der har taget initiativ?

3) Erik deltog og fremsatte en klage over bestyrelsens referater samt gjorde en indsigelse i mod den måde klager blev behandlet på.

4) Viggo og Faxi har begge rygproblemer – der bliver betalt for en kiroprakter der kommer og kigger på begge to. Alanis har det godt efterhånden. Vi overvejer at sætte manila op til 7 parter om ugen da hun ikke bliver rørt nok af de parter der er der nu. Tøsen har nu 7 parter og det fungrer godt – hun har forsat mange fridage.

Partlisten blev gennemgået og der bliver rykket lidt rundt da Viggo nu får 2 ledige dage og Cilje også har en. Vi går frem efter ventelisten, der stadig er godt fyldt op.

Hø – Misha undersøger en anden leverandør der kan leverer mere fleksibelt og i lidt større mængder. Der bliver også købt wrap til får.

6) Rie, Dorthe og Anja er på valg. Vi skal have afklaret med vores suppleanter om de genopstiller. Der kommer til at være et arrangement omkring ansvarsområder med et oplæg fra bestyrelsen. Signe deltager i arrangementet som supervicer på kommunikationen.

 

 

Referat af møde den 7/10 – 2014

 

Tilstede:Mathilde, Dorthe, Anja, Misha, Julie og Rie

Dagsorden:

1) Fordeling af ansvarsområder

2) nye tiltag / CAB

3) Arrangementer

4) økonomi

5) Får

6)Kommunikation

 

1) Hanne var mødt op til bestyrelsesmøde for at få afklaret hvilke ansvarsområder der var udelegeret til hende. Der var enighed om at Hanne har ansvar for skabe og fordeling af rum på loftet. Det er derfor hende der planlægger hvordan rummene skal tages i brug og hvad der skal ske med dem.

2) Der har været møde med CAB og der er nu (igen) enighed om hvad det nye hus skal bruges til blandt andet skal der være afløb og mulighed for at have et kar så der kan slagtes inde i huset. Huset skal kunne bruges af forskelige bruger.

Der er kommet en rende til el og vand fra den gamle rytterstue til ridebanen så der kan komme lys – tilbudet opstod pludseligt men alle er enige om at det er et godt initativ.

Der er fundet 2 stolper til lys på ridebanen (7 meter)

CAB er forsat intereseret i at lave læ skure (med de buede stolper) men det er ikke sikkert hvornår de får tid.

3) Vi holder generalforsamling den 8 nov. kl. 14.00 der skal opfodres til at vi får børn med i bestyrelsen igen

Der afholdes loppemarked den 1-2 november (måske med natteløb – optog på hest)

Måske skal vi holde bango?

4) Vi har stadig god økonomi – der er dog stadig fåre penge inde i vores økonomi. Vi kan overveje at købe hø / foder til fårene nu da vi har en overskuds garanti. Vi vil også overveje at købe alpacaer da de er gode til at jage hunde væk – bliver brugt i andre lande som fårevogter.

Julie har fået lov til at købe en god grev, Misha køber tøjler (korte til bidløst) og andre småting. Mathilde undersøger grus da børnene har et ønske om nyt grus på ridebanen.

5) Kommunikation – vi skal være opmærksomme på kommunikation på facebook og måske være bedre til at stoppe når en tråd kører helt ud. Det skal slet ikke være på børnenes side. hvis folk har ting de mener er vigtigt at sige af mere kritisk karakter til en enkelt person skal vi opfodre til at man gør det på en privat tråd eller endnu bedre face-to-face. Men det er meget vigtigt at vi som bestyrelse holder vores sti ren og ikke køre med på en dårlig kommunikations-tråd.

 

Referat af møde den 21/8- 2014

Tilstede: Mathilde, Julie, Dorthe og Rie

Dagsorden:

 

Erik fremlægger CAB-sag

Økonomi

Arrangementer

Heste

Nye tiltag /CAB

Personsager

 

1) Erik fremlage en sag om CAB og om at give en positiv tilkendegivelse for det arbejde som CAB har udført for Dyremakren gennem flere år. Bestyrelsen var enig i at CAB gennem tiden har leveret rigtig mange gode ting. Vi vil gerne vise vores taknemlighed gennem at holde en reception hvor vi inviterer f.eks beboer bladet, men føler ikke vi kan blande os i en person sag hvor vi ikke kender hele forløbet.

2) Økonomien er fortsat god. Carina spurgte tl de penge vi fik fra superBrugsen. De fleste er gået til familer der har haft gæld hos os og som vi herefter har streget hvis vi vurderede at de ikke har mulighed for at betale.

3) Karens dag – vi skal lave ponyridning. Rie står for det.

5-6 september – store hestedag 110 kr for voksne og 45 for børn  – skal vi lave en Dyremarks arrangement ? Rie og Misha

1-2 november – loppemarked Anja

lokaludvalget den 27/9 omkring tippen (hele lørdagen) Mathilde , Misha Rie

holde vagtmøde for alle voksen vagter ? med mad

Kultur for en tudse – vi flytter hestene over på Pumpen.

4) Dinjo er ved at være kørt godt ind – der har været part møde og der er sat 6 parter på hvor 3 er fra andre egne heste og 3 er nye. Han virker meget meget sød og stabil

Faxi er mere en udfordring. Vi har brug for en stor pige der kan ride ham meget så han falder til ro. Carina har tilbudt at ride ham 4 dage om ugen til at starte med.

Vi har fået tilbudt at få Manilla tilbage da hun ikke kan falde til derhjemme. Da vi syntes hun er en dejlig hest, der er inkørt med vores andre heste, har en god højde, sygdomshistorie og ikke mindst ejer, vil vi gerne have hende tilbage. Vi har også forsat en lang venteliste.

5) Vi vil meget gerne have lys på igen som en CAB opgave – da vi går mod mørkere tider. Desuden skal vi overveje at få bygget læskurene ud. De er for eksponerede og der kan ikke stå 7 ponyer inde i et skur. Så enten skal vi have bygget 1 mere eller de skal udvides. Vi skal overveje hvad det vil koste.

Kaninpigerne vil ikke have kaniner i gedefolden men gerne have en mindre fold – der var ikke helt enighed om hvorvidt det var en god ide at indhegne mere jord end det vi har nu.

Der skal samtales med nogle piger omkring regler og opførsel. Dette gøres i weekenden af Rie – forældrene informeres først.

Misha, Mathilde og Rie lægger puslespil om parterne og forsøger at få det til at gå op. Vi holder nogle pladser åbne så der er mulighed for at rykke lidt rundt. Vi er ikke færdige endnu.

Referat af møde den 31/7- 2014

Tilstede: Mathilde, Julie, Dorthe og Rie

Dagsorden:

Økonomi

Arrangementer

Heste

Nye tiltag /CAB

græs

 

1) Økonomien er forsat god. Vi har sat kaninhegn på stand-by indtil der er blevet afholt et kaninmøde med børnene for at høre hvad de gerne vil have. Lone og Mia skal også involveres. Rie kontakter dem. Vi har stadig en sammenblanding af fårelaugets økonomi og resten af dyremarkens. Nogle af pigerne vil gerne have skilte til dresur på ridebanen. Rie køber plade.

2) arrangementer – der er Karens dag den 30 august. Vi skal lave ponyridning. Rie spørger Vickey. Dorthe hører om karensminde vil lave loppemarked ellers kunne børnenes dyremark stå for det i en mindre udgave – Rie spørger Anja og Hanne

3) Vi har stadig kig på en ny 3’er pony. Misha tager ud og kigger på den mandag. Tøsen er ikke halt alligevel. Alanis er stadig ikke ren- gående. Vi kunne give hende fast 2 fridage når hun går rent igen og sætte vægt grænsen ned.

4) CAB er gået i gang med at lave stald med Eriks vejledning ? Initativet er godt men bestyrelsen vil gerne tages med i beslutningsprocessen når sådan nogle ting startes op.

5) der er ikke meget græs tilbage på pop up fold. Rie og Mathilde laver en ny fold og kigger på pumpehusfolden. Måske kan der flyttes noget op på den gamle slette fold igen. Det kræver at den vokser lidt til.

 

Referat af møde den 29/5- 2014

Tilstede:   Mathilde,  Carine, og Rie

Dagsorden:

 1. Indkøb
 2. Rytterstue
 3. Økonomi
 4. facebook side
 5. transport hjem fra fold

1) der er ønske om at indkøbe ny fin saddel til CIlje, nogle flere stigebøjle remme også gerne korte – da der er meget lange på nogle af pony sadlerne. Nye korte gjorde til dem der har tabt sig.

2) Vi vil meget gerne meget snart have vores egen nøgle til rytterstue samt en aftale om hvordan den skal bruges. Mathilde og Julie deltager i møde på mandag med CAB.

3) Økonomi er stadig ok, men vi har ikke delt fårelauget ud i en selvstændig pakke – det skal gøres ligesom vi også skal have vores CVR nummer (Dorthe)

4) Vi skal have ryddet lidt op på facebooksiden idet der er nogen der bruger den meget og har flere opdateringer om dagen, det gør at andre beskeder rygger længere ned. Hvis man har mange ting på hjertet skal vi opfordre til at man har sin egen blok eller facebook side – ligesom nogle af pigerne har gjort til Manila og Viggo. En rigtig fin ide så facebook siden ikke bliver domineret af nogle få.

5) ridning hjem fra fold om aften har udvikliet sig lidt vild – hvor 10 børn står og tigger og slås om hvilken hest de skal ride. Det er den voksne indlukker der har det fulde ansvar og bemyndigelse til at sige fra. Hvis det er nogle der ikke har part der “hjælper” skal de holdes i snor – vi kan ikke have børn der bliver smidt af i Trolle skoven uden ridehjelm, med grimme der ikke har part. Så børn må godt hjælpe MEN det skal foregå med trækker – eller de skal have part og KUN hvis aftenvagten kan overskue det.

Referat af møde den 27/03 – 2014

Tilstede: Anja, Julie, Mathilde, Misha, Carine, Emma og Rie

Dagsorden;

 1. Økonomi
 2. Parter / vagter
 3. Får
 4. Arrangementer
 5. nye heste

1) Økonomien ser ok ud pt. der kommer en større dyrlægeregning når alle hestene skal have ormekur og raspet tænder her i april. Vi regner med at få penge fra Superbrugsen hvor vi har “vundet” denne omgang. Pengene skal bruges til de parter der ikke har så god en økonomi. Der er mulighed for også at være med i næste omgang.. Vi kunne overveje at søge igen denne gang til arrangementer.

2) Part liste – der blev snakket rokade og opdateret ventelister. Misha lægger den nye liste ud. Vi forsøger at få alle Manillas parter over på Carlson og de øvrige fordelt på de andre heste. Der er meget lang venteliste på Carlson allerede 10 personer. Når Manilla parter stille og roligt rykker over så vil de tilbage værende parter få tilbudt at ride gratis på Manilla de tilbageværende dage indtil hun skal væk. Vi regner med det bliver i juni. Vi skal tilstræbe at en dele part ikke begge rider samme dag men skiftes så de rider hveranden.

Vagter – vi skal have en ny til torsdags vagt. Vi skriver ud på fællessiden igen. Der var snak om optimering.

Vi skriver ud igen om regler omkring ridning uden for Dyremarken.

3) Får. Der er møde på søndag kl. 19. Julie er med i bestyrelsen vi får fat i en nøgle til den nye rytterstue. Fårene bliver lukket ud den 5 april kl 15. Der kommer ikke lam i første omgang.

4) arrangementer. Der er loppemarked i næste weekend. Vi vil gerne i denne weekend kige på heste ting der kan sælges. Misha og Rie kigger. Der skal også males nye sklite til sadler mm. Næste weekend har Anja brug for hjælp. Simo hjælper måske.

Erik har foreslået at vi laver oprydnings arrangement – god ide. Vi tænker det kan gøres i påskeferien.

Mathilde er kommet med i lokaludvalget. Misha og Rie er suppleanter.

Vi vil gerne plante frugttræer og et Cilla træ

Rie taler med Jens- Jørgen om et “kanin hegn” rundt om gede folden.

Vi vil søge penge til udflugter og arrangementer i super brugsens næste omgang.

5) Misha og Mathilde er altid på udkig efter nye heste – de går efter en stor pony der er god til børn – der er ikke noget specifik der har bidt på lige nu.

 

Referat af møde den 30/01 – 2014

Tilstede:  Anja, Julie, Mathilde, Misha, Dorthe og Rie

Dagsorden;

 1. Økonomi
 2. CAB/ Skurbyen
 3. Får
 4. Rytterstue
 5. Udvalg
 6. nye heste

1) Vi talte om at blive CVR- regisreret idet det vil spare os for moms og da vi ca. har en omsætning på 90 000 vil det give en del. Men det vil kræve at vi får hjælp til at lave regnskab. Dorthe vil undersøge om der er en regnskabsperson i Karens Minde. Økonomien er dog ok lige nu

2) CAB mangler at få sat 2 skurvogne op. De står i øjeblikket lidt uoptimalt. Vi skal passe med med for mange kommunikationsveje med CAB – den officielle er gennem Lauget.

3) Julie og Rie var til møde med lokaludvalget i søndags for at tale om får. Vi har sagt ja til 30 får, der gerne må gå på tippen hele året (men ikke behøver). Mathilde og Julie laver en tegning der kan bruges til heste/får hus som CAB kan bruge. Vi får fra By og havn 43 000 om året for at holde tippen. Der skal være møde med nye fåre intereserede den 27/2 fra 19-21 i vores nye rytterstue.

4) Vi har sagt god til at Københavns fødevare fællesskab må bruge vores rytterstue 1 dag om ugen til at dele varer ud.

5)Mathilde stiller op til lokaludvalget – Dorthe bliver i lauget fra dyremarken

6) Mathilde og Misha har kig på 2 store heste hvor den ene er lidt ung 5 år og den anden 9 de er begge større en Tøsen men noget slankere.

 

Referat af møde den 02/01 – 2014

Tilstede: Carina, Emma, Anja, Julie, Mathilde, Misha, Dorthe og Rie

Dagsorden;

 1. Heste – parter mm
 2. Økonomi
 3. CAB
 4. Får
 5. Smed
 6. Arrangementer
 7. nye heste

1) Vi er ved at fylde parter på hestene igen, Eddali skal igang med nogle nye parter og er godt i gang med genoptræning. Viktor er halt men dyrlægen mener ikke det er alvorligt, Bellis har haft nogle bukketure der er møde i morgen med parterne og ejeren, Manila giver også udfordringer og Tøsen har løbet løbsk med en enkelt part.

2) OK økonomi, men vi mangler stadig pengene fra lokaludvalget. Der skal afklares regninger med container.

3) Vi har fået overdraget rytterstuen når CAB har fået deres skurvogne. Vi skal dele rytterstuen med øvrige brugere. Det bliver ikke en “åben” rytterstue men det er os der er hovedbruger. Vi vil gerne aflevere et forslag til Lauget omkring hvad den 2. røde bygning kan bruges til. Vi forstiller os noget med 2 store bokse (til heste eller får) og et fast bord med bænke … ikke toiletter og der skal kunne låses om aften af hensyn til de mennesker der ville kunne bruge rummet som sted at hænge ud sent. Af øvrige opgaver vi gerne ville have CAB til at se på er lys på ridebanen, fårehus, rpund Pin, kanin løbegård. I området nede ved de gamle dueskure er der nu ryddet op – hvad vil dyremarken bruge dette område til ? Rie laver et forslag der sendes til Karens minde lauget.

4) Får. Vi skal ilndkalde til et fårelaugs møde i januar. Julie, Dorthe og Rie skal være med. Der skal laves et overslag på hvad det kommer til at koste at have får, inklusiv hvad Frank tager for at komme ud med hunde.

5) Anne er igen med – smed ansvarlig, der har været en regning på 1800 kr for forgæves kørsel. Det vil vi ikke betale – der skal være en dialog.

6) Arrangementer – vi vil holde fastelavn den 1 marts – husk søg tilladelse fra Politi (Dorthe) – vi vil gerne bruge den “nye” rytterstue, den 12 januar holder vi  nytårskur-hygge aften i den nye rytterstue Anja beder Jens Jørgen om nøgler. Der bliver lavet mini workshops: Mathilde er ud mugning gruppen, Carina og Emma – seletøjs pudsning, Emma og Julie – salg af gamle hesteting ? Anja mad ?

7) Mathilde og Misha har kigget på nye heste – de har især øje på 2 islænder til at gå ude hele året. Bestyrelsen var enige om at gå videre med dette.

 

 

Generalforsamling den 23/11 2013 

Deltagere: Erik, Henrik(hønselaug), Julie, Sabrina, Lara, Karen, Dorthe, Mathilde, Rie, Michala, Emma, Anne, Vicky og Kate

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Formandsberetning

 4. Gennemgang af foreningens økonomi
 5. Fremlæggelse af ideer og information

  1. Info omkring rytterstue

  2. Rygning på Dyremarkens

  3. Ideer til projekter i 2014

  4. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Eventuelt

 

1. Valg af dirigent

Formanden indstiller kasserer og bestyrelsesmedlem Dorthe Eren som dirigent.

2. Valg af referent

Bestyrelsesmedlem Mathilde Lunderskov bliver udpeget som referent

 

3. Formandsberetning
Rie beretter om året der er gået og vi synger Regnvejrsdag i November til minde om Cilla
Hele årsberetningen ligger her på hjemmesiden.

4. Gennemgang af foreningens økonomi

Dorthe fortæller at vores økonomi er i minus, men at der indkommer nogle penge i forbindelse med afslutning på projekter hvor foreningen har udlæg. Der gøres opmærksom på at udgifter til lys skal indkøbes/afvikles i dette kalender år ellers vil støtte til dette frafalde. Dorthe opfordre til at man skriver sit navn på hvergang man indbetaler for medlemskab og partleje og evt. supplere med en email, så hun kan holde styr på hvem betalingerne er fra.

5. Fremlæggelse af ideer og information

Rytterstue

Vi arbejder på at finde en god aftale med Cap omkring rytterstuen, som de har sat i stand. Cap har stået for opførelse af folde, læskure, ridebane, kanin plateau, hønsegård mm. og er en fantastisk arbejdskraft vi kan gøre brug af på fremtidige projekter, derfor arbejde vi på at få en aftale omkring rytterstuen, hvor vi kan bruge den i det tidsrum Cap ikke bruger lokalerne. Bestyrelsen melder ud omkring resultatet af forhandlingerne i begyndelsen af det nye år.

Rygning på Dyremarken
Vi har observeret et stigende antal rygere blandt vores unge medlemmer. Som en forbyggelse mod at endnu flere begynder at ryge på Dyremarken, arbejder bestyrelsen på at formulere en rygepolitik. Med henvisning til foreningens vedtægter omkring rollemodeller, opfordre vi til at voksne viser hensyn og begrænser deres rygning til ikke at foregå bland vores børn(medlemmer under 18) Mere info følger efter næste bestyrelsesmøde.

Ideer til projekter i 2014

Lys på ridebanen er et projekt vi skal ha igangsat denne vinter. Vi indkøber projektøre der både er energivenlige og med langtidsholdbare pære/dioder og arbejder på en midlertidig opsætning langs ridebanen – permanent opsætning følger når Cap får tid til at opsætte stolper i passende højde.

Som afløsning for vores 2 geder, der blev aflivet på grund af alderdom, ønske vi at få slagte får på Dyremarken. Vi samarbejder med Fårelauget på Tippen om at købe får sammen med dem og måske lade hele fåre-delen køre gennem dem. Interesserede opfordres til at skrive til bestyrelsen, så vi har et overblik over hvor mange der drømmer om at spise hjemmeproduceret lammekød i 2014.

Vores hestebestand er pt. på 9 heste i størrelsen 95 cm til 152 cm. Bestyrelsen har et ønske om at finde én større hest, så vi kan tilbyde ryttere over 75 kg part på Børnenes Dyremark.

Cap ønsker at sætte bygningen ved kaninburene i stand, så vi kan tilbyde besøgende WC forhold. Karen foreslår at vi indretter hestestald i bygningen, som den tidligere er benyttet til. Bestyrelsen og Karensminde Kulturhus går videre med ideer til hvordan vi bedst udnytter bygningen.

Anne ønsker et forum, hvor man kan komme med spørgsmål til bestyrelsen. Vi henviser til at man møder op på vores bestyrelsesmøder, der er d. første torsdag i hver måned, med sager og spørgsmål til bestyrelsen, der er afsat de første 20 minutter til medlemssager. Ellers kan man altid skrive til bestyrelsesmedlemmerne, email adresser findes på hjemmesiden.


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Michala vælger at gå af som bestyrelsesmedlem og Carina, der er faldet for aldersgrænsen(16 år) udtræder som børnerepræsentant. Dinah ønsker ikke at forsætte som børnerepræsentant.

Julie og Carina indtræder som suppleanter til bestyrelsen.
Vi mangler derfor 2 børnerepræsentanter og opfordre børn, der ønsker at have indflydelse og være med til at træffe beslutninger, til at melde sig som børnerepræsentanter

( PS. Vi drikker te og spiser kage til møderne)

 

Formanden takker for god ro og orden ved generalforsamlingen


Bestyrelsesmøde torsdag den 3/10 2013


1) Økonomi. Den buffer i økonomien vi har haft længe er faldet til omkring 10 000 kr. Dette er lige i underkanten hvis der skal være penge til pludselig skader og dyrlæge.

2) renovation. Mathilde og Misha undersøger andre muligheder. Men det er ikke sikkert vi kan da der er en aftale med kommunen. Dorthe undersøger om vi kan få nøgle til skralderummet

3) Kanin folkene vil gerne skærme de gamle kaninbure for at restaurere dem i foråret. Rie taler med CAP/ Erik om afskærmning og gammelt maling.

4) Kommunikations udvalg vil gerne have mulighed for at laminere – dette kan sendes over facebook til Dorthe der vil sørge for lamineringen.

5) Mathilde har lavet et forslag til hvad det indebærer at blive udvalgt til at være hesteansvarlig og hvad opgaven går ud på. Vi vil også lave en henstille til god ridebane ridning, men ikke en alt for detaljeret gennemgang af hvor meget man må skridte / galopere.

6)Alle der vil springe skal have springkort – også til løs spring. Fås hos Mathilde.

7) Alle skal tage hensyn når de ridder ude og især passe på den fine nye stier.

8) Lamper til ridebane – matilde har fået lov til at købe 4 lamper af høj kvalitet til ridebanen. Vi taler med Elena og skolen om ophæng.Cilla undersøger solceller.

9) Rie søger nyt legat i superbrugsen. Vi blev enige om at der skal søges til at børn med dårligere økonomiske kår kan få et tilskud.

10) Vi blev enige om at holde åbent betyrelsessmøde fra kl. 19-19.30 på alle møder hvor folk kan spørge – informere – deltage.

Bestyrelsesmøde torsdag den 5/9 2013

Tilstede. Mathilde, Cilla og Rie afbud Dorthe, Misha

Der var ikke afbud fra nogle andre.

1) får – vi vil meget gerne have nogle får men det virker som om priserne er nget varierende . Mathilde vil undersøge mere. Der er pt 5 mænd der har vist intersse for projektet.

2) arrangementer. Der er et arangement på Ellebjerg skole den 5 oktober fra 11-14. Vi har lovet at komme med 2 heste og fortælle om dyr. Matilde og Rie deltager.

Der er også et arrangement på lørdag omkring et bryllup hvor Tøsen deltager. Rie og Mathilde deltager.

3)Efeu kom godt afsted. Vi skal have lavet en afregning med Patricia omkring hvad vi skylder og hvad hun skylder. Rie og Matilde kigger på det.

4) Vi har haft en pige ude der ejer en nordbagge/ araber blanding på 146 cm. Hun var meget intereseret i at låne os sin hest. Næste skridt er at tage ud og se på den.

5) Overvågning – der er uenighed omkring overvågning og hvorvidt det vil hjælpe.

6) Der var morgen/ aften vagt møde sidste søndag – det gik godt der var mange og nogle rigtig gode nye kræfter.

7) Både Erik og Mthilde har lagt mange penge ud efterhånden og vi har nogle parter som er meget bagud med betaling.

 

Bestyrelsesmøde torsdag den 15/8 2013

Tilstede. Mathilde, Misha, Dorthe, Anja og Rie

Der var ikke afbud fra nogle andre.

1) gennemgang af syge heste og dyrlæge regninger.

Falkis regning belv ikke så står som frygtet 4200 kr. men der har været mange dyrlæge regninger. Mathilde fik dem med hjem til at gennemgå hvad de forskelige opgaver koster. Der kommer dyrlæge på torsdag. Tøsen, Efeu, Alanis og Lucy skal kigges på.

2) Nye heste. Der blev talt om hvilken type hest dyremarken har brug for om man var enige om 3 prioriteter.

A) stor hest der kan rides af voksne bidløst ?

B) Mindre men robust hest til store børn og Falki parter

c) ny børnehest gerne over 115 som flere børn kan ride.

Alle nye heste skal koordineres med Mathilde og Misha – det er kun dem der tager kontakt til heste på dyremarkens vegne. Dette skal formidles ud.

3) Inkøb og økonomi.

Der er ved at være lidt penge igen blandt efter et flot loppemarked. Misha går igang med at undersøge ny saddel til Lucy, Erik får grønt lys til en 2000 kr løsning mod fugt.

4) rengøring af stald mm.Gerne i weekenden. Der er brug for at de er nogle uden for bestyrelsen der deltager. Rie køber rengørings middler ind.

5) Kultur for en tudse er ugen efter Karens dag. Hestene skal være væk fra Karens i 3 dage.

6) Alle voksen medlemmer i bestyrelsen skal have arbejdsopgaver, der er få mange opgaver til dem vi er. Det betyder blandt andet at vi forventer man melder fra hvis man ikke dukker op og at man har mindst 1 opgave man er ansvarlig for.

7) Der er flere indbrud hvor der muligvis har forbindelse til nogle af destore børn/ unge voksne der løber rundt. Vi skal være opmærksomme på at vores børn ikke bliver involveret. Der er også flere mindre børn uden opsyn der kommer meget i dyremarken for tiden der nok kræver noget ekstra omsorg / opmærksomhed.

8) Børneambasaører fungerer ikke optimalt endnu. Det skal måske tages op til general forsamlingen.

 

Bestyrelsesmøde torsdag den 4/7 2013

Tilstede. Mathilde, Misha, Dorthe, Anja og Rie

Dagsorden.

1) bier

2) høns

3) økonomi

4) græs

5)kommunikation

6) Karens dag

Thomas kom og fortalte om deres bi – projekt. De var ikke intereseret i at dele bier i et bi-lav men ville gerne beholde dem som deres egne. Vi forsøger i ½ år på rampefolden. Erik hjælper med hegn.

Hønse folkene kom ikke

Der er ca. 10 000 kr på kontoen der er lige betalt mange dyrlægeregninger.

Græs. Vi lader Viktor gå på punpehusfolden fra weekenden. Vi holder øje med vægten og han får mundkurv på hvis man bliver ved med at tage på. Parter skal aktiveres.

Vi skal have talt med de voksne om hvordan der kommunikeres på facebook. Dorthe og Rie holder børne ambasadør møde tirsdag den 9/7 kl. ca. 13.00

Der er Karens dag – vi laver pony ridning måske opvisning med kaniner – heste ?

 

Bestyrelsesmøde torsdag den 6/6 2013

Tilstede. Cilla, Erik, Mathilde, Misha, Carina, Michaela og Rie

Dagsorden.

1) hømuleposer / fold

2) Hønselav

3) økonomi

4)arrangementer/ børneambasadører

5) Heste

6) Trivsel

7) bier

8) Kaniner

1) Erik gav en beskrivelse af muleposerne – formålet er at alle hestene så kan gå sammen. Matilde fortalte at det skulle være under opsyn. Vi blev enige om at låne en mulepose fra matildes mor og afprøve konceptet.

2) Hønselavet har fået kyllinger og 2 nye familer. Det virker som om det fungerer

3) Der er blevet brugt mange penge i den senere tid og overskuet er skrumpert noget – vi er stadig på plus. Men vi skal nok holde lidt igen med at købe alt for mange ting.

4) Der er blevet lavet børneambasadørhold og vi har aftlat at en periode varer fra bestyrelsesmøde til næste bestyrelsesmøde. Misha har listen og melder ud på facebook hvem der har stafetten. Vi skal lave en officiel børneamasadør skildt (Cilla).

Der er ponyridning i Valby parken søndag. Rie skal melde tilbage til Rubinen omkring pony arrangement i august.

5) Tøsen er stadig halt – ejer skal kontaktes (Mathilde), Efeu er halt og Alanis.

6) Det er intrykket at der er god trivsel for tiden. Vi er dog opmærksomme på at der hele tiden skalarbejdes med tonen og kommunikation

7) Nogle private bi-folk har henvendt sig omkring bier på ramefolden. De har senere skrevet og fuldt op på det igen. Vi skal finde ud af hvad vi gør ved det.

8) Der kommer forsat klager omkring vand og kaniner – der skal oprettes en facebook side til kaninerne (Rie) og vi skal finde ud af om aften / morgen vagten kan kigge til kaninerne og give vand med vandkande hvis de mangler.

Mini- referat af stormøde mandag d.20. 5. 13

Vi var mange børn og voksne samlet i Vildrosens forsamlingshus.

Vi blev enige om at:

· Man må ikke skrive noget grimt om hinanden og andre på face book

· Det er altid bedst at tale face til face, hvis der er problemer

· Det er bedre at sige hvad problemet er, end at sige at personen bare er dum

· Det er vigtigt at hive fat i en voksen, hvis man har en svær konflikt

· Vi skal have nye børneambassadører, fordi de som er valgt, ikke så tit er på Dyremarken mere

· Alle de børn som gerne ville være børneambassadører meldte sig, så udpeger bestyrelsen teams som sammen skal være ambassadører for en periode, hvorefter de vil blive afløst af et nyt team frem til generalforsamlingen

· Børneambassadørerne skal komme på bestyrelsesmødet og fortælle hvordan det går, det bliver første punkt på dagsordenen

· Børneambassadørerne får et officielt papir og deres billede på hjemmesiden, hvis de har lyst

· Børnene på Dyremarken skal have børneambassadørernes telefonnumre, så de kan ringe, hvis der er problemer

· Bestyrelsens numre bliver også hængt op et sted i stalden

· Man kan altid skrive til Rie eller Mathilde hvis der er fejl eller mangler opdatering på hjemmesiden

Børn der meldte sig til at være børne ambasadører : Carmen, Frederikke, Kaya, Weronika, Vanessa, Olivia, Lara, Zana

 

 

Bestyrelsesmøde torsdag den 7/4 2013

Tilstede; Michala, Carina, Cilla og Rie

1) Økonomi. Økonomien er stadig fin med >25 000 kr på kontoen

2) Hestehviskerdag. I morgen kl 10. Der skal bages en kage eller boller

3) Hønseriet. Bestyrelsen har besluttet at der skal være en fast medlem fra hønseriet i bestyrelsen så at reglerne bliver ensrettet med det øvrige Dyremark.

4) Møder. Forslag til børne-tale møde mandag den 20/5. kl 12.00 næste bestyrelsesmøde torsdag den 6 juni.

5) Høre om vi kan laminere ude ride regler og sætte dem op i stalden.Og vi skal undersøge om vi kan tage på en 1-dags badetur i nærheden.

 

Bestyrelsesmøde torsdag den 7/2 2013

Tilstede; Dinah, Michala, Carina, Misha, Anja og Rie

1) Økonomi

2) Efeu og Eddali

3) Folde / hø

4) Fastelavn

5) Geder

6) Voksen parter

 

1) Økonomi er stadig stabil selv om vi har betalt husleje og forsikring i januar. Der er forsat nogle parter der er meget bagud i betaling og de bliver rykket.

2) Eddali er ved at falde godt til tiltrods for et had – kærligheds forhold til Viggo. Vi skal stadig være meget opmærksomme på mængden af mad hun får. Vi vil gerne rykke Efeu ned ved siden af hende. Der skal bestilles vandkopper hjem så at Erik kan lave boksen (er gjort).

3) Vi skal være opmærksomme på mængden af hø på “jordfolden” på grund af Eddali.

4) Fastelavn – der er blevet købt 80 billetter. Der skal være optog (Misha), cafe (Anja) og ponyridning (Rie). Der bliver lavet udklædning til hestene.

5) Voksen parter. Skal have en lukke – åbne tjans på sigt. Det skal gøres klart når man får part. Langt de fleste har en tjans.

6) Gederne – hvis der ikke er nogen der vil passe dem skal vi overveje af få den aflivet i det de hverken er særlig børnevenlige eller at der er nogen der gider at passe dem. Et alternativ kunne være at få slagte svin og tiltrække en anden slags voksne (mænd) der ville være med til at passe egne slagtesvin.

7) Når man rider skal man huske at varme op – mindst 5 runder på ridebanen eller hvis man rider ud på tippen så min. til man kommer over på den anden side af jernbane broen. På samme måde skal hestene altid skridte af mindst 5 runder eller kan de blive meget ømme i deres ben.

Ride regler udenfor dyremarken. Vi har i bestyrelsen haft ridereglerne oppe igen og de er nu blevet skrevet ned også på vores hjemmeside og er;

Voksne (mindst 18 år) må ride ud med børn i alle aldre.

Hvis man er 15 år eller ældre, må man gerne ride alene uden for området (men ikke på vej). MEN husk mobil telefon.

Hvis man er 2 personer på 12 år eller ældre må man også gerne ride udenfor Dyremarken – MEN husk mobil telefon. Den ene må også godt være på cykel eller lign.

Hvisman er under 12 år, skal den 2. person være over 15 år før man må ride udenfor Dyremarken.

Bestyrelsesmøde torsdag den 3/1 2013

Tilstede; Dorthe, Mathilde, Dinah, Cilla, Emma, Mihala og Rie

1) Økonomi

2) Falki, Efeu og Eddali

3) Folde / hø

4) Opgaver i stalden

5) Fastelavn

 

1) Vi har betalt alt vores gæld tilbage til Karens Minde – 9000 kr. Desuden har vi fået 5000 kr fra Sydhavnskompaniet til vores kaninbure – Tak for det. Vi sal have skrevet en kort artikel om det til lokal avisen. Økonomien er stadig ok, selv om der kommer nogle store regninger her i starten af året med forsikring, husleje mm.

2) Heste – Efeu skal til at komme på fold med de andre idet den er lidt hård ved Cilje. Vi vil forsøge med at lukke hende ind på skovbrynsfolden og tage Alanis tilbage på jordfolden. Falki skal have part møde på søndag omkring hans meget dårlige vane med at gå rundt når han får saddel på. Eddali kommer i starten af februar og har allerede 6 dage med parter. Må kun skridtes i starten.

3) Der er lukke ind / lukke ud møde lørdag omkring mængden af hø på folden. Mathilde har købt en vægt, så vi kan tjekke mængden af hø. Falki er stadig for tynd Rie vil købe noget nyt fodder til ham i weekenden. De andre er enten ved at være ok eller stadig for tykke

4) Det er især vigtigt at de børn og voksne der er med i bestyrelsen er gode til at være gode eksempler i forhold til at lave fælles opgaver i stalden.

5) Vi holder fastelavn den 9/2 – søger penge og laver noget opslag rundt omkring.

 

Bestyrelsesmøde torsdag den 13/12 2012

Tilstede; Dorthe, Mathilde, Dinah, Carina, Cilla, Emma, Misha og Rie

1) Økonomi

2) Falki

3) Kaniner / Bure

4) Ny “Medarbejder”

5)Varme i stalden

6) Smed

7) Grise

 

1) Vi har betalt for kaninburene og der er blevet betalt for ridebane. Vi skylder stadig Karens minde 9000 for en gamel regning. Vi betaler ikke for el nu men det kommer vi til i det nye år. Vi har modtaget de 10000 kr fra Siteimprove.

2) Falki “optager” den støste fold. Der skal gå 4 heste på den ene fold og 3 på den anden. Vi forsøger med Viktor, Tøsen, Silje og Falki på skovbrynsfolden.

3) Kaninburene bliver slebet og gjort klar af Erik og Henrik. Der skal købes nyt net når hønsefolkene er blevet afklaret. Der skal også købes nogle underplader.

4) Henrik er udlært VVS mand og kommer 2 dage om ugen i Dyremarken under Eriks vjledning. Fungerer rigtig godt.

5) Erik forsøger med at holde lukket dør til stalden om dagen for at få temperaturen op. Der er også et fugtighedsforsøg med åben dør til loft.

6) Smed funger godt. Dem uden sko er taget ud af turnus det sparer os en del penge. Mathilde og erik har fået lyn kursus i oplæring i selv at kunne file lidt. Tøsen har fået mordak og Lucy har fået pillet skoene af.

7) Nye heste. Vi har fået tilbudt 2 nye heste. Den ene er fra en rideskole. den er 150 høj og 12 år Patricia ridder den nu. Den anden er 22 haflinger fra privat hjem fra en pige der gerne vil have hende tilbage når hendes bør nbliver større. Vi overvejer begge muligheder.

8) Forslag om slagte grise i anparter.

Bestyrelsesmøde torsdag den 15/11 2012

Tilstede ; Anja, Mathilde, Dinah, Carina, Michala, Simo, Emma, Misha og Rie

Ansvarsområder;

Anja, Simo – fest og loppedmarket.

Smed – Mathilde og Erik

Parter – Rie

Økonomi – Dorthe og Rie

Dyrlæge – Mathilde

Hø og halm – Misha

Container / alt muligmand – Erik

Kaniner- Signe (med hjælp ?)

 

Generalforsamling 28/10 2012.

Diregent Rie

Stemmeoptællet; Dorthe, Weronica, Sonja.

Valg i børnebestyrelsen.

Der var rigtig mange børn der stillede op (dejligt) og ved hemmelig afstemning blev 3 børn valgt; Dinah, Carina og Emma.

I voksenbestyrelsen blev formand valgt ved direkte valg Rie, og kasser Dorthe samt 3 ordinære bestyrelsesmedlemer; Anja, Misha, Cilla og 2 supplianter Michala og Mathilde.

Anne er fortsat gedeansvarlig.

2 forslag var kommet til bestyrelsen.

1) Der skal laves Børnenes Dyremark aktier – Pia ansvalig

2) Der skal være børne ambasadører – børn der hr ansvar for og er forpligtiget til at blande sig hvis der er skænderier eller konflikter. Børnene har mere ansvar end andre børn og dette skal respekteres. Michala, Carina og Emma er valgt.

Bestyrelsens beretning ;

Året 2011-2012 har været et år hvor vi har fået flere nye tiltag.

Vi har fået 2 nye heste; Viggo og Falki som begge er vallakker som er udlånt at nogle meget søde ejere som vi har et godt forhold til.

Så har vi fået et hønse lav – som er gået i fuld gang med at bygge og som til foråret vil åbne op for flere deltager.

I foråret fik vi kontakt til Københavns Energi som har været meget behjælpelige med at låne os fold arealer hvilket nu har medført at vi har adgang til 3 folde mere hvor de 2 er her i nærheden som vi kan have glæde af en stor del af året.

Mange fra bestyrelsen har lagt et stort arbejde i geder, hø, arrangementer, dyrlæge mm. Men der er også nogle uden for bestyrelsen der lægger et meget stort arbejde i dyremarken og vi vil gerne sige et specielt tak til Signe og Patricia for deres arbejde med kaninerne samt Erik for hans arbejde med container, folde sommergræs mm.

Der har igen i år været ponyridninger som alle børnene har deltaget i og vi har afholdt loppemarket og fastelavn. Der kommer loppemarket igen her næste weekend.

Vi har haft held med en ansøgning til cheferne inden for CAP omkring at lave vores ridebane hvilket de er kommet rigtig langt med. Det er dejligt.

Så har vi en ansøgning inde hos Kongens Enghave lokal udvalg til at forbedre området omkring kaninburene samt belysning.

Sidst men ikke mindst har vi fået en donation på 10 000 kr af Rasmus som bliver overrakt senere.

Af udfordringer har vi haft en del pludselig sygdom blandt hestene. Lucy har brugt sin del af dyrlæge budgettet for de næste par år og de andre har også hjulpet til. Vi har fået alle hestene chippet og fået hestepas, det er lovpligtigt men koster. Tøsen har tidligere haft meget med benene men siden hun har fået 4 sko på har hun været super- så det har betalt sig.

Vi har haft besøg af nogle lidt ubehagelige mænd.. der stjæler cykler og er fuld mm. Men det må vi takle som problemerne opstår

Fokus område for bestyrelsen er fortsat vores omgangstone og noget vi går meget op i.

Vi syntes at det går stadig fremad med de børn og voksne der kommer i dyremarken, vi får flere og flere hvor også de voksne bidrager hernede og vi har mange der lægger en stor del af deres fritid her. Tak for det.

Rasmus kom og overrakte Børnenes Dyremark en chek på 10 000 kr. Tak for det.

 

4/10 2012 Deltager; Anja, Signe, Cilla, Mathilde, Erik, Anne og Dorthe

1) Økonomi

2) Høns

3) Opførsel

4) kaniner

5) fremmede mennesker i dyremarken

6) generalforsamling

7)loppemarket

8) Hø og foder

9) hjemmeside

10)ny hest

1) Økonomien er at vi når der er betalt dyrlægeregninger står 15000 kr. af dem skal der betales 5000 kr til kaninbure og 10000 til ridebanen. men alt i alt er vi fortrøsningsfulde. og der er ikke underskud. Der er kommet en positiv klage over vores kaniner til Sydhavnskompaniet hvilket kan medfører at vi kan søge nogle midler til lys og kaniner. Rie søger penge.

2)Hønse huset er ved at blive bygget. De er 4 familier og det er fint til at starte med, til foråret (omkring marts) skal vi have en opdatering på hvordan det går og så skal listen åbnes overfor flere familier.

3) Der har været nogle episoder på dyremarken med nogle af vores egne børn der har slået et andet barn samt råbt grimme ting efter voksne. Dette vil der blive taget hånd om og de pågældende børn og deres forældre bliver indkaldt til samtale i weekeden

4)Kaninerne. der er enighed om at kaniner ikke skal stå indenfor uden lys. Der skal søges penge om at bygge burene færdige og at der kommer et fornuftigt underlag at gå på rundt om kaninburene samt lys. Dvs. lys ned til ridebanen og ved stalden.

5)Der har været “inder” nede på dyremarken og fået børn til at tale i mobil ? Politiet har ringet til Dorthe – men mere var der ikke i det. “Den fulde mand” har lavet et voldsomt telefon opring til Rie med trusler.

6) der skal indkaldes til generalforsamling i denne måned. Indkaldelsen bliver på mail og med opslag.

7) Anja vil holde loppemarked – man må meget erne hjælpe med opslag og kager. Det bliver 1. weekend i november.

8) lang samtale om hø og hø og hø og hø…….jeg tror vi bliver ved som nu men med meget hø 😉

9) Carina og Mikala må gerne hjælpe med hjemmesiden

10) Vi har fået tilbudt en 19 år gamel islænder. Han er sød og kan lide at blive brugt men har problemer med at være fastspændt. Vi vil gerne kigge på ham i weekenden.

2/8 2012 Deltager: Anja, Anja, Signe, Cilla, Simo, Mathilde og Rie – afbud Mathilde og Dorthe

Dagsorden;

1) Lucy – plan

2) sommergræs – evaluering

3) ponygames / ridelærer

4) Nøgler til rytterstue

5) skabe

6) Karens dag

7) Kaninbure

1) Lucy og Viggo skal gå på vores græsfold om dagen og være i stald om natten. De andre heste skal på pumpehus folden om natten og stå på jord fold om dagen. Lucy skal have skyllet og spayet bennet en uge mere.

2) Alle syntes sommergræs har været fint. Vi gentaget til næste år. Erik har været fantastisk og taget et kæmpe læs ude på folden.

3) Vi laver selv pony games men vil gerne bruge Anjas ridelærer (Nana ?) til at lave en dag med horseman ship. Vi venter med at øre mere til hun selv vender tilbage.

4) Ny ridebane.Vi er gladefor at den bliver lavet og vil ikke stille for mange krav. Vi vil gerne have et målene holder 20*40 m og at ende (mod nyttehaven) går hele vejen fra Standparkskolen til grus vejen. Så vil vi gerne have tribune på den side hvor vi idag har kiosk.

5) Michala får nøgle til rytterstue.

6) Alle skabe uden navn bliver brudt op og tingene stilles i bestrelsens rum.

7) Lørdag den 25/8 er der Karens dag. Vi laver loppemarket, kage bod og ponyridning med 20 kr. per tur. Cilla laver skilte med Børnenes dyremark og pony ridning. Rie står for pony ridning, Simo står for kage bod. Vi samler ind il vores nye ridebane.

8) Kaninbure. De bliver malet i en ens farve alle bure (Cilla forhører om maling) Desuden bliver der lavet en lille plade som alle børn må sætte på deres bure hvor de selv må tegne/ male / skrive på. Vi vil også godt male stolperne sorte ved kanin burene så de holder lidt længere.

4/7 2012 – Deltager: Anja, Cilla, Emma, Misha, Anne, Dorthe – afbud Mathilde og Anja

Dagsorden;

1) Børneattest

2) Sommergræs

3) geder

4) ponyridning og arrangementer

5) Økonomi

6) skabe

7) Evt.

1)Alle voksne i bestyrelsen skal have en børneattest

2) Sommergræs folden er blevet ændret til en mindre fold ved dueforeningen og vandtårnet. De kommer på græs mandag den. 16 juli. i 2 uger. Derer vand på folden. Hestene skal mere ned i foder – Viggo og Tøsen er ved at få mave.

3) Vi har fået tilbudt en ung ged – hvis det er en kasreret han vil vi gerne have den. Anne vil forsøge at gå tur med gederne – Anja har lånt Dyremarken 2 følgrimmer.

4) Vi siger nej tak til ponyridning uden at få betaling. Vi har fået 500 kr fra en pony ridning i sidste weekend. Der kommer kultur for en tudse i slutningen af august. Hestene og gederne skal på fold i de dage. Vi kommer på forsiden af friviligebladet i deres næste nr.

5) Økonomien er fin, vi skylder stadig penge til Karens Minde

6) Skabe. Vi har gennemgået alle skabe og loftrum og der er kommet en liste her på hjemmesiden – der skal være navn på alle skabe og loftrum.

7) Der blev talt om Viktors ben, men vi har besluttet at vi foreløbig beholder ham. Mahilde forslår overvågning men det er ikke lovligt (Dorthe) udenfor.

27/5 2012 – Deltagere: Anja, Anja, Anne, Cilla, Mathilde, Cilla, Emma, Carina, Misha, Leise (høns), Rie

Dagsorden:

1. Dyr

2. Ponyridning/arrangementer

3. Sommerferieplan

4. Økonomi (udskudt)

1.

a) Høns: Leise fortalte om hønseprojekt. Som udgangspunkt er Dyremarken ok med projektet (4-6 høns) så længe hønsene har det godt. En aftale/hønsekontrakt blev foreslået, Leise sender forslag). Usikkerhed ifht ejerforhold, og hvem der skal give grønt lys for projekt+byggeri. Leise kontakter CAB+Karens Minde (Dorthe E)

b) Geder: Mor Ged er dårligt gående, det blev aftalt dyrlægen tjekker geder ved næste besøg (efter sommerferien). Det blev aftalt gederne ikke skal med til arrangementet 17. juni.

c) Kaniner udskudt, Signe var ikke med, dog noteret hvor flot pigerne samarbejdede omkring kaninungerne.

d) Heste: Kort gennemgang af alle heste, velfærd etc.

Der er partsmøde 10. juni, Rie arrangerer. Punkter til dagsorden:

1) Partsansvarlige + roller/ansvar for disse

2) Sommerplan

3) Generel græsning/brug af folde + sommerferiegræsning (uge 29-30?)

Ventelister: De forskellige prioriteringsmuligheder blev diskuteret og der blev opnået enighed om følgende prioritering:

a) Fortrinsret for hestens egne parter

b) andre parter

c) ekstern venteliste

Indkøb: Krybber til resterende bokse (Cilla?); 2 grebe som den lila (Anja); hestemålebånd (Mathilde?); ny sadel til Cilje (Misha/Mathilde); evt bidløs hovedtøj/trense hvis der er råd (Misha/Mathilde kommer med forslag). Rie får først overblik over økonomi og melder tilbage.

2.

a) Tingstedet: Der blev fundet afløsere så arrangement kunne realiseres. Der skal betales 500 kr per hest/time, dvs 2000 for arrangementet. Det blev aftalt vi skal være forsigtige med at sige ja til arrangementer som betyder lang transport.

b) Arrangement 17. juni: Rie ansvarlig, Anne og Mathilde hjælper til. 5 heste + kaniner (Rie snakker med Signe), 2500 kr, ingen bod, evt Cilje for vogn.

c) Forslag om en hestelegedag/stævne (Carina kaldte det noget andet) efter sommerfereien (Misha, Anja, Carina)

 

 

3/5 -2012 Bestyrelsesmøde

tilstede; Cilla, Anne, Anja, Dorthe, Mathilde, Mikala, Signe, Rie og Carina

Agenda;

 

 1. Kaniner
 2. Heste (viktors ben, Viggo)
 3. Fold
 4. Kiosk
 5. Spring
 6. Høns
 7. Ponyridning
 8. Skabe

 

Signe skal ud og se det første kaninbur i næsteuge, der er kommet nye kanin kontrakter på alle pånær 2 kaniner. Vi rykker de sidste.

Viktors ben er bedre han må gerne riddes forsigtigt. Det er ikke meningen at voksne ridder på ham, kun børn

Viggo er blevet sødere men der er stadig parter der kæmper med ham

Hestepas skal underskrives og sendes til parter (Rie)

Vi har fået en ny fold bagved auto-manden på Thomas Koppels alle. Vi får nøgler på fredag.

CAP vil rive vores kiosk ned, men vil tilgengæld bygge noget nyt (ridebane) . Vi skal have afklaret hvad de vil bygge.

Vi syntes det er OK med høns – men det må være dyremarkens høns og de ansvarlige skal meldes ind i dyremarken. De skal finde ud af om det er lovligt.

Der skal laves spring – kort af Mathilde, ligesom vi har lavet et Køre – kort til vognen. Det er først tilladt at springe når man har vist at man kan styre hesten.

Vi strammer op om rideregler. Det er kun parter der ridder, hvis andre rider (også en træk tur) skal det cleares med heste ansvarlig eller Rie.

Der er for få skabe og derfor må hvert barn / voksen kun have 1 skab. De store skabe på loftet er dele skabe 2-3 personer. Der skal navn på alle skabene inden slutningen af måneden eller bliver de brudt op og tingene bliver flyttet op på loftet.

Der er 2 pony ridninger. Den 1 juni i Valby (Dorthe kontakter Anja) og den 17 juni i Valby parken (Rie er ansvarlig). Vi tager 500 kr per hest per time.

Hestene har fået orm igen. Vi kan gøre mere blandt andet have en trillebør der KUN bruges til hø og halm, Rense vandkop og krybbe. Hænge krybber op (Emma) til dem der ikke har. Fodder spande skal vaskes.

Alle hestene (-Alanis) skal have 100% indtil det er spist op. Det rådner for hurtigt.

Mødedato den sidste torsdag i måneden, istedet for den 1 torsdag.

Medlemsliste (Dorthe)

 

28/3 – 2012 Bestyrelsesmøde

tilstede; Cilla, Anne, Anja, Anja, Dorthe, Misha, Mathilde, Mikala, Rie og Carina

Agenda;

 1. Heste, Nye Viggo, Viktor,
 2. Kaniner
 3. Weekenden , loppemarket
 4. Hunde
 5. Varanda

1) Nye Viggo er faldet godt til men skal foreløbig gå med Cilje og Lucy på fold. Han skal foreløbig kun have Emma og Laura til den 15/4 såkommer Isa og Venessa på.Fra 1 maj starter Sonja.

Viktors ejer var udeog tage billeder sidste uge, men det var en misforståelse at det var fordi han skulle sælges.

Lucy skal have en ny brugt saddel som børnene selv kan lægge på. Misha taler med Signe omkring hendes veninde der kan noget med sadler.

Cilla og Anne vil forhører sig om en ny smed

Misha overtager hø og halm tjansen.

Erik mener han godt kan få mere ned i containernen – det styrer han. Rie tager kontakt og hører om det er ok.

Hvis der er nogle der vil af med en morgen / aften vagt er der efterhånden mange voksne i Dyremarken der kan hjælpe. I første omgang er det Mishas lørdag lukke ind vagt, men også Eriks tirsdag (?) eller Mishas onsdag lukke ind.

Alle skal lige huske at børste man og hale forsigtigt og sige det til pigerne.

Tøsen, Cilje og Viktor må godt få mere wrap – vi bruger noget mindre end vi havde forventet. Misha laver ny seddel til wrap

Mathilde tager kontakt tildyrlæge ; raspes tænder, vaccination og tjip (lorte prøver til ormekur).

Rie tager initativ omkring folde når vi kommer dertil, med arbejdsdag.

Mathilde laver kontrakt til Viktor og ejer kontrakt til Lucy og CIlje.

2) Kaniner. Signe er tilbage. Vi køber 10 nye bure af Vestre fængsel. Der er samlet ca. 1000 kr sammen i flasker. Dorthe hører med Sydhavns kompaniet om de stadig vil donere 1500 kr til vores kaninbure.

3) Loppemarket. Alle der har overskud bager en kage og giver besked til Anja P. Der kan doneres ting til loppemarket hos Simo og Anja. Der er pony ridning Anne og Anja styrer det.

4) Pigerne havde en ubehalig oplevelse med 2 muskelhunde der løb rundt på folden og med ejere der var ligeglade. Vi skalselv være gode til ikke at lade hestene løbe frit rundt.

5) CAP har revet vores varanda ned uden at give besked. Lidt dårlig stil men vi kan måske bede dem om en tjeneste ved at hjælpe med sand / grus på ride banen eller med at lave lidt hegn for os.

Overblik over medlemsliste – Rie og Dorthe

 

 

1/3 -2012 Bestyrelsesmøde

tilstede; Cilla, Anne, Simonette, Anja, Anja, Dorthe, Emma, Rie og Carina

Afbud Misha

Vi vedtog at få en ny pony Viktor på 8 år og 115 cm. Han kommer i midten af marts. Der er allerede en del børn der gerne vil have part på ham. Ejeren kommer selv ind med ham i trailer. De har bedt om at låne ham tilbae den 29 maj til et stævne. Emma bliver heste ansvarlig.

Vi har ikke helt græs nok. Dorthe hører med lauget om det vil være i orden at vi har flytbare folde med strøm i sommerperioden rundt omkring i området. På søndag går vi rundt og ser hvad vi kan finde af vores gamle flytbare hegnspæle. Anja undersøger hvad det vil koste at få hestene på sommergræs.

Der bliver holdt loppemarket den 31/3 og 1/4 fra kl. 11. Ponyridning begge dage fra 13-15.

Vi laver kaninbureindsamling med børnene søndag den 18/3. Alle kanin ejerne skal være med og pengene går til 10 nye kaninbure. Vi vil førsøge at gå rundt og spørge om vi må få folks tomme flasker eller en donation. Rie laver seddler.

Dorthe forhører sig hos politiet hvad reglerne er for at ride på offentligvej og om der er en aldersgrænse. Vi har 3 forskellige aldersgrænser i Dyremarken og vi skal nok forsøge at ensrette det.

Næste møde er den 29/3 kl. 19.00 i rytterstuen

 

 

29/10 – 2011. Bestyrelsen konstituerede sig selv.

Rie – formand: Ansvarsområde: Partlister, foder

Dorthe – Kasser.

Anja – Ansvarsområde: Hø og halm, samt festansvarlig, rytterstue

Cilla – Ansvarsområde: Heste, dyrlæge

Anne – Ansvarsområde: geder, smed

Anja – Ansvarsområde: foder

Simonette – Rytterstue og dyrlæge

Misha –

Signe er ikke medlem af bestyrelsen men er kanin ansvarlig

 

 

Målsætning i 2011: At finde en langsigtet plan for Dyremarken der ikke er så personafhængig – kunne være at søge kommunen at blive en bemadet legeplads.

Karensmide har spurgt om vi vil lave ridehold. Oplæg følger af marianne og Anja. Hvis tilbudet omfatter hestens pasning og pleje samt hvis det kan være 1 maks 2 dage og det bliver omkostnings neutralt. Skal være et tilbud for begynder.

Vi skal have en kridt tavle op ved alle hestene hvor vi kan skrive beskeder (smed, frosne vandkopper mm). Der skal hænge en White board ved døren til loftet hvor vi skal skrive hvem der er ansvarlig for at hjælpe.